Skip to main content
Top

2018 | Boek

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

Auteurs: Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Operatieve zorg en technieken

insite
ZOEKEN

Over dit boek

​Het leerboek Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie is een helder geschreven boek dat op overzichtelijke wijze de meest gangbare, in de mond-, kaak-en aangezichtschirurgie voorkomende operaties beschrijft. Het leerboek bestaat uit zeven hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een inleiding waarin wordt ingegaan op de achtergronden van de in dat hoofdstuk beschreven operaties. Hoofdstuk 1 behandelt de operaties aan of gerelateerd aan het gebit. Hoofdstuk 2 gaat over fracturen en hoofdstuk 3 over kaakstandcorrecties. In hoofdstuk 4 komen de operaties aan het kaakgewricht aan bod en in hoofdstuk 5 de preprothetische chirurgie en implantologie. Hoofdstuk 6 beschrijft de meest voorkomende oncologische operaties in de kaakchirurgie. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een aantal operaties beschreven die niet onder een van de voornoemde onderwerpen vallen.
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie is bedoeld als leerboek voor operatieassistenten in opleiding en als leerboek en naslagwerk voor gediplomeerde operatieassistenten. De reeks ‘Operatieve Zorg en Technieken’ is bestemd voor de opleiding tot operatieassistent. Naast het basisboek bestaat de reeks uit een aantal vervolgdelen, waarin de verschillende specialismen van de chirurgie worden behandeld.
Elk deel in de reeks heeft dezelfde indeling. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding, gevolgd door een uitwerking van de pre-, per- en postoperatieve fase van de operatie. Bij alle operatiebeschrijvingen staat een vermelding van de operatie-indicatie en het doel van de operatie. De opstelling van het operatieteam wordt per operatiebeschrijving verduidelijkt door een afbeelding. Achter in het boek wordt altijd een selectie opgenomen van veelvoorkomend specifiek instrumentarium.
De reeks ‘Operatieve Zorg en Technieken’ benadert de beroepsuitoefening van de operatieassistent zo dicht mogelijk. De talrijke afbeeldingen onderbouwen deze benadering.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Het gebit
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt het gebit besproken. Daarbij gaat het met name om de notaties en de ingrepen die verband houden met de elementen, onder andere de autotransplantatie, extractie van elementen, de apexresectie en het logeabces.
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen
2. Fracturen
Samenvatting
In dit hoofdstuk staat de behandeling van de diverse fracturen van het aangezicht centraal: de mandibulafracturen, de maxilla- of Le Fort-fracturen en de orbita- en zygomafracturen.
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen
3. Kaakstandcorrecties
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de verschillende kaakcorrigerende operaties beschreven, zoals de sagittale splijtingsosteotomie, de bovenkaakosteotomie en de kincorrecties.
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen
4. Kaakgewricht
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de operaties aan het kaakgewricht beschreven, de arthroscopie, condylectomie en de eminectomie.
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen
5. Preprothetische chirurgie en implantologie
Samenvatting
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de operaties die nodig zijn om ‘ongeschikt’ kaakbot geschikt te maken voor implantatie, zoals een sinusbodemelevatie, de omslagplooiplastiek en het transplanteren van bot uit christa naar de mandibula of de maxilla. Tevens bevat het een beschrijving van het plaatsten van tandwortelimplantaten.
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen
6. Oncologie
Samenvatting
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de oncologische operaties binnen de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. De verwijdering van onder andere tumoren in de hals, mondbodem, mondholte, orofarynx, tong en maxilla.
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen
7. Bijzondere ingrepen
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt een aantal bijzondere ingrepen binnen de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie beschreven, zoals de sialendoscopie, de frontalbossing, kaakhoekreductie en de mandibulotomie.
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Auteurs
Arris Schuurkamp
Annelies Detmar-van der Meulen
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2109-4
Print ISBN
978-90-368-2108-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2109-4