Skip to main content
main-content

Over dit boek

Eigenlijk zou dit boek overbodig moeten zijn. Het ligt immers voor de hand dat bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en professionals uit andere disciplines samenwerken in het belang van de cliënt. Tocht gaat hierbij nog veel mis. In het dagelijks werk zijn de randvoorwaarden voor samenwerking niet altijd optimaal. En misschien durven we soms ook niet goed, vanwege gevoeligheden rond status en positie en omdat op elkaar afstemmen zelden lukt zonder bepaalde concessies te doen.De ondertitel luidt niet voor niets Afstemmen van behandeling en werkhervatting. Dit boek levert informatie en inzichten waardoor de samenwerking rond beoordeling, behandeling en begeleiding van werknemers met gezondheidsklachten kan verbeteren. Het heeft daartoe een praktische insteek. Zo zijn er hoofdstukken waarin we drie paramedische disciplines en de eerstelijnspsycholoog beter leren kennen: professionals met wie de bedrijfs– en verzekeringsarts vaak in contact komt. Ook zijn er hoofdstukken waarin concrete en leerzame samenwerkingsprojecten worden beschreven. Daarnaast bevat dit boek enkele hoofdstukken met nieuwe kennis en relevante theorievorming, goed toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Afstemmen van behandeling en werkhervatting

Voorwerk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1. Ziek, zwak en mondig

Ervaringen met arbocuratieve dienstverlening
Gerard van der Veer, Lia van den Bosch, Kerst Zwart

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Vrouwen, arbeid en gezondheid: een kwetsbare combinatie

Petra Verdonk, Angelique de Rijk

Samenwerken met de eerstelijnspsycholoog of met de paramedicus

Voorwerk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3. ‘Samenwerking is alleen mogelijk wanneer je elkaars professionaliteit erkent’

Rietje van Vliet

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4. De eerstelijnspsycholoog en arbeidsrelevante problemen

Pieter Kop, Ad Vingerhoets

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5. Paramedici en arbeidsrelevante aandoeningen

Chris Kuiper, Roelf Kolk, Alex Verhoeven, Nienke de Heus-Wiegersma, Noks Nauta

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Een pleidooi voor het gebruik van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in de arbozorg

Yvonne Heerkens, Josephine Engels, Joost van der Gulden

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Voorwerk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7. Arbeidsgerichte hulp aan werknemers met psychische klachten

Jan Smid, Sjoerd Dijkstra, Janneke Valk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8. De bedrijfsarts in de eerste lijn

Noks Nauta, Jos Manders, André Weel

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Transmurale, arbocuratieve samenwerking bij de preventie van chronische pijnproblemen

Theo Senden, Jacqueline Janssen, Robert van Dongen, Han Samwel

Samenwerking is een kwestie van vertrouwen

Voorwerk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10. Risicoperceptie bepaalt de bereidheid tot samenwerking

Ton van den Hout, Joost van der Gulden

Nawerk

Meer informatie