Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2013

01-04-2013 | Spectrum

Naar een nieuwe definitie van gezondheid

Auteur: Nancy Hoeymans

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 3/2013

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Gezondheid is iets anders dan de afwezigheid van ziekte. Daar is iedereen het over eens. Ook de welbekende WHO definitie voldoet niet meer. Maar wat gezondheid dan wel is, daar lopen de meningen over uiteen. Afhankelijk van wie je het vraagt, krijg je een ander antwoord. In Spectrum laten we een aantal nieuwe ontwikkelingen en discussies over de definitie van gezondheid zien. Henk Smid trapt af en betoogt dat het goed is om met enige regelmaat bestaande concepten en definities opnieuw tegen het licht te houden. De internationale conferentie van een paar jaar geleden, waar een groep experts onder leiding van ZonMw, tot een nieuwe definitie van gezondheid probeerde te komen, was hier een concrete uitwerking van. Deze conferentie krijgt in de loop van dit jaar een vervolg. Hierin staan de resultaten van het onderzoek van Machteld Huber centraal. Na het beschrijven van het nieuwe concept als ‘the ability to adapt and selfmanage’, is zij inmiddels een stap verder met de nadere invulling. In haar bijdrage geeft ze eerste resultaten, waarin ze laat zien dat uiteenlopende stakeholders verschillende opvattingen hebben. Opvallend is dat beleidsmakers en onderzoekers een veel smallere definitie van gezondheid hanteren dan chronisch zieken en burgers. Sjoerd Kooiker heeft juist ook aan deze laatste groep gevraagd wat zij verstaat onder gezondheid. In zijn Spectrumbijdrage geeft hij een korte impressie van de focusgroep gesprekken die hij hierover hield. Kort gezegd heeft gezondheid voor mensen twee kanten. Gezond zijn is ‘kunnen doen wat je wilt doen’ en ‘je goed voelen’. Een andere, maar zeer verwante stroming, is de salutogenese. Lenneke Vaandrager legt uit dat de salutogenese zoekt naar de oorsprong van gezondheid. Onder invloed van stressoren komen mensen onder druk en kunnen zij in de pathogene richting bewegen. Of zij kunnen een manier vinden om om te gaan met de stressor en in de salutogene richting bewegen. Tot slot reageert Arie Nieuwenhuijzen Kruseman met een enigszins kritische blik op de nieuwe definitie van gezondheid. Hij vraagt zicht af, of aanpassen aan de omstandigheden wel hetzelfde is als gezondheid. En of we zo niet het welbevinden kwijtraken. Met zijn voorstel om gezondheid te omschrijven als ‘the ability to adapt and self manage resulting in physical, mental and social-well being’ probeert het beste van de oude en nieuwe definities van gezondheid te combineren. …
Metagegevens
Titel
Naar een nieuwe definitie van gezondheid
Auteur
Nancy Hoeymans
Publicatiedatum
01-04-2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 3/2013
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-013-0044-1

Andere artikelen Uitgave 3/2013

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 3/2013 Naar de uitgave