Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-10-2013 | Uitgave 6/2013

Tijdschrift voor Urologie 6/2013

Nederlandse urologen geven hun visie op active surveillance

Tijdschrift:
Tijdschrift voor Urologie > Uitgave 6/2013
Auteurs:
drs. L.D.F. Venderbos, Prof.dr. C.H. Bangma, dr. M.J. Roobol, Prof.dr. E.W. Steyerberg, dr. I.J. Korfage
Belangrijke opmerkingen
drs. L.D.F. Venderbos, onderzoeker, afdeling Urologie en afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Prof. dr. C.H. Bangma, uroloog, afdeling Urologie
dr. M.J. Roobol, epidemioloog, afdeling Urologie
Prof. dr. E.W. Steyerberg, hoogleraar medische besliskunde, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
dr. I.J. Korfage, epidemioloog, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Alle auteurs zijn werkzaam in het Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam.

Samenvatting

Active surveillance (AS) is erop gericht de actieve behandeling van vroeg opgespoorde prostaattumoren met een laag risico tot progressie uit te stellen of te vermijden. In de afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de validiteit en veiligheid van AS en ook de impact van AS op de kwaliteit van leven voor patiënten is beschreven.
Het doel van dit onderzoek was nagaan hoe urologen in Nederland over AS denken en in hoeverre ze AS als een acceptabele behandeloptie beschouwen. De auteurs ontwikkelden een vragenlijst die aan alle 328 leden, niet zijnde aios en anios, van de Nederlandse Vereniging voor Urologie werd verzonden. De respons bedroeg 55%. De respondenten gaven allen aan AS als behandeloptie ter sprake te brengen bij mannen die hiervoor in aanmerking komen. Alle uitkomsten in overweging genomen, staan urologen overwegend positief tegenover AS. De resultaten moeten echter met zorg geïnterpreteerd worden, omdat er weinig bekend is over de visies van non-responders.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 6/2013

Tijdschrift voor Urologie 6/2013 Naar de uitgave