Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-10-2018 | arbeidsmarkt

Toekomstbestendigheid arbeidsmarktinfrastructuur

Naar een arbeidsbureau oude stijl?

Auteur: Peter Donker van Heel

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 5/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Tot 1991 wist je als werkgever en werkzoekende precies waar je moest zijn om elkaar te vinden, namelijk bij het arbeidsbureau. Sindsdien is er flink gesleuteld aan de arbeidsmarktinfrastructuur. De vraag is in hoeverre de situatie nu is verbeterd voor werkgevers en werkzoekenden en in hoeverre de huidige arbeidsmarktinfrastructuur toekomstbestendig is. 1
Literatuur
1.
go back to reference Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek: Donker van Heel, P.A., De toekomstbestendigheid van de arbeidsmarktinfrastructuur, De Beleidsonderzoekers, Leiden, 2017. Dit project is uitgevoerd in opdracht van het A+O Fonds Metalektro. Gebruik is gemaakt van de methode van expertbijeenkomsten, aangevuld met expert-interviews en deskresearch. Vertegenwoordigers van belangrijke arbeidsmarktpartijen, zoals het ministerie van SZW, het ministerie van OCW, UWV, VNG, Divosa, de Programmaraad, VNO-NCW, FNV, LTO, ABU, ARTRA en wetenschappers hebben deelgenomen aan de expertbijeenkomsten en hebben hun visie gegeven. Het eindresultaat is geheel voor rekening van de onderzoeker. www.beleidsonderzoekers.nl. Dit artikel is gebaseerd op een onderzoek: Donker van Heel, P.A., De toekomstbestendigheid van de arbeidsmarktinfrastructuur, De Beleidsonderzoekers, Leiden, 2017. Dit project is uitgevoerd in opdracht van het A+O Fonds Metalektro. Gebruik is gemaakt van de methode van expertbijeenkomsten, aangevuld met expert-interviews en deskresearch. Vertegenwoordigers van belangrijke arbeidsmarktpartijen, zoals het ministerie van SZW, het ministerie van OCW, UWV, VNG, Divosa, de Programmaraad, VNO-NCW, FNV, LTO, ABU, ARTRA en wetenschappers hebben deelgenomen aan de expertbijeenkomsten en hebben hun visie gegeven. Het eindresultaat is geheel voor rekening van de onderzoeker. www.​beleidsonderzoek​ers.​nl.
2.
go back to reference Met arbeidsmarktinfrastructuur wordt bedoeld het geheel aan actoren, met hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, die relevant zijn voor het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met arbeidsmarktinfrastructuur wordt bedoeld het geheel aan actoren, met hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, die relevant zijn voor het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
3.
go back to reference Na publicatie van dit onderzoek (niet als gevolg van) is UWV gestart met een experiment van persoonlijke dienstverlening voor WW’ers. Na publicatie van dit onderzoek (niet als gevolg van) is UWV gestart met een experiment van persoonlijke dienstverlening voor WW’ers.
4.
go back to reference De term involutie is onder andere bekend van ecologisch-antropologisch onderzoek: Geertz, C., Agricultural Involution. The process of ecological change in Indonesia, University of California Press, Berkely and Los Angeles, 1963. De term involutie is onder andere bekend van ecologisch-antropologisch onderzoek: Geertz, C., Agricultural Involution. The process of ecological change in Indonesia, University of California Press, Berkely and Los Angeles, 1963.
Metagegevens
Titel
Toekomstbestendigheid arbeidsmarktinfrastructuur
Naar een arbeidsbureau oude stijl?
Auteur
Peter Donker van Heel
Publicatiedatum
01-10-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 5/2018
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-018-0130-7

Andere artikelen Uitgave 5/2018

Sociaal Bestek 5/2018 Naar de uitgave

actueel

Actueel