Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Doel van de testDe Nederlandse Benoem Test (NBT) is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT bestaat uit 92 eenduidige afbeeldingen in kleur, opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De afbeeldingen van de NBT zijn zorgvuldig uitgezocht voor de Nederlandse setting. De selectie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding en op de behoeftes en voorkeur van logopedisten en clienten. De test speelt in op de behoefte aan no-nonsense afbeeldingen geschikt voor volwassenen, met items speciaal geselecteerd voor de Nederlandse taal. De test is tot stand gekomen in samenwerking met logopedisten en clienten met NAH en een afasie, om zo samen een valide, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk instrument te creeren.
Toepassing• Screening: signaleert de aanwezigheid van woordvindstoornissen• Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van woordvindproblemen • Behandeling: meet de voorruitgang van gegeven therapie. • Onderzoek: toegevoegde waarde voor Nederlands onderzoek: de NBT is speciaal voor de Nederlandse populatie ontwikkeld.
Wat meet de NBT?De Nederlandse Benoem Test meet woordvindproblemen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De test is opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd (2 categorieen) en woordfrequentie (3 categorieen) en geeft zo ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De test meet het hele woordvindingstraject.
Voor wie?
De NBT wordt in principe afgenomen door een logopedist of klinisch linguïst, maar ook professionals uit andere disciplines met affiniteit voor afasie en taal, zoals neuropsychologen, klinisch psychologen of neurologen kunnen met de NBT werken. Toelichting van een logopedist of klinisch linguïst is dan raadzaam.
Afname en scoringDe afnameduur varieert tussen de 5 en de 30 minuten, afhankelijk van de ernst van de afasie. De afbeeldingen worden visueel aangeboden. De patient benoemt de afbeelding die hij/zij ziet.
NormenOm na te gaan of er op basis van de NBT een juiste diagnose kan worden gesteld (predictieve validiteit) zijn de scores van gezonden en afatici met elkaar vergeleken. In de handleiding wordt een optimale cut-off score gegeven die het verschil tussen wel/geen stoornis aangeeft.
MaterialenNBT- complete set NBT- scoreformulieren

Inhoudsopgave

Voorwerk

Praktische handleiding

Voorwerk

1. Afname

Samenvatting
De NBT bestaat uit een handleiding, een testmap met afbeeldingen/online afbeeldingen (die met behulp van een computer of tablet getoond kunnen worden) en een bijbehorend scoreformulier. Naast de handleiding, de afbeeldingen en het scoreformulier heeft u geluidsapparatuur en een stopwatch/klok met secondewijzer nodig.
Lizet van Ewijk, Lotti Dijkhuis, M. Hofs-Van Kats, M. Hendrickx-Jessurun, Margriet Wijngaarden, Carlijn de Hilster

2. Scoring

Samenvatting
De reactie van de patiënt dient genoteerd te worden op het scoreformulier wanneer deze afwijkt van de doeluiting. Daarnaast dient in de kolom ‘reactietijd’ een notitie gemaakt te worden wanneer de reactietijd langer was dan 10 seconden. Vervolgens dient er per reactie een score toegekend te worden.
Lizet van Ewijk, Lotti Dijkhuis, M. Hofs-Van Kats, M. Hendrickx-Jessurun, Margriet Wijngaarden, Carlijn de Hilster

Theoretische verantwoording

Voorwerk

3. Theoretische achtergrond

Samenvatting
De Nederlandse Benoem Test (NBT) is een meetinstrument voor het vaststellen van een woordvindingsstoornis. De test richt zich op twee fasen van de woordvinding, namelijk de lexicale selectie en het coderen van de woordvorm. De Nederlandse Benoem Test bestaat uit 92 afbeeldingen in kleur, opgebouwd op basis van woordfrequentie en verwervingsleeftijd, die visueel worden aangeboden. De items uit de NBT zijn onder te verdelen in twee categorieën voor woordverwervingsleeftijd en drie categorieën voor de woordfrequentie.
Lizet van Ewijk, Lotti Dijkhuis, M. Hofs-Van Kats, M. Hendrickx-Jessurun, Margriet Wijngaarden, Carlijn de Hilster

4. Testconstructie

Samenvatting
1.
De test moet een valide en betrouwbaar meetinstrument zijn om woordvindingsstoornissen te diagnosticeren bij Nederlandse personen.
 
2.
Er moet een opbouw in de test zijn van woordverwervingsleeftijd en woordfrequentie.
 
3.
De test moet aantrekkelijk materiaal bevatten om de patiënten alert en taakgericht te houden.
 
4.
De test moet qua afbeeldingen geschikt zijn voor volwassenen.
 
5.
De test moet een eenduidige scoring bevatten.
 
6.
De test moet gebruiksvriendelijk zijn.
 
Lizet van Ewijk, Lotti Dijkhuis, M. Hofs-Van Kats, M. Hendrickx-Jessurun, Margriet Wijngaarden, Carlijn de Hilster

5. Psychometrische eigenschappen

Samenvatting
De betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse Benoem Test (NBT) werd bepaald op basis van de testresultaten van een onderzoeksgroep bestaande uit afasiepatiënten (n = 50) en gezonde personen (n = 30). Daarnaast werden er test-hertestdata verzameld bij drie participanten uit de groep afasiepatiënten. De tweede meting, bij deze participanten, vond zeven dagen na de eerste meting plaats. De analyses zijn uitgevoerd met SPSS versie 24,0 (Vocht 2013).
Lizet van Ewijk, Lotti Dijkhuis, M. Hofs-Van Kats, M. Hendrickx-Jessurun, Margriet Wijngaarden, Carlijn de Hilster

Nawerk

Meer informatie