Skip to main content
main-content
Top

19-03-2014 | Nieuws

Mildere monotherapie borstkanker met langere overleving beschikbaar

Aan patiënten met een gevorderde HER2-positieve borstkanker die weer is teruggekomen of progressief is geworden na diverse voorgaande behandelingen, kunnen artsen nu het middel T-DM1, een conjugaat van trastuzumab en emtansine voorschrijven.

Het middel kreeg eind vorig jaar een Europese handelsregistratie. De registratie is toegekend op basis van de Emilia-studie. T-DM1 (merknaam Kadcyla) van fabrikant Roche zorgt volgens dit onderzoek voor een forse toename van de progressievrije overleving. In de patiëntengroep die behandeld werd met trastuzumab-emtansine was de progressievrije overleving 9,6 maanden; ruim 3 maanden langer dan de controlegroep die een combinatiebehandeling kreeg van lapatinib en capecitabine. De mediane overleving nam toe van ruim 25 tot bijna 31 maanden.

Dubbele werking

T-DM1 is een conjugaat van de antistof trastuzumab en het cytotoxische middel emtansine (DM1). De antistof trastuzumab bindt aan de HER2-receptor en zorgt voor een selectieve afgifte van DM1 in de tumorcellen die HER2 tot overexpressie brengen.

Trastuzumab is een vorm van targeted therapy. Het tijdschrift Huisarts en Wetenschap publiceerde eerder een overzichtsartikel Targeted therapieën tegen kanker.

Auteur(s): Jenneke van de Streek

Onze productaanbevelingen

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.