Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-12-2013 | Casuïstische mededeling | Uitgave 6/2013

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 6/2013

Neonatale geïnfecteerde cefale hematomen

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde > Uitgave 6/2013
Auteurs:
Mw. drs. A. Kamerbeek, Mw. drs. A.K.E. Hoffmann-Haringsma, Mw. drs. G.M. Ecury-Goossen
Belangrijke opmerkingen

Auteurs

Mw. drs. Saskia M.J. Hopman en dhr. dr. Johannes (Hans) H.M. Merks, afdeling Kinderoncologie, Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam. Mw. dr. Emilia K. Bijlsma, afdeling Klinische Genetica, LUMC, Leiden. Dhr. dr. Henk Boot, afdeling Maagdarm-leverziekten, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam. Mw. dr. A. (Lia) C. Knegt, afdeling Klinische Genetica, AMC, Amsterdam. Mw. dr. Veerle Langenhorst, afdeling Kindergeneeskunde, Isala klinieken, Zwolle. Dhr. Michiel H.D. Schoenaker, afdeling Kindergeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen. Mw. drs. Kyra E. Stuurman, afdeling Klinische Genetica, VUmc, Amsterdam. Mw. drs. Joke B.G.M. Verheij, afdeling Genetica, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, Groningen. Mw. dr. Anja Wagner, afdeling Klinische Genetica, Erasmus MC, Rotterdam. Mw. dr. Corry M. Weemaes, afdeling Kindergeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen. Mw. dr. Petra Zwijnenburg, afdeling Klinische Genetica, VUmc, Amsterdam. Mw. dr. Erna Michiels, afdeling Kinderoncologie, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam. Mw. drs. Irma Kluijt, afdeling Klinische Genetica, AMC, Amsterdam.

Samenvatting

Achtergrond. Over het algemeen is het beloop van een cefaal hematoom ongecompliceerd en vindt spontane resorptie plaats. Wij beschrijven de mogelijke complicaties aan de hand van twee casus van neonaten met geïnfecteerde cefale hematomen.
Casus. Een vrouwelijke, à terme geboren neonaat ontwikkelde cefale hematomen ter plaatse van het os parietale beiderzijds na een spontane vaginale partus. Drie dagen postpartum werd vanwege koorts zonder focus gestart met intraveneuze antibiotica. Uit de kweken werden geen micro-organismen geïsoleerd en het klinisch herstel was goed. De antibiotische behandelduur bedroeg zeven dagen. Op de leeftijd van 3 weken was er spontane pusafvloed uit beide cefale hematomen, die geabcedeerd bleken. Uit de puskweek werd een E. coli geïsoleerd. Een vrouwelijke, randprematuur geboren neonaat met een cefaal hematoom ter plaatse van het occipitale links, ontwikkelde op de derde levensdag koorts zonder focus, waarop intraveneuze antibiotica werden gestart. Kweken bleken negatiefen de antibiotica werden na zeven dagen gestaakt. Twee dagen later bleek het cefaal hematoom te fluctueren. Uit de puskweek groeide Klebsiella pneumoniae. Beide patiënten werden behandeld door middel van intraveneuze antibiotica en chirurgische drainage. Dit verliep ongecompliceerd en zonder restverschijnselen. Conclusie. Aan de hand van deze casus worden de mogelijke complicaties van een cefaal hematoom, waaronder infectie, besproken. Koorts zonder focus met CRP- stijging bij neonaten met een cefaal hematoom kan gebaseerd zijn op infectie van het cefaal hematoom. De behandeling bestaat in dat geval uit intraveneuze antibiotica en chirurgische drainage.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor kindergeneeskunde

Het tijdschrift voor kindergeneeskunde is een zeer gedegen wetenschappelijk vakblad waarin alle ontwikkelingen op dit zeer uitgebreide medische deelgebied aan de orde komen. Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar, waaronder minimaal één themanummer.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2013

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 6/2013 Naar de uitgave