Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 4/2001

01-12-2001 | Artikelen

Motivatie voor behandeling bij jongeren met ernstige gedragsproblemen in de intramurale justitiële jeugdzorg

Auteurs: Marion H. van Binsbergen, Erik J. Knorth, Martin Klomp, Jacqueline J. Meulman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 4/2001

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt betreft de conceptualisering en ontwikkeling van behandelmotivatie bij jongeren in een justitiële behandelinrichting. Bij 28 jeugdige cliënten en hun begeleiders werden kort na plaatsing en vier tot vijf maanden later met gestandaardiseerde vragenlijsten, op basis van de motivatietheorie van Prochaska en DiClemente, data verzameld. Categorale principale componentenanalyse laat zien dat behandelmotivatie uit twee dimensies bestaat: 1. gerichtheid op gedragsverandering, en 2. contactname in de behandeling. Veelal wordt aangenomen dat behandelmotivatie bij deze jongeren aan het begin van de plaatsing vrijwel afwezig is en bovendien vaak niet of nauwelijks tot ontwikkeling komt. Het onderzoek logenstraft beide veronderstellingen.
Literatuur
go back to reference Adriani, P. J. A. (1993). Overbruggen van verschillen: Hulpverlening aan jeugdigen uit allochtone groepen. Leiden: Universiteit Leiden, Sectie Interculturele Pedagogiek. Adriani, P. J. A. (1993). Overbruggen van verschillen: Hulpverlening aan jeugdigen uit allochtone groepen. Leiden: Universiteit Leiden, Sectie Interculturele Pedagogiek.
go back to reference American Psychiatric Association (1994). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets & Zeitlinger. American Psychiatric Association (1994). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV. Lisse: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Cook, B., Blatt, S. J., & Ford, R. Q. (1995). The prediction of therapeutic response to long-term intensive treatment of seriously disturbed young adult inpatients. Psychotherapy Research, 5, 218-230. Cook, B., Blatt, S. J., & Ford, R. Q. (1995). The prediction of therapeutic response to long-term intensive treatment of seriously disturbed young adult inpatients. Psychotherapy Research, 5, 218-230.
go back to reference Geerlings, P. J., Van den Brink, W., & Schippers, G. M. (1996).Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Geerlings, P. J., Van den Brink, W., & Schippers, G. M. (1996).Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Gold, N. (1990). Motivation: The crucial but unexplored component of social work practice. Social Work, 35, 49-56. Gold, N. (1990). Motivation: The crucial but unexplored component of social work practice. Social Work, 35, 49-56.
go back to reference Hageman-Smit, J. (1976). De cliënt en zijn hulpverlener, een paar apart. Een onderzoek naar de positie van de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (dissertatie). Alphen aan den Rijn: Samsom. Hageman-Smit, J. (1976). De cliënt en zijn hulpverlener, een paar apart. Een onderzoek naar de positie van de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (dissertatie). Alphen aan den Rijn: Samsom.
go back to reference Hudig, J. C. (1974). Voorwoord. In J. Schouten, S. Hirsch, & H. Blankstein (Red.), Laat je niet kennen. Over residentiële behandeling van adolescenten (pp. 17-18). Deventer: Van Loghum Slaterus. Hudig, J. C. (1974). Voorwoord. In J. Schouten, S. Hirsch, & H. Blankstein (Red.), Laat je niet kennen. Over residentiële behandeling van adolescenten (pp. 17-18). Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference Hutjes, J. M., & Van Buuren, J. A. (1992). De gevalsstudie. Strategie van kwalitatief onderzoek. Meppel (etc.): Boom. Hutjes, J. M., & Van Buuren, J. A. (1992). De gevalsstudie. Strategie van kwalitatief onderzoek. Meppel (etc.): Boom.
go back to reference Kazdin, A. E. (1998). Drawing valid inferences from case studies. In A. E. Kazdin (Ed.), Methodological issues and strategies in clinical research. Second edition (pp. 403-417). Washington, DC: American Psychological Association. Kazdin, A. E. (1998). Drawing valid inferences from case studies. In A. E. Kazdin (Ed.), Methodological issues and strategies in clinical research. Second edition (pp. 403-417). Washington, DC: American Psychological Association.
go back to reference Klomp, M. (1995). Residentiële behandeling van jongeren met agressief gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 332-344. Klomp, M. (1995). Residentiële behandeling van jongeren met agressief gedrag. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 332-344.
go back to reference Knorth, E. J. (1987). Opname op maat: Een verkennend onderzoek naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening (dissertatie). Leuven/Amersfoort: Acco. Knorth, E. J. (1987). Opname op maat: Een verkennend onderzoek naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening (dissertatie). Leuven/Amersfoort: Acco.
go back to reference Kromhout, M. H. C., Eldering, L., & Knorth, E. J. (2000). Cultural differences in residential child and youth care: Analysing perspectives. Child and Youth Care Forum, 29, 359-372.CrossRef Kromhout, M. H. C., Eldering, L., & Knorth, E. J. (2000). Cultural differences in residential child and youth care: Analysing perspectives. Child and Youth Care Forum, 29, 359-372.CrossRef
go back to reference Matthys, W. (1995). Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In F. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I: Psychopathologie en behandeling (pp. 181-202). Assen: Van Gorcum. Matthys, W. (1995). Oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In F. A. R. Sanders-Woudstra, F. C. Verhulst, & H. F. J. de Witte (Red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie I: Psychopathologie en behandeling (pp. 181-202). Assen: Van Gorcum.
go back to reference McNemar, Q. (1969). Psychological statistics(fourth edition). New York (etc.): John Wiley and Sons Inc. McNemar, Q. (1969). Psychological statistics(fourth edition). New York (etc.): John Wiley and Sons Inc.
go back to reference McNown Johnson, M. (1999). Managing perceptions: A new paradigm for residential group care. Child and Youth Care Forum, 28, 165-179.CrossRef McNown Johnson, M. (1999). Managing perceptions: A new paradigm for residential group care. Child and Youth Care Forum, 28, 165-179.CrossRef
go back to reference Meulman, J. J. (1999). De toegepaste datatheorie en de verwondering (oratie). Leiden: Universiteit Leiden. Meulman, J. J. (1999). De toegepaste datatheorie en de verwondering (oratie). Leiden: Universiteit Leiden.
go back to reference Meulman, J. J., & Heiser, W. (1999). Categories 10.0. Chicago: SPSS Inc. Meulman, J. J., & Heiser, W. (1999). Categories 10.0. Chicago: SPSS Inc.
go back to reference Miller, W. R. (1985). Motivation for treatment: A review with special emphasis on alcoholism. Psychological Bulletin, 98, 84-107.CrossRefPubMed Miller, W. R. (1985). Motivation for treatment: A review with special emphasis on alcoholism. Psychological Bulletin, 98, 84-107.CrossRefPubMed
go back to reference Miller, W. R., & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing. New York: Guilford Press. Miller, W. R., & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing. New York: Guilford Press.
go back to reference Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. Psychotherapy, 19, 276-288. Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. Psychotherapy, 19, 276-288.
go back to reference Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1984). The transtheoretical approach. Homewood, Ill.: Dow Jones Irwin. Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1984). The transtheoretical approach. Homewood, Ill.: Dow Jones Irwin.
go back to reference Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (1994).Changing for good. New York: William Morow and Company. Prochaska, J. O., Norcross, J. C., & DiClemente, C. C. (1994).Changing for good. New York: William Morow and Company.
go back to reference Rahm, D. (1977). Zur Gesprächsführung mit Jugendlichen; kreative Ansätze zur Motivationsförderung in der Anfangsphase.Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 26, 274-278.PubMed Rahm, D. (1977). Zur Gesprächsführung mit Jugendlichen; kreative Ansätze zur Motivationsförderung in der Anfangsphase.Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 26, 274-278.PubMed
go back to reference Rink, J. E. (1982). Factoren die de bereikbaarheid van gedwongen geplaatste jongeren voor hun begeleiders mede bepalen. In J. E. Rink (Red.),Ontwikkelingen in de residentiële hulpverlening (pp. 54-85). Groningen: Wolters-Noordhoff. Rink, J. E. (1982). Factoren die de bereikbaarheid van gedwongen geplaatste jongeren voor hun begeleiders mede bepalen. In J. E. Rink (Red.),Ontwikkelingen in de residentiële hulpverlening (pp. 54-85). Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Rink, J. E. (1986). Gedwongen geplaatste jongeren en hun bereikbaarheid. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 25, 240-252. Rink, J. E. (1986). Gedwongen geplaatste jongeren en hun bereikbaarheid. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 25, 240-252.
go back to reference Schippers, G. M., Van Emst, A. J., & Van Bilsen, H. P. J. G. (1988). Motiveringstechnieken. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 8, 135-148. Schippers, G. M., Van Emst, A. J., & Van Bilsen, H. P. J. G. (1988). Motiveringstechnieken. Tijdschrift voor Directieve Therapie, 8, 135-148.
go back to reference Sifneos, P. E. (1968). The motivational process; a selection and prognostic criterium for psychotherapy of short duration. The Psychiatric Quarterly, 42, 271-279.CrossRefPubMed Sifneos, P. E. (1968). The motivational process; a selection and prognostic criterium for psychotherapy of short duration. The Psychiatric Quarterly, 42, 271-279.CrossRefPubMed
go back to reference Simpson, D. D., & Joe, G. W. (1993). Motivation as a predictor of early dropout from drug abuse treatment. Psychotherapy, 30, 357-368. Simpson, D. D., & Joe, G. W. (1993). Motivation as a predictor of early dropout from drug abuse treatment. Psychotherapy, 30, 357-368.
go back to reference Smit, M. (1991). Leaving residential care; a stressful experience. In W. Hellinckx, E. Broeckaert, A. VandenBerge, & M. J. Colton (Eds.),Innovations in residential care (pp. 211-225). Leuven: Acco. Smit, M. (1991). Leaving residential care; a stressful experience. In W. Hellinckx, E. Broeckaert, A. VandenBerge, & M. J. Colton (Eds.),Innovations in residential care (pp. 211-225). Leuven: Acco.
go back to reference Stikker, A., & Van Gelder, K. (1980). Verhalen van hulp. De visie van cliënten en maatschappelijk werkers op het hulpverleningsproces in het algemeen maatschappelijk werk. Den Haag: Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek (Nimawo). Stikker, A., & Van Gelder, K. (1980). Verhalen van hulp. De visie van cliënten en maatschappelijk werkers op het hulpverleningsproces in het algemeen maatschappelijk werk. Den Haag: Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek (Nimawo).
go back to reference Van Beugen, M. (1972). Motivatie en hulpverlening. Tijdschrift voor Mens en Welzijn, 26, 57-66. Van Beugen, M. (1972). Motivatie en hulpverlening. Tijdschrift voor Mens en Welzijn, 26, 57-66.
go back to reference Van Binsbergen, M. H. (1997). Motivatieontwikkeling (doctoraalscriptie). Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek. Van Binsbergen, M. H. (1997). Motivatieontwikkeling (doctoraalscriptie). Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Orthopedagogiek.
go back to reference Van Binsbergen, M. H. (in voorbereiding). Ontwikkeling van behandelmotivatie bij jongeren in een justitiële jeugdinrichting. Van Binsbergen, M. H. (in voorbereiding). Ontwikkeling van behandelmotivatie bij jongeren in een justitiële jeugdinrichting.
go back to reference Van den Dungen, M. G. M., & Kars, H. (1981). De organisatie van de behandelingsinrichting. In J. D. van der Ploeg (Red.), Jeugd (z)onder dak II (pp. 184-198). Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom. Van den Dungen, M. G. M., & Kars, H. (1981). De organisatie van de behandelingsinrichting. In J. D. van der Ploeg (Red.), Jeugd (z)onder dak II (pp. 184-198). Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom.
go back to reference Van der Doef, P. L. M. (1992). Four features of child psychopathology: An interdisciplinary model of classification and treatment. In J. D. Van der Ploeg, P. M. van den Bergh, M. Klomp, E. J. Knorth, & M. Smit (Eds.), Vulnerable youth in residential care II: Clients, staff and the system (pp. 19-27). Leuven: Garant Publishers. Van der Doef, P. L. M. (1992). Four features of child psychopathology: An interdisciplinary model of classification and treatment. In J. D. Van der Ploeg, P. M. van den Bergh, M. Klomp, E. J. Knorth, & M. Smit (Eds.), Vulnerable youth in residential care II: Clients, staff and the system (pp. 19-27). Leuven: Garant Publishers.
go back to reference Van der Elzen, R. (1999). Een kinder- en jeugdpsychiater op het Rentray? Utrecht: Universiteit Utrecht/Academisch Ziekenhuis Utrecht, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Van der Elzen, R. (1999). Een kinder- en jeugdpsychiater op het Rentray? Utrecht: Universiteit Utrecht/Academisch Ziekenhuis Utrecht, Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
go back to reference Van der Laan, P. H., Verwers, C., & Essers, A. A. M. (1992).Moeilijk plaatsbare jongeren. Arnhem: Gouda Quint. Van der Laan, P. H., Verwers, C., & Essers, A. A. M. (1992).Moeilijk plaatsbare jongeren. Arnhem: Gouda Quint.
go back to reference Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (2000). Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235. Van der Ploeg, J. D., & Scholte, E. M. (2000). Nieuwe programma's voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235.
go back to reference Van Yperen, T. A. (2000). De cliënt centraal: kreet of kans?Kind en Adolescent, 21, 93-96. Van Yperen, T. A. (2000). De cliënt centraal: kreet of kans?Kind en Adolescent, 21, 93-96.
go back to reference Veerman, J. J. (1977). Als hulp wordt opgelegd. De problematiek rond de hulpverlening in een orthopedagogisch behandelingsinstituut (dissertatie). Groningen: Wolters-Noordhoff. Veerman, J. J. (1977). Als hulp wordt opgelegd. De problematiek rond de hulpverlening in een orthopedagogisch behandelingsinstituut (dissertatie). Groningen: Wolters-Noordhoff.
go back to reference Vreeman, M. J. (1992). Leerprojecten orthopedagogisch gewikt en gewogen. Het leerproject als alternatieve sanctie nader geanalyseerd (dissertatie). Groningen: Stichting Kinderstudies. Vreeman, M. J. (1992). Leerprojecten orthopedagogisch gewikt en gewogen. Het leerproject als alternatieve sanctie nader geanalyseerd (dissertatie). Groningen: Stichting Kinderstudies.
go back to reference Welling, M. (2000). Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening.Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4, 28-32. Welling, M. (2000). Vraaggericht werken in de jeugdhulpverlening.Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4, 28-32.
go back to reference Wigboldus, M., Solinger, J. W., Zandberg, Tj., & Rink, J. E. (1998). Wederzijdse bereikbaarheid van groepsopvoeders en jongeren op de werkvloer van een justitiële jeugdinrichting. Een bijdrage aan het vier-variabelenonderzoek op Rentray. Groningen: Stichting Kinderstudies. Wigboldus, M., Solinger, J. W., Zandberg, Tj., & Rink, J. E. (1998). Wederzijdse bereikbaarheid van groepsopvoeders en jongeren op de werkvloer van een justitiële jeugdinrichting. Een bijdrage aan het vier-variabelenonderzoek op Rentray. Groningen: Stichting Kinderstudies.
go back to reference Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. London: Sage. Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. London: Sage.
Metagegevens
Titel
Motivatie voor behandeling bij jongeren met ernstige gedragsproblemen in de intramurale justitiële jeugdzorg
Auteurs
Marion H. van Binsbergen
Erik J. Knorth
Martin Klomp
Jacqueline J. Meulman
Publicatiedatum
01-12-2001
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 4/2001
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060824

Andere artikelen Uitgave 4/2001

Kind en adolescent 4/2001 Naar de uitgave