Skip to main content
main-content
Top

25-06-2012 | Nieuws

Nieuwe richtlijn zelfcontrole bij diabetes

Eind juni presenteert de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners EADV een nieuwe richtlijn over zelfcontrole bij diabetes. Volgens diabetesverpleegkundige Jolanda Hensbergen is de multidisciplinaire richtlijn een belangrijke opstap naar zelfmanagement.

De oude richtlijn dateert uit 2004 en was vanwege verbeterde behandelmethoden aan vernieuwing toe. In de nieuwe richtlijn staan adviezen over de indicatie, frequentie en manier van uitvoering van zelfcontrole. Eén van de adviezen is dat de patiënt en de behandelaar samen doelen stellen, zodat duidelijk is waarom er wordt gemeten. Dat zegt Jolanda Hensbergen in het EADV-Magazine van mei 2012, tevens projectleider van de werkgroep Richtlijn Zelfcontrole Diabetes. ‘Je ziet nu vaak dat mensen thuis hun bloedglucosewaarden meten, alles keurig opschrijven en het dagboekje op het consult overhandigen aan hun diabetesverpleegkundige. Zonder er dus zelf iets mee te doen. Daar willen we vanaf. Voor de patiënt moet helder zijn welk concreet doel men beoogt met de zelfcontrole en wat de betekenis is van de gemeten waarden.’

Toch is zelfcontrole niet bij iedereen zinvol, volgens professionals. Bijvoorbeeld bij type 2 patiënten die metformine-tabletten slikken. Want wat hebben zij eraan om te weten dat ze een verhoogde waarde hebben, terwijl ze daar niet direct zelf iets aan kunnen doen?’, stelt Hensbergen. Ook hier besteedt de richtlijn aandacht aan.
Bij sommige patiënten die geen insuline gebruiken is zelfcontrole juist weer wel belangrijk, zoals bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes. ‘Uiterst scherpe bloedglucosewaarden zijn van groot belang voor een succesvolle zwangerschap", zegt de diabetesverpleegkundige. ‘Deze vrouwen zijn dan ook meestal super gemotiveerd en willen er alles aan doen om hoge bloedglucoses te voorkómen. Zij zijn dus ook wel bereid om vaak te controleren en dan na te gaan wat er bijvoorbeeld gebeurt als zij een boterham meer of minder eten."

De richtlijn Van indicatie tot uitvoering: een multidisciplinaire richtlijn over zelfcontrole van bloedglucosewaarden door mensen met diabetes wordt 28 juni in Utrecht gepresenteerd. De richtlijn is vanaf juli online en op papier beschikbaar.

Auteur(s): Marion Verstraeten

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.