Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

12-03-2021 | Wetenschappelijk artikel Open Access

Negen kernelementen die volgens betrokken professionals bijdragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad

Een integrale, lokale aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Auteurs:
Lisa Wilderink, Ingrid Bakker, Albertine J. Schuit, Jacob C. Seidell, Carry M. Renders
Belangrijke opmerkingen
Dit is een bewerking van Wilderink L, Bakker I, Schuit AJ, et al. Key elements of a successful integrated community-based approach aimed at reducing socioeconomic health inequalities in the Netherlands: a qualitative study. PloS one 2020;15 (10):e0240757.

Samenvatting

De aanpak Zwolle Gezonde Stad heeft succesvol gezondheidsverschillen teruggedrongen. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat volgens verschillende betrokken professionals de kernelementen van Zwolle Gezonde Stad zijn. Daartoe is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Semigestructureerde interviews zijn gehouden met 29 professionals van betrokken organisaties. Na analyse van de interviews is met zeven respondenten een toetsend focusgroepgesprek gehouden. Negen kernelementen van de aanpak van Zwolle Gezonde Stad zijn geïdentificeerd: 1) samenwerken met een gevarieerde groep lokale organisaties, 2) draagvlak voor de aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau, 3) communicatie en coördinatie, 4) samenwerking met private organisaties, 5) samenwerking met bewoners, 6) profileren van de aanpak, 7) meebewegen met en gebruikmaken van mogelijkheden en kansen, 8) borging van de aanpak in beleid en de processen, en 9) doorlopend monitoren van proces en effect. Deze negen kernelementen hebben volgens de betrokken professionals bijgedragen aan het succes van Zwolle Gezonde Stad. Deze inzichten zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de aanpak Zwolle Gezonde Stad en kunnen andere lokale integrale benaderingen inspireren.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel