Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 6/2016

01-06-2016 | Beroepsziekten

NCvB Peilstation Intensief Melden: drie leerpunten

Auteurs: Bas Sorgdrager, Teus Brand

Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde | Uitgave 6/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ongeveer 200 praktiserende bedrijfsartsen (ruim 10% van totaal aantal bedrijfsartsen in Nederland) doet mee in het netwerk Peilstation Intensief Melden (PIM). Deze bedrijfsartsen gaan systematisch na of zich beroepsziekten voordoen in hun populatie. Wanneer zij een beroepsziekte vaststellen melden zij deze anoniem aan het NCvB. De meldingen vormen een belangrijke informatiebron om inzicht te krijgen in het optreden van beroepsziekten in Nederland.1 Het mooie van PIM is bekendheid met de populatie waarin de beroepsziekten optreden: de epidemiologische noemer.2 Zodoende ontstaat een beeld van de incidentie binnen de verzorgde populatie van de PIM-bedrijfsartsen. Als de populatie een goede afspiegeling is van de Nederlandse beroepsbevolking is een redelijke schatting te maken van de incidentie van beroepsziekten. Het overgrote deel van de meldingen betreffen psychische aandoeningen, aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat en gehoorschade.
Elk jaar kunnen de PIM-deelnemers een nascholing volgen waarin zij eigen casuïstiek voorleggen. Soms gaat het om een bijzondere casus, vaker gaat het om de vraag of het om een aandoening gaat, die vermeldenswaard is als beroepsziekte. De besproken casuïstiek levert veel leerpunten op voor de deelnemers. We presenteren hier een aantal leerpunten die we hebben opgepikt in de laatste PIM-bijeenkomst in Zwolle. Deze leerpunten lijken ons namelijk ook zinvol voor de lezers van TBV.

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV is het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Kiest u voor TBV, dan blijft u op de hoogte van wetenschappelijke onderzoeken, praktijkonderzoeken, opinies, boekbesprekingen en nieuws van de vereniging.

Literatuur
2.
go back to reference Smits PB. Een nieuw NCvB Peilstation Intensief Melden. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2008; 16: 366. CrossRef Smits PB. Een nieuw NCvB Peilstation Intensief Melden. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2008; 16: 366. CrossRef
3.
go back to reference Boschman JS, Brand T, Frings-Dresen M, Molen HF van der. Signaleren, melden en preventie van beroepsziekten: het zes-stappenplan voor bedrijfsartsen. Rapport NCvB, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC, 2014. Boschman JS, Brand T, Frings-Dresen M, Molen HF van der. Signaleren, melden en preventie van beroepsziekten: het zes-stappenplan voor bedrijfsartsen. Rapport NCvB, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid AMC, 2014.
4.
go back to reference Sorgdrager B. Beroepsziekten door slechthorendheid. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2011; 19: 137–138. CrossRef Sorgdrager B. Beroepsziekten door slechthorendheid. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2011; 19: 137–138. CrossRef
5.
go back to reference Brekelmans F. Jaarlijks enkele duizenden doden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk: Hoogste tijd voor PAGO gevaarlijke stoffen! Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2016; 24: 197–198. CrossRef Brekelmans F. Jaarlijks enkele duizenden doden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk: Hoogste tijd voor PAGO gevaarlijke stoffen! Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneeskd 2016; 24: 197–198. CrossRef
Metagegevens
Titel
NCvB Peilstation Intensief Melden: drie leerpunten
Auteurs
Bas Sorgdrager
Teus Brand
Publicatiedatum
01-06-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde / Uitgave 6/2016
Print ISSN: 0929-600X
Elektronisch ISSN: 1876-5858
DOI
https://doi.org/10.1007/s12498-016-0114-9