Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2017

11-04-2017 | Artikel

Narratieve Story Stem Technieken

Verhalen als vensters op de belevingswereld van kinderen

Auteurs: Nicole Vliegen, Stefanie Hesemans, Femke Permentier, Eileen Tang

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 3/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel bepleiten de auteurs de waarde van Narratieve Story Stem Technieken (NSST) voor het instrumentarium van de psychotherapeut. Zij beschrijven en illustreren aan de hand van vignetten eerst wat de techniek inhoudt en hoe deze, door de aanspraak op zowel verbale als non-verbale registers van het kind, bij uitstek een inkijk biedt op de belevingswereld van kinderen. Vervolgens bieden de auteurs de psychotherapeut handvatten omtrent het kader waarbinnen een NSST zinvol aangewend kan worden, evenals een model om naar het verkregen narratief materiaal te kijken. Binnen een dergelijk perspectief beargumenteren zij tot slot hoe deze methodiek – op het kruispunt van het diagnostische en psychotherapeutische proces – een hulpmiddel kan zijn om met kinderen aan de slag te gaan met cruciale thema’s die ze in hun leven ontmoeten, en met de manier waarop ze deze ervaren en beleven, en in relatie brengen.
Voetnoten
1
De Manchester Child Attachment Story Task (MCAST; Green et al. 2000) vormt hierop een uitzondering.
 
Literatuur
go back to reference Allen, J. (2013). Mentalizing in the development and treatment of attachment trauma. Londen: Karnac Books. Allen, J. (2013). Mentalizing in the development and treatment of attachment trauma. Londen: Karnac Books.
go back to reference Borenstein, L. (2002). The impact of the therapist’s curiosity on the treatment process of children and adolescents. Child and Adolescent Social Work Journal, 19, 337–355.CrossRef Borenstein, L. (2002). The impact of the therapist’s curiosity on the treatment process of children and adolescents. Child and Adolescent Social Work Journal, 19, 337–355.CrossRef
go back to reference Bowlby, J. (1982). Attachment. Attachment and loss, band 1. Londen: Hogarth. Orig. 1969 Bowlby, J. (1982). Attachment. Attachment and loss, band 1. Londen: Hogarth. Orig. 1969
go back to reference Bretherton, I., & Oppenheim, D. (2003). The MacArthur Story Stem Battery: development, administration, reliability, validity, and reflections about meaning. In R. N. Emde, D. P. Wolf & D. Oppenheim (red.), Revealing the inner worlds of young children: the MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives. New York: Oxford University Press. Bretherton, I., & Oppenheim, D. (2003). The MacArthur Story Stem Battery: development, administration, reliability, validity, and reflections about meaning. In R. N. Emde, D. P. Wolf & D. Oppenheim (red.), Revealing the inner worlds of young children: the MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives. New York: Oxford University Press.
go back to reference Bretherton, I., Oppenheim, D., Buchsbaum, H., Emde, R. N., & the MacArthur Narrative Work Group (1990). The MacArthur Story Stem Battery. Ongepubliceerd manuscript Bretherton, I., Oppenheim, D., Buchsbaum, H., Emde, R. N., & the MacArthur Narrative Work Group (1990). The MacArthur Story Stem Battery. Ongepubliceerd manuscript
go back to reference Bretherton, I., Ridgeway, D., & Cassidy, J. (1990). Assessing internal working models of the attachment relationship: an attachment story completion task for 3‑year-olds. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention (pag. 273–308). Chicago: University of Chicago Press. Bretherton, I., Ridgeway, D., & Cassidy, J. (1990). Assessing internal working models of the attachment relationship: an attachment story completion task for 3‑year-olds. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention (pag. 273–308). Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference Emde, R. N. (2007). Engaging imagination and the future: frontiers for clinical work. Attachment and Human Development, 9, 295–302.CrossRefPubMed Emde, R. N. (2007). Engaging imagination and the future: frontiers for clinical work. Attachment and Human Development, 9, 295–302.CrossRefPubMed
go back to reference Emde, R. N., Wolf, D. P., & Oppenheim, D. (red.). (2003). Revealing the inner worlds of young children: the MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives. New York: Oxford University Press. Emde, R. N., Wolf, D. P., & Oppenheim, D. (red.). (2003). Revealing the inner worlds of young children: the MacArthur Story Stem Battery and parent-child narratives. New York: Oxford University Press.
go back to reference Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press. Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press.
go back to reference Fonagy, P., Jurist, E., & Gergely, G. (2004). Affect regulation, mentalization and the development of the self. Londen: Karnac Books. Fonagy, P., Jurist, E., & Gergely, G. (2004). Affect regulation, mentalization and the development of the self. Londen: Karnac Books.
go back to reference Gaskill, R., & Perry, B. (2014). The neurobiological power of play. Using the neurosequential model of therapeutics to guide play in the healing process. In C. Malchiodi & D. Crenshaw (red.), Creative arts and play therapy for attachment problems. New York: Guilford Press. Gaskill, R., & Perry, B. (2014). The neurobiological power of play. Using the neurosequential model of therapeutics to guide play in the healing process. In C. Malchiodi & D. Crenshaw (red.), Creative arts and play therapy for attachment problems. New York: Guilford Press.
go back to reference Geertz, C. (1994). Thick description: toward an interpretive theory of culture. In M. Martin & L. C. McIntyre (red.), Readings in the philosophy of social science (pag. 213–231). Cambridge Londen: MIT Press. Geertz, C. (1994). Thick description: toward an interpretive theory of culture. In M. Martin & L. C. McIntyre (red.), Readings in the philosophy of social science (pag. 213–231). Cambridge Londen: MIT Press.
go back to reference Green, J., Stanley, C., Smith, V., & Goldwyn, R. (2000). A new method of evaluating attachment representations in young school-age children: the Manchester Child Attachment Story Task. Attachment and Human Development, 2, 48–70.CrossRefPubMed Green, J., Stanley, C., Smith, V., & Goldwyn, R. (2000). A new method of evaluating attachment representations in young school-age children: the Manchester Child Attachment Story Task. Attachment and Human Development, 2, 48–70.CrossRefPubMed
go back to reference Heller, S., Boris, N., Fuselier, S., Page, T., Koren-Karie, N., & Miron, D. (2006). Reactive attachment disorder in maltreated twins follow-up: from 18 months to 8 years. Attachment and Human Development, 8, 63–86.CrossRefPubMed Heller, S., Boris, N., Fuselier, S., Page, T., Koren-Karie, N., & Miron, D. (2006). Reactive attachment disorder in maltreated twins follow-up: from 18 months to 8 years. Attachment and Human Development, 8, 63–86.CrossRefPubMed
go back to reference Hodges, J., & Steele, M. (2000). Effects of abuse on attachment representations: narrative assessments of abused children. Journal of Child Psychotherapy, 26, 433–455.CrossRef Hodges, J., & Steele, M. (2000). Effects of abuse on attachment representations: narrative assessments of abused children. Journal of Child Psychotherapy, 26, 433–455.CrossRef
go back to reference Hodges, J., Hillman, S., & Steele, M. (2007). Story Stem Assessment Profile: coding manual and protocol. Londen: Anna Freud Centre. Hodges, J., Hillman, S., & Steele, M. (2007). Story Stem Assessment Profile: coding manual and protocol. Londen: Anna Freud Centre.
go back to reference Hodges, J., Steele, M., Hillman, S., Henderson, K., & Kaniuk, J. (2003). Changes in attachment representations. Over the first year of adoptive placement: narratives of maltreated children. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8, 351–367.CrossRef Hodges, J., Steele, M., Hillman, S., Henderson, K., & Kaniuk, J. (2003). Changes in attachment representations. Over the first year of adoptive placement: narratives of maltreated children. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8, 351–367.CrossRef
go back to reference Hodges, J., Steele, M., Hillman, S., Henderson, K., & Kaniuk, J. (2005). Change and continuity in mental representations of attachment after adoption. In D. M. Brodzinsky & J. Palacios (red.), Psychological issues in adoption. Westport: Praeger. Hodges, J., Steele, M., Hillman, S., Henderson, K., & Kaniuk, J. (2005). Change and continuity in mental representations of attachment after adoption. In D. M. Brodzinsky & J. Palacios (red.), Psychological issues in adoption. Westport: Praeger.
go back to reference Hodges, J., Steele, M., Kaniuk, J., Hillman, S., & Asquith, K. (2009). Narratives in assessment and research on the development of attachments in maltreated children. In N. Midgley, J. Anderson, E. Grainger, T. Nesic-Vuckovic & C. Urwin (red.), Child psychotherapy and research: new approaches, emerging findings (pag. 200–213). New York: Routledge. Hodges, J., Steele, M., Kaniuk, J., Hillman, S., & Asquith, K. (2009). Narratives in assessment and research on the development of attachments in maltreated children. In N. Midgley, J. Anderson, E. Grainger, T. Nesic-Vuckovic & C. Urwin (red.), Child psychotherapy and research: new approaches, emerging findings (pag. 200–213). New York: Routledge.
go back to reference Klitzing, K. von, Stadelmann, S., & Perren, S. (2007). Story stem narratives of clinical and normal kindergarten children: are content and performance associated with children’s social competence? Attachment and Human Development, 9, 271–286.CrossRef Klitzing, K. von, Stadelmann, S., & Perren, S. (2007). Story stem narratives of clinical and normal kindergarten children: are content and performance associated with children’s social competence? Attachment and Human Development, 9, 271–286.CrossRef
go back to reference Olthof, J. (2012). Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk. Utrecht: de Tijdstroom. Olthof, J. (2012). Handboek narratieve psychotherapie voor kinderen, volwassenen en families: theorie en praktijk. Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Oppenheim, D. (2006). Child, parent, and parent-child emotion narratives: implications for developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 18, 771–790.CrossRefPubMed Oppenheim, D. (2006). Child, parent, and parent-child emotion narratives: implications for developmental psychopathology. Development and Psychopathology, 18, 771–790.CrossRefPubMed
go back to reference Oppenheim, D., Emde, R. N., & Warren, S. (1997). Children’s narrative representations of mothers: their development and associations with child and mother adaptation. Child Development, 68, 127–138. Oppenheim, D., Emde, R. N., & Warren, S. (1997). Children’s narrative representations of mothers: their development and associations with child and mother adaptation. Child Development, 68, 127–138.
go back to reference Page, T. (2001). The social meaning of children’s narratives: a review of the attachment-based narrative story stem technique. Child and Adolescent Social Work Journal, 18, 171–187.CrossRef Page, T. (2001). The social meaning of children’s narratives: a review of the attachment-based narrative story stem technique. Child and Adolescent Social Work Journal, 18, 171–187.CrossRef
go back to reference Page, T., Heller, S., & Boris, N. (2008). A social-emotional assessment method for young children in foster and residential care: the attachment-based narrative story-stem technique. Assessment in Residential Care for Children and Youth, 23, 139–154. Page, T., Heller, S., & Boris, N. (2008). A social-emotional assessment method for young children in foster and residential care: the attachment-based narrative story-stem technique. Assessment in Residential Care for Children and Youth, 23, 139–154.
go back to reference Rasmussen, B. (2015). A psychodynamic perspective on assessment and formulation. In B. Probst (red.), Critical thinking in clinical assessment and diagnosis (pag. 151–169). Heidelberg New York: Springer. Rasmussen, B. (2015). A psychodynamic perspective on assessment and formulation. In B. Probst (red.), Critical thinking in clinical assessment and diagnosis (pag. 151–169). Heidelberg New York: Springer.
go back to reference Robinson, J. L. (2007). Story stem narratives with young children: moving to clinical research and practice. Attachment and Human Development, 9, 179–185.CrossRefPubMed Robinson, J. L. (2007). Story stem narratives with young children: moving to clinical research and practice. Attachment and Human Development, 9, 179–185.CrossRefPubMed
go back to reference Román, M., Palacios, J., Moreno, C., & López, A. (2012). Attachment representations in internationally adopted children. Attachment and Human Development, 14, 585–600.CrossRefPubMed Román, M., Palacios, J., Moreno, C., & López, A. (2012). Attachment representations in internationally adopted children. Attachment and Human Development, 14, 585–600.CrossRefPubMed
go back to reference Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers. Londen: Sage. Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers. Londen: Sage.
go back to reference Savin-Baden, M., & Major, C. H. (2013). Qualitative research: the essential guide to theory and practice. Londen: Routledge. Savin-Baden, M., & Major, C. H. (2013). Qualitative research: the essential guide to theory and practice. Londen: Routledge.
go back to reference Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: a prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment and Human Development, 7, 349–367.CrossRefPubMed Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: a prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment and Human Development, 7, 349–367.CrossRefPubMed
go back to reference Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, J., & Steele, H. (2010). Mental representation and change: developing attachment relationships in an adoption context. Psychoanalytic Inquiry, 30, 25–40.CrossRef Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, J., & Steele, H. (2010). Mental representation and change: developing attachment relationships in an adoption context. Psychoanalytic Inquiry, 30, 25–40.CrossRef
go back to reference Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, J., Hillman, S., & Henderson, K. (2003). Attachment representations and adoption: associations between maternal states of mind and emotion narratives in previously maltreated children. Journal of Child Psychotherapy, 29, 187–205.CrossRef Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, J., Hillman, S., & Henderson, K. (2003). Attachment representations and adoption: associations between maternal states of mind and emotion narratives in previously maltreated children. Journal of Child Psychotherapy, 29, 187–205.CrossRef
go back to reference Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books. Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. A view from psychoanalysis and developmental psychology. New York: Basic Books.
go back to reference Tang, E., Bleys, D., & Vliegen, N. (2016). Making sense of adoptive children’s inner world using Narrative Story Stem Techniques: a systematic review. Ingediend. Tang, E., Bleys, D., & Vliegen, N. (2016). Making sense of adoptive children’s inner world using Narrative Story Stem Techniques: a systematic review. Ingediend.
go back to reference Verheugt-Pleiter, J. E., & Zevalkink, J. (2005). Gehechtheidsverhalen van een Floddertje en een mevrouw Helderder: theoretische vragen bij de diagnostiek van regulatiestoornissen. In M. G. J. Schmeets & J. E. Verheugt-Pleiter (red.), Affectregulatie bij kinderen. Een psychoanalyitsche benadering. Assen: Van Gorcum. Verheugt-Pleiter, J. E., & Zevalkink, J. (2005). Gehechtheidsverhalen van een Floddertje en een mevrouw Helderder: theoretische vragen bij de diagnostiek van regulatiestoornissen. In M. G. J. Schmeets & J. E. Verheugt-Pleiter (red.), Affectregulatie bij kinderen. Een psychoanalyitsche benadering. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Vliegen, N. (2009). Psychotherapy: a play for two players. Some thoughts upon play, playing and playfulness in psychoanalytic work. Psychoanalytic Study of the Child, 64, 131–149.PubMed Vliegen, N. (2009). Psychotherapy: a play for two players. Some thoughts upon play, playing and playfulness in psychoanalytic work. Psychoanalytic Study of the Child, 64, 131–149.PubMed
go back to reference Vliegen, N., Hannes, K., & Meurs, P. (2016). De complexiteit van klinische psychodiagnostiek vraagt methodologische diversiteit. Tijdschrift Klinische Psychologie, 46, 302–316. Vliegen, N., Hannes, K., & Meurs, P. (2016). De complexiteit van klinische psychodiagnostiek vraagt methodologische diversiteit. Tijdschrift Klinische Psychologie, 46, 302–316.
go back to reference Zevalkink, J. (2005). Het meten van gehechtheidsrepresentaties bij basisschoolleerlingen: gehechtheidsverhalen in de klinische praktijk. Kind en Adolescent, 26, 352–367. Zevalkink, J. (2005). Het meten van gehechtheidsrepresentaties bij basisschoolleerlingen: gehechtheidsverhalen in de klinische praktijk. Kind en Adolescent, 26, 352–367.
Metagegevens
Titel
Narratieve Story Stem Technieken
Verhalen als vensters op de belevingswereld van kinderen
Auteurs
Nicole Vliegen
Stefanie Hesemans
Femke Permentier
Eileen Tang
Publicatiedatum
11-04-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 3/2017
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-017-0193-9

Andere artikelen Uitgave 3/2017

Tijdschrift voor Psychotherapie 3/2017 Naar de uitgave

EditorialNotes

Inleiding