Skip to main content
main-content
Top

26-06-2014 | Nieuws

Nieuwe leergang bereidt professionals in zorg en welzijn voor op transitie in ouderenzorg

Vier hogescholen gaan in september de competentiegerichte leergang Ouderenwerk 3.0 – transities in welzijn, wonen en zorg aanbieden. Het gaat om Stenden Hogeschool, Zuyd Hogeschool, HZ University of Applied Sciences en Christelijke Hogeschool Windesheim.

‘Ik spreek echt namens ons alle vier als ik zeg dat we dit in goede harmonie hebben gedaan en dat dit écht een voorbeeld is van wat hogescholen in samenwerking kunnen bereiken voor hun doelgroep’, zegt Wim Goossens van Zuyd Hogeschool, samen met Frank Bordui, Margreet van der Cingel en Jet van der Heijden lid van de landelijke ontwikkelgroep Ouderenwerk 3.0. ‘We hebben een heel mooi product kunnen ontwikkelen voor de professionals in zorg en welzijn.’

 

Het is een goede zaak dat deze leergang juist nu tot stand is gekomen, benadrukt Goossens. ‘De aanbieders in zorg en welzijn gaan op korte termijn de gevolgen ondervinden van de transitie in de ouderenzorg’, legt hij uit. ‘En die transitie is de hefboom op basis waarvan deze hele leergang is opgezet. Die transitie gaat hun werk ingrijpend veranderen. De kernelementen ervan – meer eigen regie bij de ouderen zelf, het eigen netwerk benutten en gebruikmaken van nieuwe technologie – zijn allemaal modulair in de leergang opgenomen. We sluiten dus aan bij wat er in het veld gebeurt. Aspecten als mantelzorg, regie, kwetsbaarheid en netwerk keren in de leergang steeds terug. Ook tendensen en beleidsontwikkelingen en de organisatie van de zorg – met aandacht voor ketensamenwerking en wijkgericht werken – komen aan de orde. Het gaat in de leergang om de oudere in zijn levensfase, de oudere in zijn context, de oudere als regisseur en de relatie tussen de oudere en de professional in zorg en welzijn. Die relatie gaat door de transitie in de ouderenzorg enorm veranderen. Als de eigen regie op het leven van de oudere meer centraal komt te staan, krijgt de professional immers een heel andere relatie met die oudere. Daarop moeten die professionals goed worden voorbereid en dat is precies wat deze leergang doet.’

 

De leergang is speciaal ontwikkeld voor professionals in zorg en welzijn die in hun dagelijkse werk met de ouderen te maken hebben. Niet alleen wijkverpleegkundigen dus, maar ook hulpverleners en verzorgenden. ‘Professionals die vanuit mbo-4 komen, kunnen de leergang gebruiken als voorbereiding op een hbo bachelor’, verduidelijkt Goossens. ‘Voor mensen op andere kennisniveaus –zoals maatschappelijk werk, sociaal werker, SPH en verpleegkundigen – is het een buitengewoon praktijkgerichte aanvulling op hun initiële opleiding, in het kader van doorontwikkeling en permanent leren.’

De leergang is in de ontwikkelingsfase uitvoerig met het werkveld besproken en blijkt aan een grote behoefte te voldoen. ‘Hij is dan ook echt heel praktijkgericht’, vertelt Goossens. ‘Het praktijkgerichte karakter is ook doorgevoerd in de vormen van toetsing van de leervang. Voor de toetsen die er onderdeel van uitmaken zijn we maximaal uitgegaan van authentieke beroepsopdrachten. Eén toets is bijvoorbeeld het maken van een programma van aanpak voor je eigen team. Echt iets wat je als cursist één-op-één kunt toepassen op je eigen werk van alledag dus. En zo zijn alle toetsen opgezet. Het werken in de praktijk vormt ook een onderdeel van de totale werkbelasting.’

 

De leergang is ontwikkeld in samenwerking met kenniscentrum Vilans. Goossens vertelt: ‘Vilans heeft zijn kennis en expertise beschikbaar gesteld in het ontwikkelen en testen van het volledige programma. Zo weten we zeker dat dit programma in al zijn onderdelen optimaal aansluit bij de vragen die door de transitie in de ouderenzorg worden opgeworpen.’

 

Zie voor alle informatie: www.ouderenwerk30.nl.

Onze productaanbevelingen

BSL BijZijn XL

Vandaag leren wat u morgen in de praktijk wilt brengen. In BSL BijZijn XL vindt u alles wat u als professioneel verpleegkundige of verzorgende nodig heeft om uw kennis up-to-date te houden: een tijdschrift met actuele vakinformatie, online toegang tot de praktijkgerichte vakinformatie van het tijdschrift, online nieuws én geaccrediteerde online kennistoetsen.