Skip to main content
Top

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Uitgave 1/2014

Inhoudsopgave (6 Artikelen)

origineel artikel

Behandeling van claviculafracturen

M.H.J. Hulsmans, O.A.J. van der Meijden, F.J.G. Wijdicks, R.M. Houwert, E.J.M.M. Verleisdonk

casus

Hoogvoltage elektriciteitsletsel

T.C. Noordhoff, J. Dokter, B.I. Cleffken, M.E. van Baar, C.H. van der Vlies

casus

Posterieure sternoclaviculaire luxatie

L.M. de Heer, R.M. Houwert, M. van Heijl, H. Frima, S.K. Nagesser

casus

Epifysiolyse van de mediale clavicula met dislocatie na een mild trauma

R.J.A. Sonnega, O.A.J. van der Meijden, N. de Korte, J. Wilde

casus

MRSA veroorzaakt thoraxempyeem na gebruik van thoraxdrains

C. Heus, J.W.A. Oosterhuis, W.P. Zuidema

trauma in beeld

Identieke bilaterale scapulapuntfractuur na eenzijdig fietsongeval

M. van Heijl, M.M.A. Janssen, H. Frima