Skip to main content
main-content
Top

02-12-2013 | Nieuws

Minder recidiefkans borstparende operatie vraagt om bijstelling richtlijn

De kans op een recidief na een borstsparende behandeling bij jong vrouwen is sinds 1998 met 60 procent gedaald tot 3,3 procent, door de inzet van aanvullende behandelingen. Dit gunstige resultaat staat in groot contrast met de sterk afgenomen belangstelling onder chirurgen om de ingreep aan jonge vrouwen te adviseren en vraagt om een tussentijdse bijstelling van de richtlijn.

Onderzoeker Maurice van der Sangen, radiotherapeut in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven promoveerde aan de Universiteit Maastricht op dit onderzoek, zo staat op Mednet.nl.

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Maastricht en het Integraal Kankercentrum Zuid en wereldwijd een van de grootste onderzoeken onder de groep jonge borstkankerpatiënten. Van der Sangen vergeleek drie verschillende periodes, waarin de behandeling wezenlijk veranderd was. 1988 tot 1998 diende als een soort controle waarin sec het resultaat van een borstsparende operatie is beoordeeld. In de periode van 199 tot 2005 kregen vrijwel alle jonge vrouwen een adjuvante behandeling met chemo- of hormonale therapie en in de periode van 2006 tot 2010 kregen vrouwen met HER2+-borstkanker ook immuuntherapie met trastuzumab. De 1143 vrouwen die in de verschillende periodes een eerste borstsparende operatie ondergingen zijn tot vijf jaar na de ingreep gevolgd.

Kans

De kans op een lokaal recidief was in de eerste periode 9,8 procent. Dit percentage was in de tweede periode gedaald naar 5,9 procent en nam in de derde periode verder af naar 3,3 procent. Over de hele periode gezien nam het risico op een lokaal recidief af met 60 procent.

Chirurgen

Het contrast van dit gunstige resultaat was dat in dezelfde periode de populariteit van de behandeling onder chirurgen bijna halveerde van 65 procent in 1990 naar 35 procent in 2010. Volgens Van der Sangen adviseerden chirurgen deze ingreep juist minder bij jonge vrouwen vanwege de veronderstelde hoge kans op een lokaal recidief.

Behandelbeleid

De resultaten van het onderzoek weerleggen dit behandelbeleid. Op grond van wetenschappelijke publicaties is dat beleid al wel weer aan het kenteren, maar behandelrichtlijnen moeten er nog op worden aangepast. De richtijn wordt eens in de drie jaar geëvalueerd en is voor het laatst in 2012 geactualiseerd.

Lees hier meer over de diagnostiek van bij mamma-afwijkingen en de hier meer over de rol van de huisarts bij de zorg voor vrouwen met borstkanker .

Auteur(s): Jenneke van de Streek

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.