Skip to main content
main-content
Top

20-10-2015 | Nieuws

Nieuwe richtlijnen voor de verpleging

Er is een nieuwe richtlijn Constitutioneel Eczeem. Deze richtlijn vormt een leidraad voor de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling, nazorg, follow-up en begeleiding van patiënten met Constitutioneel Eczeem (CE). Het doel van deze richtlijn is verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg en begeleiding van de klinische besluitvorming.

Daarnaast is er ook een nieuwe richtlijn Erfelijke Darmkanker, bedoeld om de nieuwe genetische technieken zorgvuldig en gemakkelijk in te passen in de gezondheidszorg en optimaal gebruik te maken van technieken voor vroege opsporing en behandeling. Deze richtlijn is ontwikkeld met betrokkenheid van V&VN Oncologie.

Gliomen

Op het gebied van neurologie zijn er twee nieuwe richtlijnen: de Rictlijn Gliomen en Richtlijn Meningeoom. Deze richtlijnen geven aanbevelingen over diagnostiek, behandeling, nacontrole, nazorg en organisatie van zorg bij patiënten met een (mogelijk) glioom of meningeoom. V&VN Neuro & Revalidatie is betrokken geweest bij deze richtlijnen.

Slaapproblemen

V&VN werkt geregeld mee aan de totstandkoming van nieuwe en vernieuwde zorgstandaarden en richtlijnen. Zo is de afdeling V&VN Neuro & Revalidatie intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Richtlijn Nieuwe of verergerde slaapproblemen bij acuut opgenomen ouderen in ziekenhuis of verpleeghuis. "In de richtlijn is een zeer belangrijke rol voor de verpleegkundigen weggelegd", zegt Miriam Gruppelaar, verpleegkundig specialist en namens V&VN Neuro & Revalidatie betrokken bij de totstandkoming van deze nieuwe richtlijn.

Ten slotte is er ook de Richtlijn Nierstenen. Het doel van deze richtlijn is de zorg voor volwassen patiënten met (verdenking op) nierstenen op een hoog niveau te brengen en te houden, volgens de laatste stand van de wetenschap en met oog voor praktische aspecten van deze zorg en andere overwegingen die van belang kunnen zijn. V&VN Urologie is hierbij betrokken geweest.

Herzien

De Richtlijn Basaalcelcarcinoom en de Richtlijn 'Behandeling van het Basaalcelcarcinoom (BCC) zijn herzien.

Alle richtlijnen staan in de databank richtlijnen.

Bron: V&VN

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.

Beeldrechten