Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2017

27-02-2017 | Wetenschappelijk artikel

Naar een beweegvriendelijke omgeving

Een onderzoek naar kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van ouderen in Spijkenisse

Auteurs: Prof.dr. Frank J. van Lenthe, Astrid Etman, Carlijn B. M. Kamphuis, Rick G. Prins, Marijke Jansen, Charlotte Cammelbeeck, Reinier Sterkenburg, Frank Pierik

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 1/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Achtergrond: Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een woonomgeving die lichaamsbeweging stimuleert kan hierbij van groot belang zijn. Hoe een ‘beweegvriendelijke’ omgeving voor oudere mensen er precies uit moet zien is nog minder duidelijk. In een onderzoek in Spijkenisse zijn kenmerken van de woonomgeving en het beweeggedrag van oudere mensen gedetailleerd gemeten. Met deze gegevens zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, die in dit artikel worden samengevat.
Methoden: De onderzoeken werden uitgevoerd onder mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van vragenlijsten, versnellingsmeters, geografische informatiesystemen en GPS-apparatuur werd onderzocht hoeveel en hoever ouderen bewogen, en of er een verband was met omgevingskenmerken. Voor de vertaling naar beleid zijn de resultaten vervolgens besproken met de deelnemers en beleidsmakers.
Resultaten: De deelnemers brachten het merendeel van de dag zittend door. De totale hoeveelheid lichamelijke activiteit bestond vooral uit licht intensieve vormen van bewegen, zoals wandelen en fietsen. Hoewel veel getoetste verbanden niet statistisch significant waren, bleek dat in een woonomgeving met meer voorzieningen en een betere esthetiek meer werd gewandeld voor transportdoeleinden.
Conclusie: Gedetailleerde meting toonde enkele verbanden aan tussen bepaalde fysieke omgevingskenmerken en lichamelijk activiteit. Beleid dat de beweegvriendelijkheid van de woonomgeving van oudere mensen moet bevorderen, dient zich te richten op het voorzieningenniveau en de esthetiek in de woonomgeving. De evaluatie van veranderingen in deze kenmerken kan antwoord geven op de vraag in hoeverre de fysieke woonomgeving een onderdeel moet zijn van een aanpak om de groeiende groep van oudere mensen langer zelfstandig te laten wonen.
Literatuur
1.
go back to reference Garssen J. Demografie van de vergrijzing. Den Haag, Heerlen: CBS; 2011. Garssen J. Demografie van de vergrijzing. Den Haag, Heerlen: CBS; 2011.
2.
go back to reference Stokols D. Establishing and maintaining healthy environments. Toward a social ecology of health promotion. Am Psychol. 1992;4:6–22.CrossRef Stokols D. Establishing and maintaining healthy environments. Toward a social ecology of health promotion. Am Psychol. 1992;4:6–22.CrossRef
3.
go back to reference Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad; 2009. Gezondheidsraad. Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid. Den Haag: Gezondheidsraad; 2009.
4.
go back to reference Cauwenberg J van, Bourdeaudhuij I de, Meester F de, Dyck D van, Salmon J, Clarys P, Deforche B. Relationship between the physical environment and physical activity in older adults: a systematic review. Health Place. 2011;17:458–69.CrossRefPubMed Cauwenberg J van, Bourdeaudhuij I de, Meester F de, Dyck D van, Salmon J, Clarys P, Deforche B. Relationship between the physical environment and physical activity in older adults: a systematic review. Health Place. 2011;17:458–69.CrossRefPubMed
5.
go back to reference Mackenbach JD, Rutter H, Compernolle S, et al. Obesogenic environments: a systematic review of the association between the physical environment and adult weight status, the SPOTLIGHT project. BMC Public Health. 2014;14:233.CrossRefPubMedPubMedCentral Mackenbach JD, Rutter H, Compernolle S, et al. Obesogenic environments: a systematic review of the association between the physical environment and adult weight status, the SPOTLIGHT project. BMC Public Health. 2014;14:233.CrossRefPubMedPubMedCentral
6.
go back to reference Rainham D, Mcdowell I, Krewski D, Sawada M. Conceptualizing the healthscape: contributions of time geography, location technologies and spatial ecology to place and health research. Soc Sci Med. 2010;70:668–76.CrossRefPubMed Rainham D, Mcdowell I, Krewski D, Sawada M. Conceptualizing the healthscape: contributions of time geography, location technologies and spatial ecology to place and health research. Soc Sci Med. 2010;70:668–76.CrossRefPubMed
7.
go back to reference Vos AJ de, Asmus-Szepesi KJ, Bakker TJ, et al. Integrated approach to prevent functional decline in hospitalized elderly: the Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP). BMC Geriatr. 2012;12:7.CrossRefPubMedPubMedCentral Vos AJ de, Asmus-Szepesi KJ, Bakker TJ, et al. Integrated approach to prevent functional decline in hospitalized elderly: the Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP). BMC Geriatr. 2012;12:7.CrossRefPubMedPubMedCentral
8.
go back to reference Vos AJ de, Asmus-Szepesi KJ, Bakker TJ, et al. Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2015;46:12–27.CrossRefPubMed Vos AJ de, Asmus-Szepesi KJ, Bakker TJ, et al. Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2015;46:12–27.CrossRefPubMed
9.
go back to reference Stel VS, Smit JH, Pluijm SM, Visser M, Deeg DJ, Lips P. Comparison of the LASA Physical Activity Questionnaire with a 7-day diary and pedometer. J Clin Epidemiol. 2004;57:252–8.CrossRefPubMed Stel VS, Smit JH, Pluijm SM, Visser M, Deeg DJ, Lips P. Comparison of the LASA Physical Activity Questionnaire with a 7-day diary and pedometer. J Clin Epidemiol. 2004;57:252–8.CrossRefPubMed
10.
go back to reference Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9:179–86.CrossRefPubMed Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. Gerontologist. 1969;9:179–86.CrossRefPubMed
11.
go back to reference Asmus-Szepesi KJ, De Vreede PL, Flinterman LE, et al. Prognosis of hospitalised older people with different levels of functioning: a prospective cohort study. Age Ageing. 2013;42:803–9.CrossRefPubMed Asmus-Szepesi KJ, De Vreede PL, Flinterman LE, et al. Prognosis of hospitalised older people with different levels of functioning: a prospective cohort study. Age Ageing. 2013;42:803–9.CrossRefPubMed
12.
go back to reference Hoogerduijn JG, Buurman BM, Korevaar JC, et al. The prediction of functional decline in older hospitalised patients. Age Ageing. 2012;41:381–7.CrossRefPubMed Hoogerduijn JG, Buurman BM, Korevaar JC, et al. The prediction of functional decline in older hospitalised patients. Age Ageing. 2012;41:381–7.CrossRefPubMed
13.
go back to reference Kamphuis CBM, Mackenbach JP, Giskes K, Huisman M, Brug J, Lenthe FJ van. Why do poor people perceive poor neighbourhoods? Explaining socioeconomic differences in neighbourhood perceptions with objective neighbourhood features and psychosocial characteristics. Health Place. 2010;16:744–54.CrossRefPubMed Kamphuis CBM, Mackenbach JP, Giskes K, Huisman M, Brug J, Lenthe FJ van. Why do poor people perceive poor neighbourhoods? Explaining socioeconomic differences in neighbourhood perceptions with objective neighbourhood features and psychosocial characteristics. Health Place. 2010;16:744–54.CrossRefPubMed
14.
go back to reference World Health Organisation. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO; 2010. World Health Organisation. Global recommendations on physical activity for health. Geneva: WHO; 2010.
15.
go back to reference Jansen FM, Prins RG, Etman A, et al. Physical activity in non-frail and frail older adults. PLOS ONE. 2015;24:10. Jansen FM, Prins RG, Etman A, et al. Physical activity in non-frail and frail older adults. PLOS ONE. 2015;24:10.
16.
go back to reference Prins RG, Pierik FH, Etman A, Sterkenburg RP, Kamphuis CBM, Lenthe FJ van. How many walking and cycling trips made by elderly are within commonly used buffer sizes: results from a GPS study. Health Place. 2014;27:127–33.CrossRefPubMed Prins RG, Pierik FH, Etman A, Sterkenburg RP, Kamphuis CBM, Lenthe FJ van. How many walking and cycling trips made by elderly are within commonly used buffer sizes: results from a GPS study. Health Place. 2014;27:127–33.CrossRefPubMed
17.
go back to reference Etman A, Kamphuis CBM, Prins RG, Burdorf A, Pierik FH, Lenthe FJ van. Characteristics of residential areas and transportational walking among frail and non-frail Dutch elderly: does the size of the area matter? Int J Health Geogr. 2014;13:7.CrossRefPubMedPubMedCentral Etman A, Kamphuis CBM, Prins RG, Burdorf A, Pierik FH, Lenthe FJ van. Characteristics of residential areas and transportational walking among frail and non-frail Dutch elderly: does the size of the area matter? Int J Health Geogr. 2014;13:7.CrossRefPubMedPubMedCentral
18.
go back to reference McGormack GR, Shiell A. In search of causality: a systematic review of the relationship between the built environment and physical activity among adults. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8:125. doi:10.1186/1479-5868-8-125.CrossRef McGormack GR, Shiell A. In search of causality: a systematic review of the relationship between the built environment and physical activity among adults. Int J Behav Nutr Phys Act. 2011;8:125. doi:10.​1186/​1479-5868-8-125.CrossRef
19.
go back to reference Beenackers MA, Foster S, Kamphuis CBM, Titze S, Lenthe FJ van, Giles-Corti B. Taking up cycling after residential relocation: built environmental factors. Am J Prev Med. 2012;42:610–5.CrossRefPubMed Beenackers MA, Foster S, Kamphuis CBM, Titze S, Lenthe FJ van, Giles-Corti B. Taking up cycling after residential relocation: built environmental factors. Am J Prev Med. 2012;42:610–5.CrossRefPubMed
20.
go back to reference Panter J, Heinen E, Mackett R, Ogilvie D. Impact of new transport infrastructure on walking, cycling, and physical activity. Am J Prev Med. 2016;50:e45–e53.CrossRefPubMedPubMedCentral Panter J, Heinen E, Mackett R, Ogilvie D. Impact of new transport infrastructure on walking, cycling, and physical activity. Am J Prev Med. 2016;50:e45–e53.CrossRefPubMedPubMedCentral
21.
go back to reference Prins RG, Kamphuis CBM, Graaf JM de, Oenema A, Lenthe FJ van. Physical and social environmental changes to promote walking among Dutch older adults in deprived neighbourhoods: the NEW.ROADS study. BMC Public Health. 2016;16:907.CrossRefPubMedPubMedCentral Prins RG, Kamphuis CBM, Graaf JM de, Oenema A, Lenthe FJ van. Physical and social environmental changes to promote walking among Dutch older adults in deprived neighbourhoods: the NEW.ROADS study. BMC Public Health. 2016;16:907.CrossRefPubMedPubMedCentral
22.
go back to reference Gorman E, Hanson HM, Yang PH, Khan KM, Liu-Ambrose T, Ashe MC. Accelerometry analysis of physical activity and sedentary behavior in older adults: a systematic review and data analysis. Eur Rev Aging Phys Act. 2014;11:35–49.CrossRefPubMed Gorman E, Hanson HM, Yang PH, Khan KM, Liu-Ambrose T, Ashe MC. Accelerometry analysis of physical activity and sedentary behavior in older adults: a systematic review and data analysis. Eur Rev Aging Phys Act. 2014;11:35–49.CrossRefPubMed
23.
go back to reference Strath SJ, Greenwald MJ, Isaacs R, et al. Measured and perceived environmental characteristics are related to accelerometer defined physical activity in older adults. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012;9:40.CrossRefPubMedPubMedCentral Strath SJ, Greenwald MJ, Isaacs R, et al. Measured and perceived environmental characteristics are related to accelerometer defined physical activity in older adults. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012;9:40.CrossRefPubMedPubMedCentral
24.
go back to reference Hagstromer M, Troiano RP, Sjostrom M, Berrigan D. Levels and patterns of objectively assessed physical activity – a comparison between Sweden and the United States. Am J Epidemiol. 2010;171:1055–64.CrossRefPubMed Hagstromer M, Troiano RP, Sjostrom M, Berrigan D. Levels and patterns of objectively assessed physical activity – a comparison between Sweden and the United States. Am J Epidemiol. 2010;171:1055–64.CrossRefPubMed
25.
go back to reference Villanueva K, Knuiman M, Nathan A, et al. The impact of neighborhood walkability on walking: does it differ across adult life stage and does neighborhood buffer size matter? Health Place. 2014;25:43–4.CrossRefPubMed Villanueva K, Knuiman M, Nathan A, et al. The impact of neighborhood walkability on walking: does it differ across adult life stage and does neighborhood buffer size matter? Health Place. 2014;25:43–4.CrossRefPubMed
26.
go back to reference Nagel CL, Carlson NE, Bosworth M, Michael YL. The relation between neighborhood built environment and walking activity among older adults. Am J Epidemiol. 2008;168:461–8.CrossRefPubMedPubMedCentral Nagel CL, Carlson NE, Bosworth M, Michael YL. The relation between neighborhood built environment and walking activity among older adults. Am J Epidemiol. 2008;168:461–8.CrossRefPubMedPubMedCentral
27.
go back to reference World Health Organization. World report on ageing and health. Geneva: WHO; 2015. World Health Organization. World report on ageing and health. Geneva: WHO; 2015.
28.
go back to reference Gezondheidsraad. Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag. Den Haag: Gezondheidsraad; 2010. Gezondheidsraad. Beweegredenen. De invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag. Den Haag: Gezondheidsraad; 2010.
29.
go back to reference Kamphuis CBM, Etman A, Oude Groeniger J, Lenthe FJ van. De invloed van de fysieke omgeving op leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen. Rapport in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Rotterdam: Afdeling Maatschappelijke Gezondheidzorg, Erasmus MC; 2015. Kamphuis CBM, Etman A, Oude Groeniger J, Lenthe FJ van. De invloed van de fysieke omgeving op leefstijl, redzaamheid en sociale verbindingen. Rapport in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Rotterdam: Afdeling Maatschappelijke Gezondheidzorg, Erasmus MC; 2015.
30.
go back to reference World Health Organization. Measuring the age-friendliness of cities: a guide to using core indicators. Geneva: WHO; 2016. World Health Organization. Measuring the age-friendliness of cities: a guide to using core indicators. Geneva: WHO; 2016.
Metagegevens
Titel
Naar een beweegvriendelijke omgeving
Een onderzoek naar kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van ouderen in Spijkenisse
Auteurs
Prof.dr. Frank J. van Lenthe
Astrid Etman
Carlijn B. M. Kamphuis
Rick G. Prins
Marijke Jansen
Charlotte Cammelbeeck
Reinier Sterkenburg
Frank Pierik
Publicatiedatum
27-02-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 1/2017
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-017-0013-1

Andere artikelen Uitgave 1/2017

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2017 Naar de uitgave