Skip to main content
main-content
Top

27-03-2015 | Nieuws

Nieuwe Richtlijn stemmingsstoornissen bij jeugdigen

Professionals in de jeugdhulp kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van stemmingsproblemen bij kinderen en jongeren en zodoende ook bij het voorkomen van depressie. Bijna dagelijks hebben professionals in de ambulante en residentiële jeugdhulp te maken met kinderen en jongeren met stemmingsproblemen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om stemmingsproblemen in reactie op ingrijpende gebeurtenissen zoals een uithuisplaatsing. Of om cliënten die eerder een depressie hebben doorgemaakt en die dreigen terug te vallen. Hoe help je hen in zo’n geval het beste? Wanneer moet je je cliënt extra in de gaten houden? Op welk moment schakel je gespecialiseerde hulp in en hoe geef je die samenwerking dan vorm? De nieuwe Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp geeft op deze én andere vragen antwoorden.

 

 

Over de Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp

Het is belangrijk om te weten welke risico-, in stand houdende en beschermende factoren bij de cliënt een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van stemmingsproblemen. De factoren waarop invloed uitgeoefend kan worden, vormen de aangrijpingspunten voor ondersteuning. De Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp geeft voorbeelden van die factoren en laat zien welke (groepen) kinderen en jongeren meer risico lopen op stemmingsproblemen dan anderen.

 

Ook gaat de richtlijn in op signalen van stemmingsproblemen en welke instrumenten je kunt gebruiken voor het onderzoeken van de aard en ernst ervan. Als uit gesprekken met het kind of de jongere, gesprekken met ouders en de ingezette screeningsinstrumenten blijkt dat er sprake is van stemmingsproblemen, is nader diagnostisch onderzoek nodig en moet de aard en de ernst bepaald worden. Ook daar besteedt de richtlijn aandacht aan. De richtlijn bevat ook een overzicht van aanbevolen interventies voor kinderen of jongeren die zowel stemmingsproblemen of stemmingsstoornissen ervaren alsook met een verhoogd risico op stemmingsproblemen. En omdat suïcidale gedachten en handelingen vaker voorkomen bij jongeren met een depressie, zoomt de richtlijn daar tot slot expliciet op in.

Richtlijnen Jeugdhulp

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp. Dit zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).

 

Zowel de ontwikkeling als de invoering van veertien richtlijnen worden gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De programmaorganisatie van de Richtlijnen Jeugdhulp is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Zij denken en schrijven mee en leveren op verschillende momenten commentaar. Nadat alle commentaren zijn verwerkt, autoriseren NIP, NVO en NVMW de richtlijn. Richtlijnen gelden vanaf de autorisatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming

Download de richtlijn

De Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp is voorzien van vijf praktische werkkaarten voor professionals. Daarnaast is in een apart document de onderbouwing van de richtlijn opgenomen en is er een cliëntversie gemaakt. De Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp is geautoriseerd door de in de jeugdhulp acterende beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW. De richtlijn, werkkaarten, onderbouwing en de cliëntversie zijn allen te downloaden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

 

Lees meer over kinderen en jongeren in de tijdschriften van BSL Psychologie Totaal >>

 

Tijdschrift Jeugdbeleid

Tijdschrift Kind en Adolescent Praktijk

Tijdschrift Kind en Adolescent

 

Tijdschrift Child Psychiatry & Human Development

Tijdschrift Clinical Child and Family Psychology Review

Tijdschrift Journal of Autism and Developmental Disorders

Tijdschrift Journal of Abnormal Child Psychology

Tijdschrift Journal of Child and Family Studies

Tijdschrift Journal of Youth and Adolescence

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.