Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het leerboek 'Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie' is een helder geschreven boek dat op overzichtelijke wijze de meest gangbare, in de mond-, kaak en aangezichtschirurgie voorkomende operaties beschrijft. Het leerboek bestaat uit zeven hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een inleiding waarin wordt ingegaan op de achtergronden van de in dat hoofdstuk beschreven operaties.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Het gebit

Samenvatting
Wanneer een embryo vier tot vijf weken oud is, worden de mandibula en de maxilla gevormd uit de eerste kieuwboog. Het dorsale deel van de kieuwboog vormt de maxilla; het ventrale deel vormt de mandibula.
Annelies Detmar-van der Meulen, Arris Schuurkamp

2 Fracturen

Samenvatting
Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Dat is waar, maar het aangezicht kan ook op andere manieren worden geschonden. Bijvoorbeeld, bij het merendeel van alle ongelukken wordt ook het aangezicht getraumatiseerd.
Annelies Detmar-van der Meulen, Arris Schuurkamp

3 Kaakstandcorrecties

Samenvatting
Een afwijkende stand van de kaken en/of het gebit, een dentofaciale afwijking, kan aanleiding geven tot de volgende klachten: pijn in de kaken en het kaakgewricht en pijn en problemen bij praten en kauwen. Ook kan er beschadiging van het parodontium optreden. Een diepe beet (de ondertanden vallen bij occlusie achter de boventanden) kan het parodontium zelfs zo erg beschadigen dat de incisieven los gaan zitten. Bovendien zijn er vaak esthetische klachten.
Annelies Detmar-van der Meulen, Arris Schuurkamp

4 Kaakgewricht

Samenvatting
Het kaakgewricht of craniomandibulaire gewricht (CMG), of temporomandibulaire gewricht (TMG), wordt gevormd door het caput mandibula en het tuberculum articulare. De beide gewrichtsoppervlakten zijn bekleed met kraakbeen. Het gewrichtskapsel is bekleed met het gewrichtsvloeistofproducerende synovium. In het gewricht bevindt zich de discus articularis.
Annelies Detmar-van der Meulen, Arris Schuurkamp

5 Preprothetische chirurgie en implantologie

Samenvatting
Reconstructieve preprothetische chirurgie omvat de ingrepen die nodig zijn om het door verschillende oorzaken ongeschikt geraakte kaakbot geschikt te maken voor het plaatsen van tandwortelimplantaten en/of het dragen van een gebitsprothese.
Annelies Detmar-van der Meulen, Arris Schuurkamp

6 Oncologie

Samenvatting
De definitie van oncologie is: ‘gezwelleer, wetenschap betreffende de gezwellen (met name maligne)’ (Coëlho, Zakwoordenboek der Geneeskunde, 27e druk, 2003).
Annelies Detmar-van der Meulen, Arris Schuurkamp

7 Bijzondere ingrepen

Samenvatting
Tot slot willen we nog enkele ‘bijzondere’ ingrepen binnen de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie bespreken. De ingrepen zullen met name in de wat grotere klinieken plaatsvinden omdat ze vaak gekoppeld zijn aan een ander specialisme. De frontal bossing en de kaakhoekreductie komen meestal voor bij gender-man/vrouw-patiënten. Doordat de man/vrouwoperatie slechts in een paar academische ziekenhuizen plaatsvindt, zullen eventueel aanvullende ingrepen in het gelaat vaak ook in datzelfde academische ziekenhuis plaatsvinden.
Annelies Detmar-van der Meulen, Arris Schuurkamp

Nawerk

Meer informatie