Skip to main content
main-content
Top

15-09-2015 | Nieuws

MRI herkent gevaarlijke bijwerkingen MS-medicijnen

De mogelijkheden van MRI kunnen beter benut worden in de behandeling van patiënten met multiple sclerose (MS). Zo kan in geval van gevaarlijke bijwerkingen van medicijnen tijdig worden ingegrepen.

Mike Wattjes, radioloog bij VUmc MS Centrum Amsterdam, heeft samen met zijn Spaanse collega Alex Rovira richtlijnen opgesteld voor het gebruik van MRI bij mensen met MS. Ook voor vroegdiagnostiek is de nieuw opgestelde richtlijn van belang. De richtlijnen zijn gepubliceerd in het blad Nature Reviews Neurology.
Met de richtlijnen kan MRI meer betekenen voor mensen met MS. Wattjes: "We willen dat ziekenhuizen gestandaardiseerde MRI-protocollen toepassen om mensen met MS te monitoren. MRI is een gevoelige meetmethode om veranderingen in hersenen en ruggenmerg te meten, ook als de mensen met MS zelf nog geen veranderingen merken." De laatste jaren zijn er meer medicijnen voor de behandeling van MS bijgekomen. Enkele hiervan hebben een kleine kans op zeer ernstige bijwerkingen. Het VUmc MS Centrum Amsterdam is het expertisecentrum wat betreft het ontdekken van deze bijwerkingen met behulp van MRI. Hierdoor kan op tijd ingegrepen worden als dat noodzakelijk is.

Beter diagnose stellen

De nieuwe richtlijn is ook een update van de al bestaande richtlijnen voor het gebruik van MRI bij het stellen van de diagnose MS. Er is sprake van ‘relapsing remitting MS’ als de patiënt meerdere niet aaneengesloten periodes lichamelijke klachten heeft, die afkomstig zijn van minimaal twee plaatsen in de hersenen of het ruggenmerg. Deze vereisten van spreiding in tijd en locatie vormen de basis voor de diagnose. Voor beide criteria kan met behulp van MRI sneller en beter bepaald worden of iemand MS heeft. De auteurs van de nieuwe MRI-richtlijn pleiten voor gestandaardiseerde scanningsprotocollen, waarbij een aantal MRI-metingen verplicht zijn. Verder geven ze advies over de verslaglegging van een MRI-onderzoek met een vast format. Met de doorvoering van deze richtlijnen in alle ziekenhuizen, zal het vroeg en met zekerheid stellen van de diagnose van MS verbeteren.

MAGNIMS is een Europees samenwerkingsverband van wetenschappers die sinds 1990 onderzoek doen naar het gebruik van MRI bij MS-onderzoek. De richtlijnen voor gebruik van MRI bij MS is vanuit de MAGNIMS groep ontstaan.

Lees het artikel Evidence-based guidelines: MAGNIMS consensus guidelines on the use of MRI in multiple sclerosis - establishing disease prognosis and monitoring patients in het blad Nature Reviews Neurology.

Bron: VUmc

Tip

Lees meer over MS in de boeken:

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.