Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 1/2014

Uitgave 1/2014

Inhoudsopgave ( 6 Artikelen )

01-02-2014 | origineel artikel | Uitgave 1/2014

Behandeling van claviculafracturen

Doen Nederlandse chirurgen en orthopeden dat hetzelfde?
M.H.J. Hulsmans, O.A.J. van der Meijden, F.J.G. Wijdicks, R.M. Houwert, E.J.M.M. Verleisdonk

01-02-2014 | casus | Uitgave 1/2014

Hoogvoltage elektriciteitsletsel

Niet alleen zichtbare verbranding van de huid
T.C. Noordhoff, J. Dokter, B.I. Cleffken, M.E. van Baar, C.H. van der Vlies

01-02-2014 | casus | Uitgave 1/2014

Posterieure sternoclaviculaire luxatie

Diagnostiek en behandeling in beeld
L.M. de Heer, R.M. Houwert, M. van Heijl, H. Frima, S.K. Nagesser

01-02-2014 | casus | Uitgave 1/2014

Epifysiolyse van de mediale clavicula met dislocatie na een mild trauma

R.J.A. Sonnega, O.A.J. van der Meijden, N. de Korte, J. Wilde

01-02-2014 | casus | Uitgave 1/2014

MRSA veroorzaakt thoraxempyeem na gebruik van thoraxdrains

Een zeldzame verwekker van een regelmatigoptredende complicatie
C. Heus, J.W.A. Oosterhuis, W.P. Zuidema

01-02-2014 | trauma in beeld | Uitgave 1/2014

Identieke bilaterale scapulapuntfractuur na eenzijdig fietsongeval

M. van Heijl, M.M.A. Janssen, H. Frima

Recente publicaties