Skip to main content
main-content
Top

23-09-2015 | Nieuws

Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) opgericht

Om de kwaliteit van de psychotraumazorg in Nederland verder te verbeteren en samen te werken aan innovaties op dit terrein is het Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) opgericht. Hierbij zijn instellingen betrokken die het overgrote deel van de psychotraumazorg in Nederland leveren.

Het NPN zal zich in gaan spannen voor de hele psychotrauma-zorgketen van preventie tot en met de hoog specialistische zorg. De instellingen van het NPN zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het tot stand komen van de landelijke zorgstandaard trauma- en stress gerelateerde stoornissen, waarin samen met (ex-)patiënten gezocht wordt naar de beste wijze van zorg. Het doel zal steeds zijn om kennis rond psychotrauma te bundelen en te delen om van daaruit, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, te komen tot vernieuwing in de zorg. Dit moet leiden tot verbetering van het welzijn van individuen én hun directe naasten, die getroffen zijn door traumatische gebeurtenissen.

De instellingen die zich hierin verbonden hebben zijn ggz-instellingen die psychotraumazorg als specialistisch aanbod leveren, namelijk:

  • Centrum ’45, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, Oegstgeest/ Diemen
  • GGZ Drenthe, Top referent traumacentrum en De Evenaar, Beilen 
  • Mediant, Centrum voor Psychotrauma, Enschede
  • PsyQ Psychotrauma, Parnassia Groep, Den Haag
  • Reinier van Arkel, Psychotraumacentrum Zuid-Nederland, Den Bosch 
  • Rivierduinen, Psychotraumacentrum, Leiden
  • Sinai Centrum, Amstelveen

Ook de militaire geestelijke gezondheidszorg van Defensie en het Landelijk Zorgsysteem Veteranen participeren actief in het NPN.

Bron: Skipr.nl

Gerelateerd

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Beeldrechten