Skip to main content
Top

2018 | Boek

Omslag van het boek

Nederlandse Benoem Test NBT

Handleiding

Auteurs: Dr. L. van Ewijk, L. Dijkhuis, M. Hofs-van Kats, M. Hendrickx-Jessurun, M. Wijngaarden, C. de Hilster

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Doel van de testDe Nederlandse Benoem Test (NBT) is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT bestaat uit 92 eenduidige afbeeldingen in kleur, opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De afbeeldingen van de NBT zijn zorgvuldig uitgezocht voor de Nederlandse setting. De selectie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding en op de behoeftes en voorkeur van logopedisten en clienten. De test speelt in op de behoefte aan no-nonsense afbeeldingen geschikt voor volwassenen, met items speciaal geselecteerd voor de Nederlandse taal. De test is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten en clienten met NAH en een afasie, om zo samen een valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument te creeren.
Toepassing• Screening: signaleert de aanwezigheid van woordvindstoornissen• Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van woordvindproblemen • Behandeling: meet de voorruitgang van gegeven therapie. • Onderzoek: toegevoegde waarde voor Nederlands onderzoek: de NBT is speciaal voor de Nederlandse populatie ontwikkeld.
Wat meet de NBT?De Nederlandse Benoem Test meet woordvindproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De test is opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd (2 categorieen) en woordfrequentie (3 categorieen) en geeft zo ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De test meet het hele woordvindingstraject.
Voor wie?
De NBT wordt in principe afgenomen door een logopedist of klinisch linguïst, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen kunnen met de NBT werken. Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam.
Afname en scoringDe afnameduur varieert tussen de 5 en de 30 minuten, afhankelijk van de ernst van de afasie. De afbeeldingen worden visueel aangeboden. De patient benoemt de afbeelding die hij/zij ziet.
NormenOm na te gaan of er op basis van de NBT een juiste diagnose kan worden gesteld (predictieve validiteit) zijn de scores van gezonden en afatici met elkaar vergeleken. In de handleiding wordt een optimale cut-off score gegeven die het verschil tussen wel/geen stoornis aangeeft.
MaterialenNBT- complete set NBT- scoreformulierenNBT- handleiding

Meer informatie
Titel
Nederlandse Benoem Test NBT
Auteurs
Dr. L. van Ewijk
L. Dijkhuis
M. Hofs-van Kats
M. Hendrickx-Jessurun
M. Wijngaarden
C. de Hilster
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2219-0
Print ISBN
978-90-368-2218-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2219-0