Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 1/2014

01-02-2014 | casus

MRSA veroorzaakt thoraxempyeem na gebruik van thoraxdrains

Een zeldzame verwekker van een regelmatigoptredende complicatie

Auteurs: C. Heus, J.W.A. Oosterhuis, W.P. Zuidema

Gepubliceerd in: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie | Uitgave 1/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wij presenteren een casus van een 61-jarige man die na een traumatisch letsel van de thorax een thoraxempyeem ontwikkelt op basis van een meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Dit is een ongebruikelijke verwekker bij een regelmatig optredende complicatie. Bij het gebruik van thoraxdrains in de acute setting zal in ongeveer 2 tot 25% van de gevallen als complicatie empyeem van de gedraineerde thoraxholte optreden. De meest voorkomende verwekker van deze complicatie is de Staphylococcus aureus en in mindere mate de streptokokken. Deze micro-organismen impliceren een causale rol van dermale contaminatie in de pleurale holte. Bijzonder in de besproken casus is het feit dat een MRSA de verwekker is geweest. Thoraxempyeem veroorzaakt door een MRSA, komt zeer zelden voor en is vrijwel alleen in de vorm van case reports beschreven na longchirurgie in het kader van een pulmonale maligniteit bij een immuungecompromitteerde patiënt. In de literatuur is aangetoond dat de duur van thoraxdrainage een onafhankelijke risicofactor is voor het ontstaan van empyeem. Het traumamechanisme en de setting (acuut/ electief) waarin de drain geplaatst wordt, lijkt geen invloed te hebben op het ontstaan van thoraxempyeem. Het optreden van een hematothorax is de belangrijkste oorzaak van pleuraal empyeem. Behandeling van het posttraumatisch optredende thoraxempyeem is chirurgisch: video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) of thoracotomie en antimicrobiële behandeling op geleide van de kweek. Bij deze patiënt werd gekozen voor een thoracotomie en, op geleide van de kweek, behandeling met clindamycine om de MRSA optimaal te behandelen in een stadium 3-empyeem.
Literatuur
1.
go back to reference Eddy AC, Luna GK, Copass M. Empyema thoracis in patients undergoing emergent closed tube thoracostomy for thoracic trauma. Am J Surg. 1989;157:494–7.PubMedCrossRef Eddy AC, Luna GK, Copass M. Empyema thoracis in patients undergoing emergent closed tube thoracostomy for thoracic trauma. Am J Surg. 1989;157:494–7.PubMedCrossRef
2.
go back to reference Ueno T, Toyooka S, Soh J, et al. Intrathoracic irrigation with arbekacin for methicillin-resistant Staphylococcus aureus empyema following lung resection. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012;15:437–41.PubMedCrossRef Ueno T, Toyooka S, Soh J, et al. Intrathoracic irrigation with arbekacin for methicillin-resistant Staphylococcus aureus empyema following lung resection. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012;15:437–41.PubMedCrossRef
3.
go back to reference Eren S, Esme H, Sehitogullari A, Durkan A. The risk factors and management of posttraumatic empyema in trauma patients. Injury. 2008;39:44–9.PubMedCrossRef Eren S, Esme H, Sehitogullari A, Durkan A. The risk factors and management of posttraumatic empyema in trauma patients. Injury. 2008;39:44–9.PubMedCrossRef
4.
go back to reference Aguilar MM, Battistella FD, Owings JT, Su T. Posttraumatic empyema. Risk factor analysis. Arch Surg. 1997;132:647–50.PubMedCrossRef Aguilar MM, Battistella FD, Owings JT, Su T. Posttraumatic empyema. Risk factor analysis. Arch Surg. 1997;132:647–50.PubMedCrossRef
Metagegevens
Titel
MRSA veroorzaakt thoraxempyeem na gebruik van thoraxdrains
Een zeldzame verwekker van een regelmatigoptredende complicatie
Auteurs
C. Heus
J.W.A. Oosterhuis
W.P. Zuidema
Publicatiedatum
01-02-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie / Uitgave 1/2014
Print ISSN: 2214-8736
Elektronisch ISSN: 2214-8744
DOI
https://doi.org/10.1007/s12506-014-0005-6

Andere artikelen Uitgave 1/2014

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 1/2014 Naar de uitgave