Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd 4/2022

02-08-2022

Nederigheid in gezinsrelaties: onderzoeken hoe nederigheid de relaties in religieuze gezinnen beïnvloedt

Auteurs: Joe M. Chelladurai, Heather H. Kelley, Loren D. Marks, David C. Dollahite

Gepubliceerd in: Gezinstherapie Wereldwijd | Uitgave 4/2022

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel beschrijft ons onderzoek naar de invloed van nederigheid op de gezinsrelaties van religieuze gezinnen. We gebruikten een kwalitatieve onderzoeksmethode en hielden interviews met een steekproef van 198 gezinnen (N = 476) waarin het geloof een belangrijke rol speelde en waarin sprake is van een gevarieerde samenstelling qua specifieke godsdienst, etnische afkomst en geografische herkomst. Er werden semigestructureerde interviews afgenomen bij de deelnemers thuis, met vragen over de invloed van godsdienst op hun gezinsleven. De kwalitatieve data-analyse van de interviewtranscripties gebeurde met behulp van software voor kwalitatieve data-analyse, teamcodering en de grounded theory-methode. In de interviews kwamen de volgende vier thema’s terug: (1) trots als obstakel voor relationeel welzijn, (2) de invloed van religieuze overtuigingen op nederigheid, (3) de invloed van religieuze gebruiken op nederigheid, en (4) nederigheid in de praktijk. Samen wekken deze thema’s de indruk dat nederigheid mensen individueel en in hun relaties met beide benen op de grond kan houden én hen in hun kracht kan zetten.
Onderzoek heeft uitgewezen dat nederigheid (of bescheidenheid, red.) een belangrijk aspect is voor het welzijn van mensen, individueel en in relaties. Het wordt als een positieve karaktereigenschap en een deugd beschouwd, en nederigheid is in empirisch onderzoek in verband gebracht met meerdere positieve interpersoonlijke en intrapersoonlijke uitkomsten (Peterson en Seligman 2004). Over het algemeen kan nederigheid egoïsme helpen tegengaan (Tangney 2000) en kan het altruïsme bevorderen (Crocker et al. 2017), wat weer een positieve invloed op het functioneren van relaties kan hebben. Recent onderzoek biedt meer inzicht in de factoren, dimensies, en uitkomsten die te maken hebben met nederigheid in relaties (Worthington en Allison 2018).
Nederigheid is een diepgeworteld aspect van de overtuigingen en gebruiken in praktisch alle grote religies. Het vormt zelfs de grondslag van veel religieuze leerstellingen, en bepaalde religieuze gebruiken worden specifiek voorgeschreven voor het ontwikkelen en behouden van nederigheid (Hook en Davis 2014). Aangezien religie en gezinsrelaties sterk met elkaar verbonden zijn (Dollahite et al. 2018a), kunnen religieuze overtuigingen en gebruiken invloed hebben op ideeën over en uitingen van nederigheid, wat weer allerlei implicaties kan hebben voor relaties.
Hoewel de factoren die voorafgaan aan nederigheid en de uitkomsten ervan al in veel studies zijn onderzocht, bevindt het onderzoek over de motivatie voor nederigheid en de processen die een rol spelen bij hoe en waarom mensen nederig zijn (of ervoor kiezen nederig te zijn) zich nog in een pril stadium. Vragen die nog empirisch kunnen worden onderzocht zijn: wat motiveert mensen tot nederigheid? Waarom is nederigheid belangrijk? Hoe worden mensen nederig? Hoe wordt nederigheid gemotiveerd door bepaalde geloofsovertuigingen en visies op de wereld? Hoe brengen mensen nederigheid in de praktijk en oefenen ze zichzelf erin? Om deze vragen te kunnen beantwoorden onderzochten we in deze studie de standpunten van religieuze gezinnen over trots en nederigheid. Verder onderzochten we of religieuze overtuigingen en gebruiken in de context van de partnerrelatie en de ouder-kindrelaties invloed hebben op nederigheid, en zo ja, hoe die invloed eruitziet en waarom dat zo is. Ons streven is om deze vragen te beantwoorden en om meer inzicht te krijgen in de processen die een rol spelen bij nederigheid. Voor het onderzoeken van de motieven, processen, overtuigingen en gebruiken die een rol spelen bij nederigheid in religieuze gezinnen hebben we een kwalitatieve benadering gehanteerd; dit vanwege het exploratieve karakter van dit onderzoek en omdat we het eens zijn met de observatie van Rich (2017) dat kwalitatieve onderzoeksparadigma’s een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de positieve psychologie.
Literatuur
go back to reference Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2010). Social psychology and human nature. Cengage. Baumeister, R. F., & Bushman, B. J. (2010). Social psychology and human nature. Cengage.
go back to reference Bollinger, R. A., & Hill, P. C. (2012). Humility. In T. G. Plante (red.), Religion, spirituality, and positive psychology: Understanding the psychological fruits of faith (pag. 31–47). Santa Praeger, ABC-CLIO. Bollinger, R. A., & Hill, P. C. (2012). Humility. In T. G. Plante (red.), Religion, spirituality, and positive psychology: Understanding the psychological fruits of faith (pag. 31–47). Santa Praeger, ABC-CLIO.
go back to reference Burr, W. R., Marks, L. D., & Day, R. (2012). Sacred matters. Routledge. Burr, W. R., Marks, L. D., & Day, R. (2012). Sacred matters. Routledge.
go back to reference Crocker, J., Canevello, A., & Brown, A. A. (2017). Social motivation: Costs and benefits of selfishness and otherishness. Annual Review of Psychology, 68, 299–325. PubMed Crocker, J., Canevello, A., & Brown, A. A. (2017). Social motivation: Costs and benefits of selfishness and otherishness. Annual Review of Psychology, 68, 299–325. PubMed
go back to reference Daly, K. (2008). Qualitative methods for family studies and human development. SAGE. Daly, K. (2008). Qualitative methods for family studies and human development. SAGE.
go back to reference Damon, W., & Colby, A. (2013). Why a true account of human development requires exemplar research. In M. K. Matsuba, P. E. King & K. C. Bronk (red.), Exemplar methods and research (band 142, pag. 13–25). Wiley Online Library. Damon, W., & Colby, A. (2013). Why a true account of human development requires exemplar research. In M. K. Matsuba, P. E. King & K. C. Bronk (red.), Exemplar methods and research (band 142, pag. 13–25). Wiley Online Library.
go back to reference Davis, D. E., Hook, J. N., Worthington Jr., E. L., Van Tongeren, D. R., Gartner, A. L., & Jennings, D. J. (2010). Relational spirituality and forgiveness: Development of the Spiritual Humility Scale (SHS). Journal of Psychology and Theology, 38, 91–100. Davis, D. E., Hook, J. N., Worthington Jr., E. L., Van Tongeren, D. R., Gartner, A. L., & Jennings, D. J. (2010). Relational spirituality and forgiveness: Development of the Spiritual Humility Scale (SHS). Journal of Psychology and Theology, 38, 91–100.
go back to reference Davis, D. E., Hook, J. N., Worthington, E. L., Van Tongeren, D. R., Gartner, A., Jennings, D., & Emmons, R. (2011). Relational humility. Journal of Personality Assessment, 93, 225–234. PubMed Davis, D. E., Hook, J. N., Worthington, E. L., Van Tongeren, D. R., Gartner, A., Jennings, D., & Emmons, R. (2011). Relational humility. Journal of Personality Assessment, 93, 225–234. PubMed
go back to reference Davis, D. E., Worthington Jr., E. L., Hook, J. N., Emmons, R. A., Hill, P. C., Bollinger, R. A., & Van Tongeren, D. R. (2013). Humility and the development and repair of social bonds: Two longitudinal studies. Self and Identity, 12(1), 58–77. Davis, D. E., Worthington Jr., E. L., Hook, J. N., Emmons, R. A., Hill, P. C., Bollinger, R. A., & Van Tongeren, D. R. (2013). Humility and the development and repair of social bonds: Two longitudinal studies. Self and Identity, 12(1), 58–77.
go back to reference Day, R. D., & Acock, A. (2013). Marital well-being and religiousness as mediated by relational virtue and equality. Journal of Marriage and Family, 75, 164–177. Day, R. D., & Acock, A. (2013). Marital well-being and religiousness as mediated by relational virtue and equality. Journal of Marriage and Family, 75, 164–177.
go back to reference Dollahite, D. C., & Marks, L. D. (2009). A conceptual model of family and religious processes in highly religious families. Review of Religious Research, 50, 373–391. Dollahite, D. C., & Marks, L. D. (2009). A conceptual model of family and religious processes in highly religious families. Review of Religious Research, 50, 373–391.
go back to reference Dollahite, D. C., Marks, L. D., & Dalton, H. (2018a). Why religion helps and harms families. Journal of Family Theory & Review, 10, 219–241. Dollahite, D. C., Marks, L. D., & Dalton, H. (2018a). Why religion helps and harms families. Journal of Family Theory & Review, 10, 219–241.
go back to reference Dollahite, D. C., Marks, L. D., Kear, T. M., Lewis, B. M., & Stokes, M. L. (2018b). Beyond the bucket list. Psychology of Religion and Spirituality, 10, 44–54. Dollahite, D. C., Marks, L. D., Kear, T. M., Lewis, B. M., & Stokes, M. L. (2018b). Beyond the bucket list. Psychology of Religion and Spirituality, 10, 44–54.
go back to reference Dwiwardani, C., Ord, A. S., Fennell, M., Eaves, D., Ripley, J. S., Perkins, A., Sells, J., Worthington, E. L., Davis, D. E., Hook, J. N., Garthe, R. C., Reid, C. A., & Van Tongeren, D. R. (2018). Spelling HUMBLE with U and ME: The role of perceived humility in intimate partner relationships. The Journal of Positive Psychology, 13, 449–459. https://​doi.​org/​10.​1080/​17439760.​2017.​1291849. CrossRef Dwiwardani, C., Ord, A. S., Fennell, M., Eaves, D., Ripley, J. S., Perkins, A., Sells, J., Worthington, E. L., Davis, D. E., Hook, J. N., Garthe, R. C., Reid, C. A., & Van Tongeren, D. R. (2018). Spelling HUMBLE with U and ME: The role of perceived humility in intimate partner relationships. The Journal of Positive Psychology, 13, 449–459. https://​doi.​org/​10.​1080/​17439760.​2017.​1291849. CrossRef
go back to reference Exline, J. J., & Geyer, A. L. (2004). Perceptions of humility. Self and Identity, 3, 95–114. Exline, J. J., & Geyer, A. L. (2004). Perceptions of humility. Self and Identity, 3, 95–114.
go back to reference Exline, J. J., & Hill, P. C. (2012). Humility. The Journal of Positive Psychology, 7, 208–218. Exline, J. J., & Hill, P. C. (2012). Humility. The Journal of Positive Psychology, 7, 208–218.
go back to reference Farrell, J. E., Hook, J. N., Ramos, M., Davis, D. E., Van Tongeren, D. R., & Ruiz, J. M. (2015). Humility and relationship outcomes in couples: The mediating role of commitment. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 4, 14–26. Farrell, J. E., Hook, J. N., Ramos, M., Davis, D. E., Van Tongeren, D. R., & Ruiz, J. M. (2015). Humility and relationship outcomes in couples: The mediating role of commitment. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 4, 14–26.
go back to reference Fiese, B. H. (2006). Family routines and rituals. Yale University Press. Fiese, B. H. (2006). Family routines and rituals. Yale University Press.
go back to reference Fincham, F. D., Stanley, S. M., & Beach, S. H. (2007). Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and Family, 69, 275–292. PubMed Fincham, F. D., Stanley, S. M., & Beach, S. H. (2007). Transformative processes in marriage: An analysis of emerging trends. Journal of Marriage and Family, 69, 275–292. PubMed
go back to reference Green, J. D., Davis, J. L., Cairo, A. H., Griffin, B. J., Behler, A. M. C., & Garthe, R. C. (2017). Relational predictors and correlates of humility. In E. L. Worthington, D. E. David & J. N. Hook (red.), Handbook of humility (pag. 165–177). Routledge. Green, J. D., Davis, J. L., Cairo, A. H., Griffin, B. J., Behler, A. M. C., & Garthe, R. C. (2017). Relational predictors and correlates of humility. In E. L. Worthington, D. E. David & J. N. Hook (red.), Handbook of humility (pag. 165–177). Routledge.
go back to reference Grubbs, J. B., & Exline, J. J. (2014). Humbling yourself before God: Humility as a reliable predictor of lower divine struggle. Journal of Psychology and Theology, 42, 41–49. Grubbs, J. B., & Exline, J. J. (2014). Humbling yourself before God: Humility as a reliable predictor of lower divine struggle. Journal of Psychology and Theology, 42, 41–49.
go back to reference Halford, W. K., Farrugia, C., Lizzio, A., & Wilson, K. (2010). Relationship aggression, violence and self-regulation in Australian newlywed couples. Australian Journal of Psychology, 62, 82–92. Halford, W. K., Farrugia, C., Lizzio, A., & Wilson, K. (2010). Relationship aggression, violence and self-regulation in Australian newlywed couples. Australian Journal of Psychology, 62, 82–92.
go back to reference Hook, J. N., & Davis, D. E. (2014). Humility, religion, and spirituality: Introduction to the special issue. Journal of Psychology and Theology, 42, 3–6. Hook, J. N., & Davis, D. E. (2014). Humility, religion, and spirituality: Introduction to the special issue. Journal of Psychology and Theology, 42, 3–6.
go back to reference Jennings, D. J., Worthington Jr., E. L., Van Tongeren, D. R., Hook, J. N., Davis, D. E., Gartner, A. L., Greer, C. L., & Mosher, D. K. (2016). The transgressor’s response to denied forgiveness. Journal of Psychology and Theology, 44, 16–27. Jennings, D. J., Worthington Jr., E. L., Van Tongeren, D. R., Hook, J. N., Davis, D. E., Gartner, A. L., Greer, C. L., & Mosher, D. K. (2016). The transgressor’s response to denied forgiveness. Journal of Psychology and Theology, 44, 16–27.
go back to reference Krause, N. (2012). Religious involvement, humility, and change in self-rated health over time. Journal of Psychology and Theology, 40(3), 199–210. Krause, N. (2012). Religious involvement, humility, and change in self-rated health over time. Journal of Psychology and Theology, 40(3), 199–210.
go back to reference Krause, N., & Hayward, R. D. (2014). Religious involvement and humility. The Journal of Positive Psychology, 9, 254–265. Krause, N., & Hayward, R. D. (2014). Religious involvement and humility. The Journal of Positive Psychology, 9, 254–265.
go back to reference Kruse, E., Chancellor, J., Ruberton, P. M., & Lyubomirsky, S. (2014). An upward spiral between gratitude and humility. Social Psychological and Personality Science, 5, 805–814. Kruse, E., Chancellor, J., Ruberton, P. M., & Lyubomirsky, S. (2014). An upward spiral between gratitude and humility. Social Psychological and Personality Science, 5, 805–814.
go back to reference LaBouff, J. P., Rowatt, W. C., Johnson, M. K., Tsang, J., & Willerton, G. (2012). Humble persons are more helpful than less humble persons. The Journal of Positive Psychology, 7, 16–29. LaBouff, J. P., Rowatt, W. C., Johnson, M. K., Tsang, J., & Willerton, G. (2012). Humble persons are more helpful than less humble persons. The Journal of Positive Psychology, 7, 16–29.
go back to reference Lavelock, C. R., Worthington Jr., E. L., Davis, D. E., Griffin, B. J., Reid, C. A., Hook, J. N., & Van Tongeren, D. R. (2014). The quiet virtue speaks: An intervention to promote humility. Journal of Psychology and Theology, 42, 99–110. Lavelock, C. R., Worthington Jr., E. L., Davis, D. E., Griffin, B. J., Reid, C. A., Hook, J. N., & Van Tongeren, D. R. (2014). The quiet virtue speaks: An intervention to promote humility. Journal of Psychology and Theology, 42, 99–110.
go back to reference Leach, M. M., & Ajibade, A. (2017). Spiritual and religious predictors, correlates, and sequelae of humility. In E. L. Worthington Jr., D. E. Davis & J. N. Hook (red.), Handbook of humility: Research, theory, and application (pag. 192–204). Routledge. Leach, M. M., & Ajibade, A. (2017). Spiritual and religious predictors, correlates, and sequelae of humility. In E. L. Worthington Jr., D. E. Davis & J. N. Hook (red.), Handbook of humility: Research, theory, and application (pag. 192–204). Routledge.
go back to reference Mahoney, A. (2010). Religion in families, 1999–2009: A relational spirituality framework. Journal of Marriage and Family, 72, 805–827. PubMed Mahoney, A. (2010). Religion in families, 1999–2009: A relational spirituality framework. Journal of Marriage and Family, 72, 805–827. PubMed
go back to reference Marks, L. D. (2015). A pragmatic, step-by-step guide for qualitative methods. Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues, 34, 494–505. Marks, L. D. (2015). A pragmatic, step-by-step guide for qualitative methods. Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues, 34, 494–505.
go back to reference Marks, L. D., & Dollahite, D. C. (2017). Religion and families. Routledge. Marks, L. D., & Dollahite, D. C. (2017). Religion and families. Routledge.
go back to reference Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues. band 1. Oxford University Press. Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Character strengths and virtues. band 1. Oxford University Press.
go back to reference Powers, C., Nam, R. K., Rowatt, W. C., & Hill, P. C. (2007). Associations between humility, spiritual transcendence, and forgiveness [BRILL]. Research in the Social Scientific Study of Religion, 18, 75–94. Powers, C., Nam, R. K., Rowatt, W. C., & Hill, P. C. (2007). Associations between humility, spiritual transcendence, and forgiveness [BRILL]. Research in the Social Scientific Study of Religion, 18, 75–94.
go back to reference Reid, C. A., Worthington Jr., E. L., Garthe, R. C., Davis, D. E., Hook, J. N., Van Tongeren, D. R., & Griffin, B. (2018). Actor–partner interdependence of humility and relationship quality among couples transitioning to parenthood. The Journal of Positive Psychology, 13, 122–132. Reid, C. A., Worthington Jr., E. L., Garthe, R. C., Davis, D. E., Hook, J. N., Van Tongeren, D. R., & Griffin, B. (2018). Actor–partner interdependence of humility and relationship quality among couples transitioning to parenthood. The Journal of Positive Psychology, 13, 122–132.
go back to reference Rich, G. J. (2017). The promise of qualitative inquiry for positive psychology: Diversifying methods. The Journal of Positive Psychology, 12, 220–231. Rich, G. J. (2017). The promise of qualitative inquiry for positive psychology: Diversifying methods. The Journal of Positive Psychology, 12, 220–231.
go back to reference Rowatt, W. C., Ottenbreit, A., Nesselroade Jr., K. P., & Cunningham, P. A. (2002). On being holier-than-thou or humbler-than-thee: A social-psychological perspective on religiousness and humility. Journal for the Scientific Study of Religion, 41, 227–237. Rowatt, W. C., Ottenbreit, A., Nesselroade Jr., K. P., & Cunningham, P. A. (2002). On being holier-than-thou or humbler-than-thee: A social-psychological perspective on religiousness and humility. Journal for the Scientific Study of Religion, 41, 227–237.
go back to reference Sandage, S. J., Paine, D., & Hill, P. (2015). Spiritual barriers to humility: A multidimensional study. Mental Health, Religion & Culture, 18(3), 207–217. Sandage, S. J., Paine, D., & Hill, P. (2015). Spiritual barriers to humility: A multidimensional study. Mental Health, Religion & Culture, 18(3), 207–217.
go back to reference Sheppard, K. E., & Boon, S. D. (2012). Predicting appraisals of romantic revenge. Personality and Individual Differences, 52, 128–132. Sheppard, K. E., & Boon, S. D. (2012). Predicting appraisals of romantic revenge. Personality and Individual Differences, 52, 128–132.
go back to reference Shichida, T., Dollahite, D. C., & Carroll, J. S. (2015). How perception of God as transcendent moral authority influences marital connection among American Christians. Journal of Psychology and Christianity, 34, 40–52. Shichida, T., Dollahite, D. C., & Carroll, J. S. (2015). How perception of God as transcendent moral authority influences marital connection among American Christians. Journal of Psychology and Christianity, 34, 40–52.
go back to reference Silk, M., & Walsh, A. (2011). One nation, divisible. Rowman & Littlefield. Silk, M., & Walsh, A. (2011). One nation, divisible. Rowman & Littlefield.
go back to reference Stellar, J. E., Gordon, A., Anderson, C. L., Piff, P. K., McNeil, G. D., & Keltner, D. (2018). Awe and humility. Journal of Personality and Social Psychology, 114, 258. PubMed Stellar, J. E., Gordon, A., Anderson, C. L., Piff, P. K., McNeil, G. D., & Keltner, D. (2018). Awe and humility. Journal of Personality and Social Psychology, 114, 258. PubMed
go back to reference Tangney, J. P. (2000). Humility. Journal of Social and Clinical Psychology, 19, 70–82. Tangney, J. P. (2000). Humility. Journal of Social and Clinical Psychology, 19, 70–82.
go back to reference Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). Emerging insights into the nature and function of pride. Current Directions in Psychological Science, 16, 147–150. Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2007). Emerging insights into the nature and function of pride. Current Directions in Psychological Science, 16, 147–150.
go back to reference Van Cappellen, P., & Saroglou, V. (2012). Awe activates religious and spiritual feelings and behavioral intentions. Psychology of Religion and Spirituality, 4, 223–236. Van Cappellen, P., & Saroglou, V. (2012). Awe activates religious and spiritual feelings and behavioral intentions. Psychology of Religion and Spirituality, 4, 223–236.
go back to reference Van Tongeren, D. R., Davis, D. E., & Hook, J. N. (2014). Social benefits of humility: Initiating and maintaining romantic relationships. The Journal of Positive Psychology, 9, 313–321. Van Tongeren, D. R., Davis, D. E., & Hook, J. N. (2014). Social benefits of humility: Initiating and maintaining romantic relationships. The Journal of Positive Psychology, 9, 313–321.
go back to reference Van Tongeren, D. R., Davis, D. E., Hook, J. N., Rowatt, W., & Worthington Jr., E. L. (2018). Religious differences in reporting and expressing humility. Psychology of Religion and Spirituality, 10, 174–184. Van Tongeren, D. R., Davis, D. E., Hook, J. N., Rowatt, W., & Worthington Jr., E. L. (2018). Religious differences in reporting and expressing humility. Psychology of Religion and Spirituality, 10, 174–184.
go back to reference Van Tongeren, D. R., Hook, J. N., Ramos, M. J., Edwards, M., Worthington Jr., E. L., Davis, D. E., Ruiz, J. M., Reid, C. A., Garthe, R. C., Bonterah, C. W., Cowden, R. G., Opare-Henaku, A., Connelly, R., Omoruyi, O., Nkomo, T. S., & Osae-Larbi, J. A. (2019). The complementarity of humility hypothesis. The Journal of Positive Psychology, 14, 178–187. Van Tongeren, D. R., Hook, J. N., Ramos, M. J., Edwards, M., Worthington Jr., E. L., Davis, D. E., Ruiz, J. M., Reid, C. A., Garthe, R. C., Bonterah, C. W., Cowden, R. G., Opare-Henaku, A., Connelly, R., Omoruyi, O., Nkomo, T. S., & Osae-Larbi, J. A. (2019). The complementarity of humility hypothesis. The Journal of Positive Psychology, 14, 178–187.
go back to reference Wang, F., Edwards, K. J., & Hill, P. C. (2017). Humility as a relational virtue. Journal of Psychology and Christianity, 36, 168–179. Wang, F., Edwards, K. J., & Hill, P. C. (2017). Humility as a relational virtue. Journal of Psychology and Christianity, 36, 168–179.
go back to reference Worthington, E. L. Jr. (1998). The pyramid model of forgiveness: Some interdisciplinary speculations about unforgiveness and the promotion of forgiveness. In E. L. Worthington Jr. (red.), Dimensions of forgiveness: Psychological research and theological perspectives (pag. 107–137). Templeton Foundation Press. Worthington, E. L. Jr. (1998). The pyramid model of forgiveness: Some interdisciplinary speculations about unforgiveness and the promotion of forgiveness. In E. L. Worthington Jr. (red.), Dimensions of forgiveness: Psychological research and theological perspectives (pag. 107–137). Templeton Foundation Press.
go back to reference Worthington Jr., E. L. (2018). Fine-Tuning the relationship between religion and intellectual humility. Journal of Psychology and Theology, 46(4), 305–314. Worthington Jr., E. L. (2018). Fine-Tuning the relationship between religion and intellectual humility. Journal of Psychology and Theology, 46(4), 305–314.
go back to reference Worthington, E. L. Jr., & Allison, S. T. (2018). Heroic humility. American Psychological Association. Worthington, E. L. Jr., & Allison, S. T. (2018). Heroic humility. American Psychological Association.
go back to reference Zarhin, D. (2018). Conducting joint interviews with couples: Ethical and methodological challenges. Qualitative Health Research, 28, 844–854. PubMed Zarhin, D. (2018). Conducting joint interviews with couples: Ethical and methodological challenges. Qualitative Health Research, 28, 844–854. PubMed
Metagegevens
Titel
Nederigheid in gezinsrelaties: onderzoeken hoe nederigheid de relaties in religieuze gezinnen beïnvloedt
Auteurs
Joe M. Chelladurai
Heather H. Kelley
Loren D. Marks
David C. Dollahite
Publicatiedatum
02-08-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Gezinstherapie Wereldwijd / Uitgave 4/2022
Print ISSN: 1566-0206
Elektronisch ISSN: 1876-5874
DOI
https://doi.org/10.1007/s12440-022-00180-2

Andere artikelen Uitgave 4/2022

Gezinstherapie Wereldwijd 4/2022 Naar de uitgave

EditorialNotes

Ten geleide