Skip to main content

Neuropraxis

Neuropraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden én toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. Er is aandacht voor onderzoek, diagnostiek en behandelingsmethoden.

Neuropraxis slaat een brug tussen theorie en praktijk. Heldere presentatie van neurowetenschappelijke informatie en het leggen van een relatie met de praktijk vormen de pijlers van Neuropraxis. Elk nummer van Neuropraxis bevat een aantal artikelen geschreven door wetenschappers, waarin een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot het zenuwstelsel aan de orde komt. Niet alleen het cognitieve functioneren, maar ook de motoriek, het autonome zenuwstelsel en de verwerking van zintuiglijke informatie kunnen onder de loep genomen worden.

Neuropraxis beschrijft de huidige stand van de wetenschappelijke kennis met betrekking tot het onderwerp op een toegankelijke manier. Sommige artikelen gaan in op de gevolgen van deze nieuwe kennis voor de ontwikkeling van geneesmiddelen of diagnostiek en behandelmethoden, andere artikelen zijn meer bedoeld om de achtergrondkennis van de lezer te verbreden. Deze artikelen vormen de hoofdmoot van het tijdschrift. Daarnaast kunnen behandelaars en patiënten eigen ervaringen in de vorm van een casus insturen voor de rubriek 'Uit de praktijk'. In andere rubrieken vindt u onder de kop 'Gelezen' uitgebreide boekbesprekingen en in 'Signalement' een verzameling van diverse informatie, zoals pas verschenen boeken, cursussen, korte samenvattingen van proefschriften en belangrijke wetenschappelijke publicaties in andere bladen.

Papier en online
Bij dit combi-abonnement heeft u naast het papieren vakblad, ook toegang tot de digitale editie. Hiervoor ontvangt u een wachtwoord en gebruikersnaam waarmee u kunt inloggen.

Voor wie
Neuropsychologen, klinisch neurologen, klinisch psychologen, revalidatie-artsen, psychotherapeuten, psychologisch assistenten.

Neem nu een abonnement