Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

17-07-2019 | Opmerkelijk

Mindful achter de tralies

Auteurs: Drs. Sanne Hillege, Dr. Eva Mulder, Drs. Marieke Claes

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

De levens van delinquente jongeren zijn uit balans, vaak al lang voordat zij uiteindelijk in een justitiële jeugdinrichting (JJI) terechtkomen. De behandeling binnen deze instellingen richt zich op het herstellen van deze balans en het verminderen van de kans op recidive, waarbij de focus ligt op het aanpassen van ongewenst gedrag. Therapieën gericht op gedragsverandering, maar ook op onderliggende (persoonlijkheids)problematiek, het gezin, verslaving en trauma maken hier deel van uit. Deze richten zich daarbij op factoren die verband houden met crimineel gedrag, waarbij gebruik wordt gemaakt van voornamelijk cognitieve-gedragstherapeutische elementen. Het aanbod sluit echter niet goed genoeg aan bij de kenmerken van deze jongeren. Zo weten we bijvoorbeeld dat er vaak sprake is van een cognitieve beperking, gebrek aan impulscontrole en agressieproblemen en dat jongeren meestal weinig gemotiveerd zijn voor een behandeling (Brand et al. 2014). Van de jongeren wordt tijdens hun verblijf verwacht dat zij zich ontwikkelen en groeien, maar een JJI is een omgeving die daarvoor weinig ruimte biedt. Daarnaast is er bij deze jongeren vaak sprake van internaliserende problemen, zoals somberheid, slaapproblemen en een hoge mate van irritatie, die veelal gelinkt zijn aan het verblijf in geslotenheid. …
Literatuur
go back to reference Biegel, G. M., Brown, K. W., Shapiro, S. L., & Schubert, C. M. (2009). Mindfulness-based stress reduction for the treatment of adolescent psychiatric outpatients: a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 855–866.CrossRefPubMed Biegel, G. M., Brown, K. W., Shapiro, S. L., & Schubert, C. M. (2009). Mindfulness-based stress reduction for the treatment of adolescent psychiatric outpatients: a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 77, 855–866.CrossRefPubMed
go back to reference Bouw, J. C., Huijbregts, S. C. J., Scholte, E. M., & Swaab-Barneveld, J. T. (2017). Mindfulness in detentie: plan- en procesevaluatie. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Bouw, J. C., Huijbregts, S. C. J., Scholte, E. M., & Swaab-Barneveld, J. T. (2017). Mindfulness in detentie: plan- en procesevaluatie. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
go back to reference Brand, E. F. J. M., a’Campo, A. M. G., & Hurk, A. A. van den (2014). 15 jaar PIJ-ers in beeld: kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995–2010. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen. Brand, E. F. J. M., a’Campo, A. M. G., & Hurk, A. A. van den (2014). 15 jaar PIJ-ers in beeld: kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995–2010. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen.
go back to reference Himelstein, S., Hasting, A., Shapiro, S., & Heery, M. (2012). A qualitative investigation of the experience of a mindfulness-based intervention with incarcerated adolescents. Child and Adolescent Mental Health, 17(4), 231–237.CrossRef Himelstein, S., Hasting, A., Shapiro, S., & Heery, M. (2012). A qualitative investigation of the experience of a mindfulness-based intervention with incarcerated adolescents. Child and Adolescent Mental Health, 17(4), 231–237.CrossRef
go back to reference Samuelson, M., Carmody, J., Kabat-Zinn, J., & Bratt, M. A. (2007). Mindfulness-based stress reduction in Massachusetts correctional facilities. The Prison Journal, 87, 254–268.CrossRef Samuelson, M., Carmody, J., Kabat-Zinn, J., & Bratt, M. A. (2007). Mindfulness-based stress reduction in Massachusetts correctional facilities. The Prison Journal, 87, 254–268.CrossRef
Metagegevens
Titel
Mindful achter de tralies
Auteurs
Drs. Sanne Hillege
Dr. Eva Mulder
Drs. Marieke Claes
Publicatiedatum
17-07-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2019
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-019-00212-9

Andere artikelen Uitgave 3/2019

Kind en adolescent 3/2019 Naar de uitgave