Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 4/2009

Uitgave 4/2009

Inhoudsopgave ( 8 Artikelen )

01-08-2009 | origineel artikel | Uitgave 4/2009

Schaatsen is ongezond

D. A. Wicherts, G. D. J. van Olden

01-08-2009 | origineel artikel | Uitgave 4/2009

Anatomische reconstructie van distale claviculafractuur met Corkscrews: beschrijving van mini-open-techniek

J. A. Jansen, S. B. Keizer, E. R. A. van Arkel

01-08-2009 | casus | Uitgave 4/2009

Traumatische pneumorrhachis na laagenergetisch trauma

M. W. Gosler, WA. J. J. M. Haagh

01-08-2009 | casus | Uitgave 4/2009

Traumatische atlantoaxiale rotatoire subluxatie

R. Bisschop, H-P. W. van Jonbergen

01-08-2009 | casus | Uitgave 4/2009

Ruptuur van extensor pollicis longuspees secundair aan volair ingebrachte zelftappende hoekstabiele schroef

J. S. K. Reinders, J. Wille, M. J. M. Segers, E. R. Hammacher

01-08-2009 | casus | Uitgave 4/2009

Trapeziëctomie en Eaton-Littler-procedure na geïsoleerd hoogenergetisch letsel van een onderarm bij een binnenvaartschipper

T. Visser, M. Bemelman, A. H. Schuurman, L. P. H. Leenen

01-08-2009 | trauma in beeld | Uitgave 4/2009

Aneurysma spurium van arteria femoralis profunda bij pertrochantaire femurfractuur en intramedullaire fixatie

G. F. Giannakopoulos, S. E. Bruekers, A. F. J. Wüst, E. Ph. Steller

01-08-2009 | referaat | Uitgave 4/2009

Efficacy and safety of balloon kyphoplasty compared with non-surgical care for vertebral compression fracture (FREE): a randomised trial

D. Wardlaw, S.R. Cummings, J. van Meirhaeghe, L. Bastian, J.B. Tillman, J. Ranstam, R. Eastell, P. Shabe, K. Talmadge, S. Boonen Lancet 2009;373:1016-24
J. T. Winkelhorst

Recente publicaties