Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-02-2014 | casus | Uitgave 1/2014

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 1/2014

MRSA veroorzaakt thoraxempyeem na gebruik van thoraxdrains

Een zeldzame verwekker van een regelmatigoptredende complicatie

Tijdschrift:
Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie > Uitgave 1/2014
Auteurs:
C. Heus, J.W.A. Oosterhuis, W.P. Zuidema

Samenvatting

Wij presenteren een casus van een 61-jarige man die na een traumatisch letsel van de thorax een thoraxempyeem ontwikkelt op basis van een meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Dit is een ongebruikelijke verwekker bij een regelmatig optredende complicatie. Bij het gebruik van thoraxdrains in de acute setting zal in ongeveer 2 tot 25% van de gevallen als complicatie empyeem van de gedraineerde thoraxholte optreden. De meest voorkomende verwekker van deze complicatie is de Staphylococcus aureus en in mindere mate de streptokokken. Deze micro-organismen impliceren een causale rol van dermale contaminatie in de pleurale holte. Bijzonder in de besproken casus is het feit dat een MRSA de verwekker is geweest. Thoraxempyeem veroorzaakt door een MRSA, komt zeer zelden voor en is vrijwel alleen in de vorm van case reports beschreven na longchirurgie in het kader van een pulmonale maligniteit bij een immuungecompromitteerde patiënt. In de literatuur is aangetoond dat de duur van thoraxdrainage een onafhankelijke risicofactor is voor het ontstaan van empyeem. Het traumamechanisme en de setting (acuut/ electief) waarin de drain geplaatst wordt, lijkt geen invloed te hebben op het ontstaan van thoraxempyeem. Het optreden van een hematothorax is de belangrijkste oorzaak van pleuraal empyeem. Behandeling van het posttraumatisch optredende thoraxempyeem is chirurgisch: video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) of thoracotomie en antimicrobiële behandeling op geleide van de kweek. Bij deze patiënt werd gekozen voor een thoracotomie en, op geleide van de kweek, behandeling met clindamycine om de MRSA optimaal te behandelen in een stadium 3-empyeem.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie

Het Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie is geen 'klassiek' wetenschappelijk tijdschrift, maar wil een spreekbuis zijn voor ieder die zich bezighoudt met de traumatologie, in al haar aspecten.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2014

Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie 1/2014 Naar de uitgave