Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap 1/2006

01-01-2006 | Onderzoek

Naar polikliniek verwezen patiënten met diabetes mellitus type 2 goed af met behandeling volgens NHG-Standaard

Auteurs: WM Bakker, ST Houweling, dr. HJG Bilo, prof. dr. B Meyboom-de Jong

Gepubliceerd in: Huisarts en wetenschap | Uitgave 1/2006

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Bakker WM, Houweling ST, Bilo HJG, Meyboom-de Jong B. Naar een diabetespolikliniek verwezen patiënten met diabetes mellitus type 2 goed af met behandeling volgens NHG-Standaard. Huisarts Wet 2006;49(1):15-9.
Inleiding De politiek pleit voor een verbetering van de diabeteszorg door middel van taakdelegatie. Goede protocollen voor het behandelen van ontregelde diabetespatiënten zijn hiervoor nodig. Onze vraag is of de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gebruikt kan worden als protocol voor de behandeling van ontregelde patiënten met diabetes mellitus type 2.
Methoden Aan de hand een randomisatietabel is een aselecte steekproef genomen van 70 patiënten die naar de diabetespolikliniek van de Isala Klinieken in Zwolle waren verwezen. Zij werden behandeld door een basisarts die de NHG-Standaard strikt opvolgde. De uitkomstmaten zijn de dalingen van de streefwaarden van de NHG-Standaard wat betreft HbA1C, bloeddruk en vetspectrum en het aantal patiënten dat binnen een jaar die dalingen had bereikt.
Resultaten Negendertig patiënten werden door hun huisarts niet volgens de NHG-Standaard naar de tweede lijn verwezen. Het HbA1C daalde gemiddeld 1,7 procentpunt; 97% van de patiënten had na de behandeling een goed of aanvaardbaar HbA1C (=8,5). Bij 60% was na behandeling de bloeddruk lager dan 150/85 mmHg en van 88% lag het vetspectrum binnen de streefwaarden.
Beschouwing Behandeling van verwezen patiënten met diabetes mellitus type 2 door een basisarts die de NHG-Standaard strikt opvolgt is effectief, zelfs in een tweedelijnssetting. De vraag blijft of implementatie van deze behandeling in de eerste lijn en door verpleegkundigen mogelijk blijkt. Wel leidt het strikt opvolgen van de NHG-Standaard waarschijnlijk tot minder verwijzingen naar de tweede lijn.
Literatuur
go back to reference LHV. Werkdocument Competenties & Eindtermen. De landelijke Toetsings- & Begeleidingscommissie Praktijkondersteuning, Utrecht, 2001. www.​lhv.​nl LHV. Werkdocument Competenties & Eindtermen. De landelijke Toetsings- & Begeleidingscommissie Praktijkondersteuning, Utrecht, 2001. www.​lhv.​nl
go back to reference Vrijhoef HJM, Diederiks JP, Spreeuwenberg C, Wolffenbuttel BHR. Substitution model with central role for nurse specialist is justified in the care for stable type 2 diabetic outpatients. J Adv Nurs 2001;36:546-55. CrossRefPubMed Vrijhoef HJM, Diederiks JP, Spreeuwenberg C, Wolffenbuttel BHR. Substitution model with central role for nurse specialist is justified in the care for stable type 2 diabetic outpatients. J Adv Nurs 2001;36:546-55. CrossRefPubMed
go back to reference Vrijhoef HJM, Diederiks JP, Spreeuwenberg C, Wolffenbuttel BHR, Van Wilderen LJ. The nurse specialist as main care-provider for patients with type 2 diabetes in a primary care setting: effects on patiënt outcomes. Int J Nurs Stud 2002;39:441-51. CrossRefPubMed Vrijhoef HJM, Diederiks JP, Spreeuwenberg C, Wolffenbuttel BHR, Van Wilderen LJ. The nurse specialist as main care-provider for patients with type 2 diabetes in a primary care setting: effects on patiënt outcomes. Int J Nurs Stud 2002;39:441-51. CrossRefPubMed
go back to reference Aubert RE, Herman WH, Waters J, et al. Nurse case management to improve glycemic control in diabetic patients in a health maintenance organization, a randomized controlled trial. Ann Intern Med 1998;129:8:605-12. PubMed Aubert RE, Herman WH, Waters J, et al. Nurse case management to improve glycemic control in diabetic patients in a health maintenance organization, a randomized controlled trial. Ann Intern Med 1998;129:8:605-12. PubMed
go back to reference So WY, Tong PC, Ko GT, Leung WY, Chow CC, Yeung VT, et al. Effects of protocol-driven care versus usual outpatient clinic care on survival rates in patients with type 2 diabetes. Am J Manag Care 2003;9:606-15. PubMed So WY, Tong PC, Ko GT, Leung WY, Chow CC, Yeung VT, et al. Effects of protocol-driven care versus usual outpatient clinic care on survival rates in patients with type 2 diabetes. Am J Manag Care 2003;9:606-15. PubMed
go back to reference Groeneveld Y, Rutten GEHM, De Grauw WJC, Valk GD, Reenders K. Gestructureerd teamwork, diabeteszorg volgens protocol. Medisch Contact 2001;56:1148-50. Groeneveld Y, Rutten GEHM, De Grauw WJC, Valk GD, Reenders K. Gestructureerd teamwork, diabeteszorg volgens protocol. Medisch Contact 2001;56:1148-50.
go back to reference Rutten GEHM, Verhoeven S, Heine RJ, De Grauw WJC, Cromme PVM, Reenders K, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Huisarts Wet 1999;42:67-84. Rutten GEHM, Verhoeven S, Heine RJ, De Grauw WJC, Cromme PVM, Reenders K, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Huisarts Wet 1999;42:67-84.
go back to reference Walma EP, Grundmeijer HGLM, Thomas S, Prins A, Van den Hoogen JPH, Van der Laan JR. NHG-Standaard Hypertensie (eerste herziening). Huisarts Wet 1997;40:598-617. Walma EP, Grundmeijer HGLM, Thomas S, Prins A, Van den Hoogen JPH, Van der Laan JR. NHG-Standaard Hypertensie (eerste herziening). Huisarts Wet 1997;40:598-617.
go back to reference Thomas D, Van der Weijden T, Van Drenth BB, Haverkort AFM, Hooi JD, Van der Laan Jr.. NHG-Standaard Cholesterol (eerste herziening). Huisarts Wet 1999;42:406-17. Thomas D, Van der Weijden T, Van Drenth BB, Haverkort AFM, Hooi JD, Van der Laan Jr.. NHG-Standaard Cholesterol (eerste herziening). Huisarts Wet 1999;42:406-17.
go back to reference CBO-richtlijn Hoge bloeddruk (herziening). Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2000. CBO-richtlijn Hoge bloeddruk (herziening). Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2000.
go back to reference Richtlijnen en adviezen voor goede diabeteszorg. Leusden: Nederlandse Diabetes Federatie, 2000. Richtlijnen en adviezen voor goede diabeteszorg. Leusden: Nederlandse Diabetes Federatie, 2000.
go back to reference Richtlijnen NDF/CBO. Diabetische retinopathie, diabetische nefropathie, diabetische voet, hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus. NDF: Leusden: 1998. Richtlijnen NDF/CBO. Diabetische retinopathie, diabetische nefropathie, diabetische voet, hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus. NDF: Leusden: 1998.
go back to reference Commissie Farmaceutische Hulp. Farmacotherapeutisch kompas. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2001. Commissie Farmaceutische Hulp. Farmacotherapeutisch kompas. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2001.
go back to reference Houweling ST, Kleefstra N, Verhoeven S, Van Ballegooie E, Bilo HJG. Protocollaire diabeteszorg. Mogelijkheden voor taakdelegatie. Isala Series 45. Stichting Langerhans: Zwolle, 2004. Houweling ST, Kleefstra N, Verhoeven S, Van Ballegooie E, Bilo HJG. Protocollaire diabeteszorg. Mogelijkheden voor taakdelegatie. Isala Series 45. Stichting Langerhans: Zwolle, 2004.
go back to reference Houweling ST, Timmerman GJ, Hoogstraten MFM, Ubink-Veltmaat LJ, Verhoeven S, Bilo HJG. Aanbevelingen voor het instellen en aanpassen van insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1823-8. PubMed Houweling ST, Timmerman GJ, Hoogstraten MFM, Ubink-Veltmaat LJ, Verhoeven S, Bilo HJG. Aanbevelingen voor het instellen en aanpassen van insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1823-8. PubMed
go back to reference UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352:837-53. UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352:837-53.
go back to reference Goddijn PPM, Meyboom-de Jong B, Feskens EJM, Van Ballegooie E, Bilo HJG. Verschillen tussen patiënten met diabetes mellitus type 2 bij wie wel en bij wie niet wordt overgeschakeld op insulinetherapie in de tweede lijn. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:1023-6. PubMed Goddijn PPM, Meyboom-de Jong B, Feskens EJM, Van Ballegooie E, Bilo HJG. Verschillen tussen patiënten met diabetes mellitus type 2 bij wie wel en bij wie niet wordt overgeschakeld op insulinetherapie in de tweede lijn. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:1023-6. PubMed
go back to reference Goddijn P. Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy: effect on quality of life and cardiovascular risk factors [Proefschrift]. Zwolle: Isala klinieken, 1997. Goddijn P. Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy: effect on quality of life and cardiovascular risk factors [Proefschrift]. Zwolle: Isala klinieken, 1997.
go back to reference Jacobs ML, Akkerhuis KM, Van Dijk MJ, Kuis FB, Veldkamp RT, Weber FR. Betere diabetesregulatie door strikt volgen van de standaard ‘Diabetes Mellitus type 2’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1241-5. PubMed Jacobs ML, Akkerhuis KM, Van Dijk MJ, Kuis FB, Veldkamp RT, Weber FR. Betere diabetesregulatie door strikt volgen van de standaard ‘Diabetes Mellitus type 2’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1241-5. PubMed
go back to reference Houweling ST. Taakdelegatie in de eerste- en tweedelijns diabeteszorg [Proefschrift]. Zwolle: Stichting Langerhans, 2005. Houweling ST. Taakdelegatie in de eerste- en tweedelijns diabeteszorg [Proefschrift]. Zwolle: Stichting Langerhans, 2005.
Metagegevens
Titel
Naar polikliniek verwezen patiënten met diabetes mellitus type 2 goed af met behandeling volgens NHG-Standaard
Auteurs
WM Bakker
ST Houweling
dr. HJG Bilo
prof. dr. B Meyboom-de Jong
Publicatiedatum
01-01-2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Huisarts en wetenschap / Uitgave 1/2006
Print ISSN: 0018-7070
Elektronisch ISSN: 1876-5912
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03084595

Andere artikelen Uitgave 1/2006

Huisarts en wetenschap 1/2006 Naar de uitgave