Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 4/2016

01-04-2016 | klinische les

Niet-westerse allochtonen met SOLK

Auteurs: Anne Marije Los, Rolieke Cents, dr. Hans Harmsen, prof.dr. Patrick Bindels

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Los AM, Cents RAM, Harmsen JAM, Bindels PJE. Niet-westerse allochtonen met SOLK. Huisarts Wet 2016;59(4):172-5.
Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) zijn vaak complex. Soms aarzelt de arts om eventuele psychische factoren ter sprake te brengen, omdat hij denkt dat de patiënt daar weinig inzicht in heeft. Als het gaat om patiënten van niet-westerse afkomst, kan de situatie nog complexer worden door communicatieproblemen en verschillen in opvattingen over ziekte. Veel huisartsen nemen aan dat er in niet-westerse culturen een stigma rust op psychische klachten, maar dit stigma is minder sterk dan men denkt. Als niet-westerse allochtonen een klacht als somatisch presenteren, betekent dat niet per se dat zij de psychische oorzaken ontkennen: in veel culturen is de scheiding van lichaam en geest niet zo sterk als in de westerse cultuur. Het is dan ook zeker mogelijk, en zelfs aan te bevelen, om psychische factoren ter sprake te brengen in het consult. De NHG-Standaard SOLK bevat bruikbare adviezen en geeft een model om de anamnese te structureren: SCEGS (somatisch-cognitief-emotioneel-gedragsmatig-sociaal). Bij niet-westerse allochtonen is het beter de volgorde te veranderen naar SGSCE, waardoor de gedragsmatige en sociale consequenties van de klacht voorop komen te staan. Het is belangrijk een vertrouwensrelatie op te bouwen met de patiënt, zo nodig met behulp van het cultureel interview. Bij het aan de orde stellen van psychische klachten kan het helpen te beginnen bij de basale emoties (boos-bang-blij-bedroefd), metaforen te gebruiken en waar mogelijk het probleem te omschrijven in de eigen woorden van de patiënt. Van belang is ook het beroepsgeheim te benadrukken.
Literatuur
1.
go back to reference Olde Hartman T, Blankenstein A, Molenaar A, Bentz van den Berg D, Van der Horst H, Arnold I, et al. NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten (SOLK). Huisarts Wet 2013;56:2–18.CrossRef Olde Hartman T, Blankenstein A, Molenaar A, Bentz van den Berg D, Van der Horst H, Arnold I, et al. NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten (SOLK). Huisarts Wet 2013;56:2–18.CrossRef
3.
go back to reference Van der Lucht F, Verweij A. Etniciteit en zorggebruik. Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2010. Van der Lucht F, Verweij A. Etniciteit en zorggebruik. Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2010.
4.
go back to reference Frostholm L, Ornbøl E, Hansen H, Olesen F, Weinman J, Fink P. Which is more important for outcome: the physician’s or the patient’s understanding of a health problem? A 2-year follow-up study in primary care. Gen Hosp Psychiatry 2010;32:1–8.CrossRefPubMed Frostholm L, Ornbøl E, Hansen H, Olesen F, Weinman J, Fink P. Which is more important for outcome: the physician’s or the patient’s understanding of a health problem? A 2-year follow-up study in primary care. Gen Hosp Psychiatry 2010;32:1–8.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Hartz A, Noyes R, Bentler S, Damiano P, Willard J, Momany E. Unexplained symptoms in primary care: perspectives of doctors and patients. Gen Hosp Psychiatry 2000;22:144–52.CrossRefPubMed Hartz A, Noyes R, Bentler S, Damiano P, Willard J, Momany E. Unexplained symptoms in primary care: perspectives of doctors and patients. Gen Hosp Psychiatry 2000;22:144–52.CrossRefPubMed
6.
go back to reference Papic O, Malak Z, Rosenberg E. Survey of family physicians’ perspectives on management of immigrant patients: attitudes, barriers, strategies, and training needs. Patient Educ Couns 2012;86:205–9.CrossRefPubMed Papic O, Malak Z, Rosenberg E. Survey of family physicians’ perspectives on management of immigrant patients: attitudes, barriers, strategies, and training needs. Patient Educ Couns 2012;86:205–9.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Manna DR, Bruijnzeels MA, Mokkink HGA, Berg M. Minder etnische kennis in de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap over diabetes mellitus type 2, hypertensie en over astma bij volwassenen dan in de onderbouwende literatuur. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1691–6.PubMed Manna DR, Bruijnzeels MA, Mokkink HGA, Berg M. Minder etnische kennis in de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap over diabetes mellitus type 2, hypertensie en over astma bij volwassenen dan in de onderbouwende literatuur. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1691–6.PubMed
8.
go back to reference Van Wieringen J, Harmsen J, Bruijnzeels M. Intercultural communication in general practice. Eur J Public Health 2002;12:63–8.CrossRefPubMed Van Wieringen J, Harmsen J, Bruijnzeels M. Intercultural communication in general practice. Eur J Public Health 2002;12:63–8.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Junod Perron N, Hudelson P. How do junior doctors working in a multicultural context make sense of somatisation? Swiss Med Wkly 2005;135:475–9.PubMed Junod Perron N, Hudelson P. How do junior doctors working in a multicultural context make sense of somatisation? Swiss Med Wkly 2005;135:475–9.PubMed
10.
go back to reference Seeleman C, Suurmond K. Een arts van de wereld: etnische diversiteit in de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005. Seeleman C, Suurmond K. Een arts van de wereld: etnische diversiteit in de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
11.
go back to reference Heredia Montesinos A, Rapp M, Temur-Erman S, Heinz A, Hegerl U, Schouler-Ocak M. The influence of stigma on depression, overall psychological distress, and somatization among female Turkish migrants. Eur Psychiatry 2012;27 Suppl 2:22–6.CrossRef Heredia Montesinos A, Rapp M, Temur-Erman S, Heinz A, Hegerl U, Schouler-Ocak M. The influence of stigma on depression, overall psychological distress, and somatization among female Turkish migrants. Eur Psychiatry 2012;27 Suppl 2:22–6.CrossRef
12.
go back to reference Kortman F. Transculturele psychiatrie: van praktijk naar theorie. 2e dr. Assen: Van Gorcum, 2010. Kortman F. Transculturele psychiatrie: van praktijk naar theorie. 2e dr. Assen: Van Gorcum, 2010.
13.
go back to reference Gureje O, Simon G, Ustun T, Goldberg D. Somatization in cross-cultural perspective: a World Health Organization study in primary care. Am J Psychiatry 1997;154:989–95.CrossRefPubMed Gureje O, Simon G, Ustun T, Goldberg D. Somatization in cross-cultural perspective: a World Health Organization study in primary care. Am J Psychiatry 1997;154:989–95.CrossRefPubMed
14.
go back to reference Gureje O. What can we learn from a cross-national study of somatic distress? J Psychosom Res 2004;56:409–12.CrossRefPubMed Gureje O. What can we learn from a cross-national study of somatic distress? J Psychosom Res 2004;56:409–12.CrossRefPubMed
15.
go back to reference Aragona M, Rovetta E, Pucci D, Spoto J, Villa A. Somatization in a primary care service for immigrants. Ethn Health 2012;17:477–91.CrossRefPubMed Aragona M, Rovetta E, Pucci D, Spoto J, Villa A. Somatization in a primary care service for immigrants. Ethn Health 2012;17:477–91.CrossRefPubMed
16.
go back to reference Aragona M, Pucci D, Carrer S, Catino E, Tomaselli A, Colosimo F, et al. The role of post-migration living difficulties on somatization among first-generation immigrants visited in a primary care service. Ann Ist Super Sanita 2011;47:207–13.PubMed Aragona M, Pucci D, Carrer S, Catino E, Tomaselli A, Colosimo F, et al. The role of post-migration living difficulties on somatization among first-generation immigrants visited in a primary care service. Ann Ist Super Sanita 2011;47:207–13.PubMed
17.
go back to reference Bengi-Arslan L, Verhulst F, Crijnen A. Prevalence and determinants of minor psychiatric disorder in Turkish immigrants living in The Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002;37:118–24.CrossRefPubMed Bengi-Arslan L, Verhulst F, Crijnen A. Prevalence and determinants of minor psychiatric disorder in Turkish immigrants living in The Netherlands. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002;37:118–24.CrossRefPubMed
18.
go back to reference Small R, Lumley J, Yelland J. How useful is the concept of somatization in cross-cultural studies of maternal depression? A contribution from the Mothers in a New Country (MINC) study. J Psychosom Obstet Gynaecol 2003;24:45–52.CrossRefPubMed Small R, Lumley J, Yelland J. How useful is the concept of somatization in cross-cultural studies of maternal depression? A contribution from the Mothers in a New Country (MINC) study. J Psychosom Obstet Gynaecol 2003;24:45–52.CrossRefPubMed
19.
go back to reference Bekker M, Schepman R. Somatization and psychological awareness of ethnic minority clients in Western-European mental health care: a pilot study. Eur J Psychiatry 2009;23:135–9.CrossRef Bekker M, Schepman R. Somatization and psychological awareness of ethnic minority clients in Western-European mental health care: a pilot study. Eur J Psychiatry 2009;23:135–9.CrossRef
20.
go back to reference Beirens K, Fontaine J. Somatic complaint differences between Turkish immigrants and Belgians: do all roads lead to Rome? Ethn Health 2011;16:73–88.PubMed Beirens K, Fontaine J. Somatic complaint differences between Turkish immigrants and Belgians: do all roads lead to Rome? Ethn Health 2011;16:73–88.PubMed
21.
go back to reference Rohlof H, Knipscheer J, Kleber R. Somatization in refugees: a review. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014;49:1793–804.CrossRefPubMed Rohlof H, Knipscheer J, Kleber R. Somatization in refugees: a review. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2014;49:1793–804.CrossRefPubMed
22.
go back to reference Ahmedani B, Kubiak S, Kessler R, de Graaf R, Alonso J, Bruffaerts R, et al. Embarrassment when illness strikes a close relative: a world mental health survey consortium multi-site study. Psychol Med 2013;43:2191–202.CrossRefPubMedPubMedCentral Ahmedani B, Kubiak S, Kessler R, de Graaf R, Alonso J, Bruffaerts R, et al. Embarrassment when illness strikes a close relative: a world mental health survey consortium multi-site study. Psychol Med 2013;43:2191–202.CrossRefPubMedPubMedCentral
23.
go back to reference Kleinman A. Depression, somatization and the ‘new cross-cultural psychiatry’. Soc Sci Med 1977;11:3–10.CrossRefPubMed Kleinman A. Depression, somatization and the ‘new cross-cultural psychiatry’. Soc Sci Med 1977;11:3–10.CrossRefPubMed
24.
go back to reference Liu C, Ingleby D, Meeuwesen L. Barriers to health care for chinese in the Netherlands. Int J Family Med 2011;2011:63585–3.CrossRef Liu C, Ingleby D, Meeuwesen L. Barriers to health care for chinese in the Netherlands. Int J Family Med 2011;2011:63585–3.CrossRef
25.
go back to reference Stickney S, Yanosky D, Black D, Stickney N. Socio-demographic variables and perceptual moderators related to mental health stigma. J Ment Health 2012;21:244–56.CrossRefPubMed Stickney S, Yanosky D, Black D, Stickney N. Socio-demographic variables and perceptual moderators related to mental health stigma. J Ment Health 2012;21:244–56.CrossRefPubMed
26.
go back to reference El Haddouchi M, Aouaj Y, Brouwer HJ, Stronks K. Marokkanen bij de huisarts aan het woord; de mate waarin de huisarts de reden van komst achterhaalt. Ned Tijdschr Geneeskd 2000 144:219–24. El Haddouchi M, Aouaj Y, Brouwer HJ, Stronks K. Marokkanen bij de huisarts aan het woord; de mate waarin de huisarts de reden van komst achterhaalt. Ned Tijdschr Geneeskd 2000 144:219–24.
27.
go back to reference Knipscheer J, Kleber R. Migranten in de ggz: empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg. Tijdschr Psychiatr 2005;47:753–9. Knipscheer J, Kleber R. Migranten in de ggz: empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg. Tijdschr Psychiatr 2005;47:753–9.
28.
go back to reference Simon G, VonKorff M, Piccinelli M, Fullerton C, Ormel J. An international study of the relation between somatic symptoms and depression. N Engl J Med 1999;341:1329–35.CrossRefPubMed Simon G, VonKorff M, Piccinelli M, Fullerton C, Ormel J. An international study of the relation between somatic symptoms and depression. N Engl J Med 1999;341:1329–35.CrossRefPubMed
29.
go back to reference Kirmayer L, Young A. Culture and somatization: clinical, epidemiological, and ethnographic perspectives. Psychosom Med 1998;60:420–30.CrossRefPubMed Kirmayer L, Young A. Culture and somatization: clinical, epidemiological, and ethnographic perspectives. Psychosom Med 1998;60:420–30.CrossRefPubMed
30.
go back to reference Vintges M, Hosper K, Kamisetti S. Onzichtbare pijn: Adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond. Utrecht: Pharos, 2015. Vintges M, Hosper K, Kamisetti S. Onzichtbare pijn: Adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond. Utrecht: Pharos, 2015.
Metagegevens
Titel
Niet-westerse allochtonen met SOLK
Auteurs
Anne Marije Los
Rolieke Cents
dr. Hans Harmsen
prof.dr. Patrick Bindels
Publicatiedatum
01-04-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/s12445-016-0103-3

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Huisarts en wetenschap 4/2016 Naar de uitgave

Redactioneel

Afscheid

Kennistoets Antwoorden

Kennistoets: antwoorden