Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-04-2014 | Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2014

Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg

Aanpak binnen de acute zorgketen

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 2/2014
Auteurs:
Mw. E.B. Burger, mw. B.C.M. Hermans, Dr. D.M.C.B. van Zeben-van der Aa
Belangrijke opmerkingen

Auteurs

Mw. E.B. (Lisebette) Burger, BSc, student arts-klinisch onderzoeker, en mw. B.C.M. (Bregtje) Hermans, BSc, student arts-klinisch onderzoeker, Universiteit Maastricht. Beiden als student-assistent verbonden aan het team kindermishandeling van het MUMC+. Dr. D.M.C.B. (Thea) van Zeben-van der Aa, kinderarts-sociale pediatrie, coördinator kindermishandeling MUMC+.
Correspondentieadres: Dr. D.M.C.B. van Zeben-van der Aa, MUMC+, Maastricht, thea.van.zeben@ mumc.nl.

Samenvatting

De ketenpartners van het Netwerk Acute Zorg Limburg, de Steunpunten Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling hebben in augustus 2012 een ‘Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld’ in gebruik genomen. Deze netwerkrichtlijn heeft als doel de samenwerking en de informatieoverdracht binnen het netwerk te verbeteren, om zo de hulpverlening voor het kind en de ouders te optimaliseren. De knooppunten in het netwerk van de acute medische zorgketen zijn vastgelegd, evenals de minimale voorwaarden voor overdracht. Iedere organisatie is verantwoordelijk gebleven voor haar eigen protocol. Begin 2013 bleek uit evaluatie dat door de implementatie van de netwerkrichtlijn en de provinciale bijeenkomsten alle ketenpartners bewuster bezig zijn rond dit thema. De overdracht tussen organisaties is aantoonbaar verbeterd, maar blijft aandacht behoeven, evenals de ketenafspraken rond huiselijk geweld.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 2/2014 Naar de uitgave

BookReview

boekbespreking