Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit deel 1 bevat een inleiding over fysiotherapeutische basisbegrippen en hoofdstukken over o.a. fysiologie en pathofysiologie van nocisensoriek, gelijkstroom- en hoogfrequentelektrotherapie.

Inhoudsopgave

Voorwerk

I Inleiding en begrippen

Samenvatting
Voordat in dit boek een beschrijving wordt gegeven van de verschillende therapievormen is het nuttig uit te leggen, wat door de auteurs verstaan wordt onder fysiotherapie, fysische therapie in engere zin en enkele andere basisbegrippen.
H. W. R. van Sambeek, H. C. F. van Zutphen

II Fysiologie en pathofysiologie van nocisensoriek

Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over nocisensoriek en de mogelijke oorzaken en gevolgen daarvan. Dat deze informatie deze plaats in het leerboek heeft gekregen, is gebaseerd op de gedachte dat de kennis, de inzichten en de concepten die in dit hoofdstuk worden aangedragen bruikbaar kunnen zijn voor alle vormen van therapie die in dit leerboek worden besproken.
A. T. M. Bernards

III Gelijkstroomtherapie en iontoforesetherapie

Samenvatting
In de gelijkstroomtherapie en de iontoforesetherapie wordt gebruik gemaakt van een niet-onderbroken gelijkstroom. Een andere veel gebruikte benaming voor deze stroom is galvanische stroom; men spreekt van galvanotherapie als synoniem voor gelijkstroomtherapie.
C. A. M. Van den Berg

IV Inleiding tot het elektrisch prikkelen

Samenvatting
Elektrische stromen aan het menselijk lichaam toegediend, zijn in staat membranen waarover een potentiaalverschil bestaat, te beïnvloeden. In hoofdstuk III, § 4-2, is al aangegeven dat onder invloed van een kathode de uitwendige potentiaal van een membraan daalt en daarmee ook de membraanspanning en dat onder invloed van een anode die uitwendige potentiaal en dus ook de membraanspanning juist stijgt.
H. w. R. van Sambeek, H. C. F. van Zutphen

VA Elektrisch spierprikkelen

Samenvatting
Zoals in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven, kan elektrische prikkeling met verschillende doeleinden worden toegepast. Dit hoofdstuk beperkt zich tot het spierprikkelen. Onder spierprikkelen wordt in dit verband verstaan het al dan niet door tussenkomst van de perifere motorische zenuwvezel, tot contractie brengen van een spier of spiergroep door middel van een elektrische prikkel.
H. W. R. Sambeek

VB Elektrotherapie ter bestrijding van pijn en vegetatieve stoornissen

Samenvatting
Nadat in hoofdstuk IV de algemene inleidende opmerkingen zijn gemaakt ten aanzien van de invloed van pulserende gelijkstromen en wisselstromen op het menselijk lichaam, volgt in dit hoofdstuk de toepassing van dergelijke stromen ter bestrijding van pijn en vegetatieve stoornissen.
H. C. F. van Zutphen

VI Hoogfrequentelektrotherapie

Samenvatting
Met dit hoofdstuk wordt beoogd de lezer inzicht te verschaffen in de hedendaagse toepassingsmogelijkheden van de hoogfrequentelektrotherapie. Nadat is uitgelegd wat onder hoogfrequentelektrotherapie verstaan wordt, volgt een onderverdeling in de te onderscheiden therapievormen.
M. Van der Esch, R. Hoogland

Nawerk

Meer informatie