Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

11-03-2020 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 2/2020 Open Access

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2020

Moeite met rondkomen en vitaliteit in Zuid-Holland Zuid

Tijdschrift:
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen > Uitgave 2/2020
Auteurs:
Ester A. L. de Jonge, H. S. (Suzan) Bras, Arne C. Mellaard

Samenvatting

Inleiding

Bij lokale overheden groeit het bewustzijn dat armoede samenhangt met stress en een verminderde gezondheid. Vitaliteit is een aspect van gezondheid waar beleidsmakers graag op zouden willen sturen, maar dat niet in alle Nederlandse gemeenten gemeten wordt. We hebben de relatie tussen moeite met rondkomen en vitaliteit in de regio Zuid-Holland Zuid kwantitatief onderzocht, met extra aandacht voor mediatie door angst en depressie.

Methode

Voor dit dwarsdoorsnedeonderzoek is gebruikgemaakt van de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen uit 2016. Deze vragenlijst is ingevuld door een aselecte steekproef van 10.650 volwassen inwoners van Zuid-Holland Zuid. De relatie tussen moeite met rondkomen en vitaliteit is bepaald op basis van lineaire regressiemodellen, gecorrigeerd voor potentiële confounders of verklarende variabelen. Verschillen tussen gemeenten zijn onderzocht met behulp van multilevel-analyses.

Resultaten

Inwoners die moeite ervaren met rondkomen waren minder vitaal dan inwoners die geen moeite ervaren met rondkomen, en dit verschil was groter naarmate moeite met rondkomen ernstiger was. Ten opzichte van de groep inwoners die geen moeite ervaart met rondkomen was de vitaliteitsscore 0,23 (95%-betrouwbaarheidsinterval 0,18–0,29) punten lager bij weinig moeite, 0,49 (95%-BI 0,40–0,57) punten bij een beetje moeite en 0,92 (95%-BI 0,77–1,07) punten lager bij veel moeite met rondkomen, op een schaal van maximaal 7 punten, na correctie voor confounders. De geobserveerde relatie werd grotendeels verklaard door verschillen in angst en depressie.

Conclusie

Inwoners die moeite ervaren met rondkomen zijn minder vitaal. Hun verhoogde risico op angst en depressie ligt hier mogelijk aan ten grondslag. Vervolgonderzoek is nodig om oorzaak en gevolg verder te ontrafelen. Deze resultaten zijn een reden om de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen, zoals het sociaal domein en volksgezondheid te versterken.

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG, het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie van wetenschap, beleid en praktijk uniek.

TBV Online Plus

Leden van de NVAB en NVVG hebben naast een abonnement op het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) ook online toegang tot vier tijdschriften.

BSL Academy SW-TP Saxion Parttime School jaarlicentie

Toon meer producten
Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 2/2020

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 2/2020 Naar de uitgave