Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

27-02-2017 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2017

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2017

Naar een beweegvriendelijke omgeving

Een onderzoek naar kenmerken van de woonomgeving en beweeggedrag van ouderen in Spijkenisse

Tijdschrift:
Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 1/2017
Auteurs:
Prof.dr. Frank J. van Lenthe, Astrid Etman, Carlijn B. M. Kamphuis, Rick G. Prins, Marijke Jansen, Charlotte Cammelbeeck, Reinier Sterkenburg, Frank Pierik

Samenvatting

Achtergrond: Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een woonomgeving die lichaamsbeweging stimuleert kan hierbij van groot belang zijn. Hoe een ‘beweegvriendelijke’ omgeving voor oudere mensen er precies uit moet zien is nog minder duidelijk. In een onderzoek in Spijkenisse zijn kenmerken van de woonomgeving en het beweeggedrag van oudere mensen gedetailleerd gemeten. Met deze gegevens zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, die in dit artikel worden samengevat.
Methoden: De onderzoeken werden uitgevoerd onder mensen van 65 jaar en ouder. Met behulp van vragenlijsten, versnellingsmeters, geografische informatiesystemen en GPS-apparatuur werd onderzocht hoeveel en hoever ouderen bewogen, en of er een verband was met omgevingskenmerken. Voor de vertaling naar beleid zijn de resultaten vervolgens besproken met de deelnemers en beleidsmakers.
Resultaten: De deelnemers brachten het merendeel van de dag zittend door. De totale hoeveelheid lichamelijke activiteit bestond vooral uit licht intensieve vormen van bewegen, zoals wandelen en fietsen. Hoewel veel getoetste verbanden niet statistisch significant waren, bleek dat in een woonomgeving met meer voorzieningen en een betere esthetiek meer werd gewandeld voor transportdoeleinden.
Conclusie: Gedetailleerde meting toonde enkele verbanden aan tussen bepaalde fysieke omgevingskenmerken en lichamelijk activiteit. Beleid dat de beweegvriendelijkheid van de woonomgeving van oudere mensen moet bevorderen, dient zich te richten op het voorzieningenniveau en de esthetiek in de woonomgeving. De evaluatie van veranderingen in deze kenmerken kan antwoord geven op de vraag in hoeverre de fysieke woonomgeving een onderdeel moet zijn van een aanpak om de groeiende groep van oudere mensen langer zelfstandig te laten wonen.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2017

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2017 Naar de uitgave