Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-04-2014

Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg

Aanpak binnen de acute zorgketen

Auteurs: Mw. E.B. Burger, mw. B.C.M. Hermans, Dr. D.M.C.B. van Zeben-van der Aa

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Kindergeneeskunde | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De ketenpartners van het Netwerk Acute Zorg Limburg, de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling hebben in augustus 2012 een ‘Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld’ in gebruik genomen. Deze netwerkrichtlijn heeft als doel de samenwerking en de informatieoverdracht binnen het netwerk te verbeteren, om zo de hulpverlening voor het kind en de ouders te optimaliseren. De knooppunten in het netwerk van de acute medische zorgketen zijn vastgelegd, evenals de minimale voorwaarden voor overdracht. Iedere organisatie is verantwoordelijk gebleven voor haar eigen protocol. Begin 2013 bleek uit evaluatie dat door de implementatie van de netwerkrichtlijn en de provinciale bijeenkomsten alle ketenpartners bewuster bezig zijn rond dit thema. De overdracht tussen organisaties is aantoonbaar verbeterd, maar blijft aandacht behoeven, evenals de ketenafspraken rond huiselijk geweld.
Literatuur
1.
go back to reference Inwerkingtreding Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 28juni 2013, kenmerk: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden jaargang: 2013, nr. 247. Inwerkingtreding Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 28juni 2013, kenmerk: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden jaargang: 2013, nr. 247.
2.
go back to reference Wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 27oktober 2011, kenmerk: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33062, nr. 2. Wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 27oktober 2011, kenmerk: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 33062, nr. 2.
3.
go back to reference Basismodel Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Ministerie, Welzijn en Sport, april 2012. Basismodel Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Ministerie, Welzijn en Sport, april 2012.
4.
go back to reference Landelijk Protocol Ambulancezorg. Ambulancezorg Nederland, herziene versie 7.2, maart 2011. Landelijk Protocol Ambulancezorg. Ambulancezorg Nederland, herziene versie 7.2, maart 2011.
5.
go back to reference Wiersma Tj, Breejen E den, Nelen W, Kremer J. Bundel vakkennis in netwerkrichtlijn. Med Contact. 2011;22:1406–8. Wiersma Tj, Breejen E den, Nelen W, Kremer J. Bundel vakkennis in netwerkrichtlijn. Med Contact. 2011;22:1406–8.
6.
go back to reference Besluit van houdende vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 16juli 2013, kenmerk: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden jaargang: 2013, nr. 324. Besluit van houdende vaststelling van de minimumeisen voor de (verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 16juli 2013, kenmerk: Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden jaargang: 2013, nr. 324.
7.
go back to reference Model samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad met (G)GZ, versie november 2012. Model samenwerkingsafspraken informatie-uitwisseling AMK, Bureau Jeugdzorg en Raad met (G)GZ, versie november 2012.
Metagegevens
Titel
Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg
Aanpak binnen de acute zorgketen
Auteurs
Mw. E.B. Burger
mw. B.C.M. Hermans
Dr. D.M.C.B. van Zeben-van der Aa
Publicatiedatum
01-04-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 0376-7442
Elektronisch ISSN: 1875-6840
DOI
https://doi.org/10.1007/s12456-014-0012-y

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2014 Naar de uitgave

BookReview

boekbespreking