Skip to main content
Top

2019 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Naar een Nieuwe GGZ: de huisarts als vragende partij?

Auteurs : Prof.dr. Ph. A. E. G. Delespaul, Prof.dr. J. J. M. H. van Os, Prof.dr. H. E. van der Horst

Gepubliceerd in: De dokter en de patiënt met psychische problemen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De ontwikkeling van een ‘state of the art’ goede GGZ, die aansluit bij de nieuwe wetenschappelijke kennis uit het veld, is gebaseerd op drie pijlers: een nieuwe visie op psychisch lijden, een visie op de organisatie van de zorg en een visie op de veranderde maatschappij en cultuur, onder andere mogelijk gemaakt door internet. Om dit te realiseren pleit de Nieuwe GGZ-beweging voor een presente psychiatrie in de wijk. Hierbij wordt de zorg niet afgewenteld op de huisarts, maar krijgt de huisarts er collega’s bij. Dit doen we door een partnership aan te gaan met patiënten en hun betrokkenen en samen als professionals de liaison aan te gaan met het maatschappelijk veld. Hiermee gaan we de uitdaging aan om publieke gezondheid te ontwikkelen die in staat is het psychisch lijden te verminderen en te werken aan een psychisch gezonde wijk, waarbij de inclusie van mensen centraal staat. Dit is de uitdaging van de Nieuwe GGZ-beweging en maakt de samenwerking met de huisarts vanzelfsprekend.
Literatuur
go back to reference Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (Red.). (2017a). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie – Terug naar de essentie. Leusden: Diagnosis Uitgevers. Bak, M., Domen, P., & Os, J. van (Red.). (2017a). Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie – Terug naar de essentie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.
go back to reference Bak, M., Rasenberg, T., Wijnands, C., & Delespaul, P. A. E. G. (2017b). Psychiatrie heeft kleinschaliger aanpak nodig (GGZ is ten onder gegaan aan marktwerking en verzuiling). Medisch Contact, 39, 30–32. Bak, M., Rasenberg, T., Wijnands, C., & Delespaul, P. A. E. G. (2017b). Psychiatrie heeft kleinschaliger aanpak nodig (GGZ is ten onder gegaan aan marktwerking en verzuiling). Medisch Contact, 39, 30–32.
go back to reference Couwenbergh, C., Weeghel, J. van, Delespaul, P. A. E. G., Gaag, M. van der, Giezen, I. van der, Gool, R. van, et al. (2014). Over de brug. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos. Couwenbergh, C., Weeghel, J. van, Delespaul, P. A. E. G., Gaag, M. van der, Giezen, I. van der, Gool, R. van, et al. (2014). Over de brug. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos.
go back to reference Delespaul, P. A. E. G. (2017). Erbij horen is therapie. In H. Pastoors & P. J. Idenburg (Red.), Zorgdromen – 100 dromen over de toekomst van onze zorg (pag. 40–41). Zeewolde: Quality Dots. Delespaul, P. A. E. G. (2017). Erbij horen is therapie. In H. Pastoors & P. J. Idenburg (Red.), Zorgdromen – 100 dromen over de toekomst van onze zorg (pag. 40–41). Zeewolde: Quality Dots.
go back to reference Delespaul, P. A. E. G. (2018). Expert in beweging – Van kennis naar proces in de Nieuwe GGZ. In B. van Engelen, M. Levi & G. J. van der Wilt (Red.) (2018), Wat is er met de dokter gebeurd? Ervaringen en bespiegelingen vanuit de medische arena. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef Delespaul, P. A. E. G. (2018). Expert in beweging – Van kennis naar proces in de Nieuwe GGZ. In B. van Engelen, M. Levi & G. J. van der Wilt (Red.) (2018), Wat is er met de dokter gebeurd? Ervaringen en bespiegelingen vanuit de medische arena. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.CrossRef
go back to reference Delespaul, P. A. E. G., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., & Os, J. van (2016). Goede GGZ – Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers. Delespaul, P. A. E. G., Milo, M., Schalken, F., Boevink, W., & Os, J. van (2016). Goede GGZ – Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie. Leusden: Diagnosis Uitgevers.
go back to reference Delespaul, P. A. E. G., Haan, L. de, Gaag, M. van der, Keet, R., Kroon, H., & Consensusgroep EPA (2013). Consensus over de definitie van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland (Consensus regarding the definition of persons with severe mental illness and the number of such persons in the Netherlands). Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(6), 427–438. Delespaul, P. A. E. G., Haan, L. de, Gaag, M. van der, Keet, R., Kroon, H., & Consensusgroep EPA (2013). Consensus over de definitie van mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland (Consensus regarding the definition of persons with severe mental illness and the number of such persons in the Netherlands). Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(6), 427–438.
go back to reference Graaf, R. de, Have, M. ten, Tuithof, M., & Dorsselaer, S. van (2012). Incidentie van psychische aandoeningen. Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2. Utrecht: Trimbos-instituut. Graaf, R. de, Have, M. ten, Tuithof, M., & Dorsselaer, S. van (2012). Incidentie van psychische aandoeningen. Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Os, J. van (2014). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgevers. Os, J. van (2014). De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ. Leusden: Diagnosis Uitgevers.
go back to reference World Health Organization, & World Organization of Family Doctors. (2008). Integrating mental health in primary care. Geneva: WHO. World Health Organization, & World Organization of Family Doctors. (2008). Integrating mental health in primary care. Geneva: WHO.
Metagegevens
Titel
Naar een Nieuwe GGZ: de huisarts als vragende partij?
Auteurs
Prof.dr. Ph. A. E. G. Delespaul
Prof.dr. J. J. M. H. van Os
Prof.dr. H. E. van der Horst
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2174-2_6