Skip to main content
main-content
Top

01-10-2015 | Nieuws

Q & A

Moet ik meer via e-mail communiceren?

Patiënten willen steeds vaker via de e-mail met hun huisarts communiceren. Maar sommige huisartsen zijn bang dat ze dan toch niet goed kunnen overbrengen wat ze bedoelen. Is dit koudwatervrees of hebben ze wel een punt? Saskia Timmer, auteur van het het boek ‘eHealth in de praktijk’ geeft antwoord.


“Het is bijna niet meer te vermijden dat huisarts en patiënt ook via de e-mail gaan communiceren. Gesprekken spelen zich niet alleen meer face-to-face af. Maar ook online. E-health heeft invloed op de wijze waarop de dialoog plaatsvindt. Veel zorgprofessionals zijn terughoudend met het gebruik van internet als communicatiemiddel. De zorgprofessional wil de patiënt toch graag zelf zien, hij heeft het idee dat persoonlijk contact nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Maar de patiënt is online en wil daar contact met zijn zorgverlener. Patiënten willen in toenemende mate zo communiceren.”

In een reactie in een enquête van de NPCF zei een patiënt: ‘Via de computer kan ik me beter verwoorden, ik kan rustig nadenken over wat ik wil zeggen, wat ik kwijt wil en durf ook meer te zeggen. Dat is erg fijn’. En een andere reactie luidde: ‘Voor een uitslag van een onderzoek waar al contact over is geweest is een e-consult snel en handig’.

De regie verschuift, de patiënt claimt een meer cen-trale rol en wil in deze rol meesturen in zijn zorgproces. Dit vraagt goede samenwerking van professional en patiënt. Zij moeten gezamenlijk de uitvoering van zorgtaken, ieders verantwoordelijkheden en de manier van informatiedeling en omgang met privacy afstemmen. Dit is een uitwerking van het begrip participatory healthcare.

Uiteraard zijn er regels en richtlijnen voor contact via e-mail. Zo moet de arts ook rekening houden met de privacy van patiënteninformatie en onverwachte herkenbaarheid van anonieme informatie. Check bij uitnodigingen via social media altijd wie er achter zitten.
Patiënten in de online vriendenkring toelaten, is niet wenselijk. Let dan ook op privacysettings bij het gebruik van Facebook.

Meer richtlijnen over de online presentatie van hulpverleners, zijn te vinden in het boek eHealth in de praktijk.”

Tips

E-health interventie in de eerste lijn, in Huisarts & Wetenschap 3-2014.

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Beeldrechten