Skip to main content
main-content
Top

2022 | Boek

Nederlandse Benoem Test - screening handleiding

NBT - screening handleiding

Auteurs: Eline Alons, Lotti Dijkhuis, Piet van Tuijl, Lizet van Ewijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

De Nederlandse Benoem Test - screening (NBT - screening) is een screeningsinstrument voor het vaststellen van woordvindstoornissen bij volwassenen met afasie.

De NBT - screening is ontwikkeld voor professionals die snel en eenvoudig willen screenen op de aanwezigheid van woordvindstoornissen. Denk aan logopedisten in de acute fase, (neuro)psychologen en/of revalidatieartsen. De NBT - screening bevat verschillende sets, waarin het aantal afbeeldingen varieert tussen de 5 en de 10. Elke versie heeft een eigen betrouwbaarheid en afkapwaarde. Aan de professional de keuze om de set te kiezen die het beste binnen de werksetting past.

De items in de NBT - screening zijn zorgvuldig gekozen, speciaal voor de Nederlandse taal. De no-nonsense afbeeldingen zijn herkenbaar en geschikt voor de volwassen doelgroep.

De NBT - screening is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten. Het is een valide en betrouwbaar screeningsinstrument, en gebruiksvriendelijk voor zowel de professional als de cliënt met afasie.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Theoretische verantwoording

Voorwerk
1. Theoretische achtergrond
Samenvatting
De NBT - screening is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindproblemen bij mensen met afasie. De test heeft een discriminatoir doel en richt zich enkel op het vaststellen of er wel of geen woordvindstoornis aanwezig is. De NBT - screening bestaat uit 5 tot 10 afbeeldingen in kleur die visueel worden aangeboden.
Eline Alons, Lotti Dijkhuis, Piet van Tuijl, Lizet van Ewijk
2. Psychometrische eigenschappen
Samenvatting
De NBT - screening is ontwikkeld op basis van een IRT-analyse van de originele NBT. In het artikel van Alons et al. (2022) is de exacte ontwikkeling te lezen. Hieronder volgt een korte, Nederlandse samenvatting.
Eline Alons, Lotti Dijkhuis, Piet van Tuijl, Lizet van Ewijk

Praktische handleiding

Voorwerk
3. Afname
Samenvatting
De NBT - screening is een screeningsversie van de Nederlandse Benoem Test (NBT). De NBT - screening is geschikt om woordvindproblemen vast te stellen bij volwassenen met (vermoedelijk) afasie na NAH, met Nederlands als moedertaal en waarbij er geen sprake is van ernstige cognitieve comorbiditeit.
Eline Alons, Lotti Dijkhuis, Piet van Tuijl, Lizet van Ewijk
4. Scoring
Samenvatting
De reactie van de patiënt dient genoteerd te worden op het scoreformulier wanneer deze afwijkt van de doeluiting. Daarnaast dient in de kolom ‘reactietijd’ een notitie gemaakt te worden wanneer de reactietijd langer was dan 5 seconden. Vervolgens dient er per reactie een score toegekend te worden.
Eline Alons, Lotti Dijkhuis, Piet van Tuijl, Lizet van Ewijk
Nawerk
Meer informatie
Titel
Nederlandse Benoem Test - screening handleiding
Auteurs
Eline Alons
Lotti Dijkhuis
Piet van Tuijl
Lizet van Ewijk
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2851-2
Print ISBN
978-90-368-2850-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2851-2