Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

09-07-2021 | Wetenschappelijk artikel | bijlage 1/2021 Open Access

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2021

Monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > bijlage 1/2021
Auteurs:
Ad Hoogendam, Caroline van Lindert

Samenvatting

In dit artikel bespreken we op welke wijze het model van Jolley voor de planning, implementatie en evaluatie van complexe lokale gezondheidsprogramma’s is toegepast bij een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC). Met de BIC konden gemeenten met cofinanciering van het rijk lokaal buurtsportcoaches aanstellen. Gemeenten hadden de vrijheid de buurtsportcoaches in te zetten, passend bij de lokale situatie. Door de grote lokale verschillen die hierdoor ontstonden was het niet goed mogelijk een traditionele vorm van evaluatie, zoals een effectonderzoek, toe te passen. Op basis van het model van Jolley hielden de onderzoekers rekening met de implementatie van de BIC op meerdere niveaus (macro, meso, micro), het belang van terugkoppeling tussen en binnen de niveaus, de verschillende perspectieven van betrokkenen en de invloed van de lokale context op de implementatie van de BIC. We reflecteren op de wijze waarop de onderliggende principes van het model van Jolley hebben geholpen dit grootschalige evaluatieonderzoek uit te voeren. Ondanks enkele concessies aan de uitgangspunten van Jolley blijkt het model grotendeels geschikt voor de evaluatie van een complex programma als de BIC.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School half jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen bijlage 1/2021

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2021 Naar de uitgave