Skip to main content
main-content
Top

20-05-2014 | Nieuws

Nieuwe wet klachtrecht in aantocht

In 1995 is de Wetklachtrechtcliënten zorgsector (Wkcz)in werking getreden. Deze klachtwet wordt naar verwachting dit jaar,  zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedkeurt, vervangen door een nieuwe wet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waar ook de kwaliteit van de zorg aan de orde komt.

De klachtencommissies zullen een andere rol krijgen en aansluiting bij een (centrale) geschillencommissie zal verplicht worden gesteld. Deze geschillencommissie kan een bindende uitspraak doen waartegen geen beroep mogelijk is.  

Voor beroepsorganisaties als ANT en NMT betekent de nieuwe Wkkgz het moeten omvormen van een klachtenregeling die in de praktijk zijn effectiviteit en succes heeft bewezen. Reden voor de beroepsorganisaties een lobby richting de Eerste Kamer in te zetten.

Huidig klachtrecht

Binnen de huidige wet kan een patiënt  een klacht indienen bij de tuchtrechter, de civiele rechten en de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is er voor de kwaliteitsbewaking en de persoonlijke genoegdoening. Meestal adviseren zij de patiënt omtrent de (vaak kleinere) klacht.  Bij ernstige klachten kan de commissie een melding doen bij de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg). De IGZ kan een praktijk (tijdelijk) doen sluiten.

Als een klacht terechtkomt bij de Wkcz, zal een klachtencommissie (bestaande uit drie leden) proberen te bemiddelen. Beide partijen worden gehoord en mogen zich juridisch laten bijstaan. Hierna zal de klachtencommissie een advies uitbrengen. Dit advies is overigens niet bindend. De tandarts is wel verplicht om aan te geven wat hij met het advies gaat doen. In dit advies wordt geen schadevergoeding toegekend. Als de klacht echter doorgaat in een civiele procedure, kan de uitspraak wel van nut zijn als deskundigheidsoordeel.

Patiëntendossier

Een goed bijgehouden patiëntendossier binnen de tandartspraktijk blijft van groot belang. Bij een klacht moet de tandarts bewijzen kunnen overleggen, aangezien de partijen ongelijk zijn. De tandarts (professional) versus de patiënt. Als er geen goed dossier aan de klachtencommissie overlegt kan worden, zal de eiser vaak in het gelijk gesteld worden.

Het is verplicht om een deugdelijk dossier van de patiënt bij te houden. Mocht een ontevreden patiënt zich onverhoopt melden, maak de klachten  bespreekbaar. Dit voorkomt in de meeste gevallen een gang naar de klachtencommissie.

Bron: Standby, ntvt, NMT

Gerelateerd

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.