Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Agressie is een veelvoorkomend probleem met verschillende verschijningsvormen, zoals fysiek geweld, geweld gericht op materiële zaken en verbaal geweld. Niet alleen slachtoffers van agressie ondervinden hiervan nadelige gevolgen. Veel daders nemen zich voor om dit niet meer te laten gebeuren. Maar echt stoppen met agressie blijkt vaak moeilijker dan gedacht.

Dit werkboek hoort bij de handleiding voor psychotherapeuten.Aan de hand van cognitieve gedragstherapie wordt een kader geboden waarbinnen het agressieve gedrag op een actieve manier kan worden aangepakt.

Aanbod komen onder andere:

het in kaart brengen van agressief gedraginzicht krijgen in de oorzaken van agressiemaatregelen om escalaties te voorkomensociale vaardighedengedachtepatronen die leiden tot agressie veranderende rol van het verledenterugvalpreventie

Het werkboek is bedoeld voor iedereen die vindt dat hij of zij een probleem heeft met agressie en daar iets aan wil doen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Inleiding

Abstract
Mensen zijn uitgerust met verschillende emoties en bijpassend gedrag dat allemaal een bepaalde functie heeft.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

2. Motivatie

Abstract
Vanaf het moment waarop we worden geboren, doen we ervaringen op met onze omgeving.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

3. Veranderingsdoelen

Abstract
Je bent dit boek gaan lezen omdat je iets wilt doen aan je agressieprobleem. Maar wat is dat ‘iets’ precies? En wanneer weet je of je ‘iets’ aan dat agressieprobleem gedaan hebt?
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

4. Bewustwording

Abstract
Een van de stappen op weg naar meer zelfcontrole is het je bewust worden van de omstandigheden waarin er een verhoogde kans is op een uitbarsting. Door deze stap te zetten ga je de voorwaarden scheppen die je helpen om uitbarstingen te voorkomen en andere keuzes te maken.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

5. Agressiescenario’s

Abstract
Het onderzoeken van agressie-uitbarstingen uit het verleden levert belangrijke informatie op om uitbarstingen in de toekomst te voorkomen. Je maakt zichtbaar wat de aanleiding en de omstandigheden zijn geweest die vooraf zijn gegaan aan de uitbarsting en dit geeft handvatten om het een volgende keer anders te doen.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

6. Technieken om agressie te voorkomen

Abstract
In dit hoofdstuk en het volgende behandelen we een aantal technieken die kunnen helpen bij het voorkomen van agressie; de time-out-procedure, ontspanning en gedachtetraining. Deze technieken kun je gebruiken tijdens de opbouwfase.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

7. Gedachtetraining

Abstract
Gedachten hebben invloed op hoe je je voelt. Daarbij is het belangrijk onderscheid te maken tussen gebeurtenissen en gedachten, oftewel tussen observeren en interpreteren. Je kunt onderzoeken of gedachten realistisch zijn en zo nodig kun je gedachten bijstellen. Bij agressie komen bepaalde gedachten vaak voor.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

8. Probleemoplossen

Abstract
Problemen die je tegenkomt in het dagelijks leven kunnen leiden tot spanning en frustraties. Daarom besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan hoe je met problemen kunt omgaan.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

9. Communicatie

Abstract
In dit hoofdstuk bespreken we hoe mensen elkaar dingen duidelijk proberen te maken. Dit heet communicatie. In communicatie worden wensen en bedoelingen niet altijd rechtstreeks uitgesproken. Er worden signalen uitgezonden en de ander wordt geacht die op te vangen. Misverstanden, irritaties en wederzijds onbegrip kunnen het gevolg zijn. Veel misverstanden kunnen worden voorkomen door duidelijk te communiceren. Een belangrijke voorwaarde voor goede communicatie is dat je goed naar een ander kunt luisteren. In dit hoofdstuk geven we tips hoe dit aan te pakken.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

10. Assertiviteit

Abstract
Voor veel mensen is het moeilijk om voor zichzelf op te komen of grenzen te stellen. Als je moeilijk ‘nee‘ kunt zeggen ga je dingen tegen je zin doen, waarbij irritaties of frustraties zich kunnen gaan opstapelen. Agressieve uitbarstingen kunnen dan het gevolg zijn.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

11. Communicatie met leidinggevenden

Abstract
Voor communicatie met leidinggevenden en andere autoriteitsfiguren zoals politieagenten of medewerkers van instanties gelden andere regels dan voor communicatie met vrienden of collega’s. Tussen jou en je baas is er een machtsverschil. Of je het leuk vindt of niet: hij of zij is de baas en niet jij. Dit betekent dat jij bij een meningsverschil al snel aan het kortste eind zult trekken.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

12. Emoties, verleden, relaties en gezin

Abstract
De onderwerpen die we in dit hoofdstuk behandelen kunnen bronnen van rust en tevredenheid zijn, maar ook bronnen van spanning als er iets niet goed zit. Het verleden kan veel invloed hebben op je gedrag nu. Verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen aanleiding geven tot onbegrip en problemen. De opvoeding van kinderen kan net als een slecht contact met je gevoelsleven een struikelblok zijn.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

13. Terugvalpreventie

Abstract
Na enige tijd heb je genoeg aan je agressie gewerkt en ben je minder actief bezig met oefeningen in het boek. Omdat er altijd een kans bestaat dat je terugvalt willen we aandacht besteden aan het maken van een plan waarmee je terugval in agressief gedrag kunt voorkomen.
Arno van Dam, Carola van Tilburg, Peter Steenkist, Margreet Buisman

Nawerk

Meer informatie