Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 1/2020

Uitgave 1/2020

Inhoudsopgave ( 9 Artikelen )

29-01-2020 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2020 Open Access

Ervaringen en visies van professionals over gebruik en misbruik van methylfenidaat door studenten in het hoger onderwijs

Een kwalitatief onderzoek naar het perspectief van huisartsen, psychiaters en studentenpsychologen
Claudia van der Heijde, Carmel van den Berk, Peter Vonk

13-02-2020 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2020 Open Access

Spijbelen onder scholieren: de rol van een zorgsituatie thuis

Ingrid van Tienen, Simone de Roos, Alice de Boer

17-12-2019 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2020 Open Access

De haalbaarheid van een stepped care-interventie ter vermindering van de kwetsbaarheid van chronisch zieke werknemers

Dr. Ruben M. W. A. Drost, Dr. Aggie T. G. Paulus, Prof.dr.mr. Silvia M. A. A. Evers, Prof.dr Angelique E. de Rijk

16-12-2019 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2020 Open Access

Verkenning van gezondheidssituatie en gezondheidsverschillen in de Euregio Maas-Rijn (EMR)

Nicole Curvers MSc., Laura Willems, Kevin Konings MSc., Dr. Mandy M. N. Stijnen, Prof.dr.ir. Maria W. J. Jansen

22-01-2020 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2020 Open Access

Meer bewegen: doorverwijzing naar beweegactiviteiten door eerstelijnszorgverleners

Tessa M. Schurink-van ’t Klooster, Anne Loyen, Karin I. Proper

03-02-2020 | Wetenschappelijk artikel | Uitgave 1/2020 Open Access

Een rookvrije zone in Rotterdam: wat is er te winnen?

Nazmi Dereci, Leonieke J. Breunis, dr. Marlou L. A. de Kroon, dr. Jasper V. Been

29-01-2020 | Forum | Uitgave 1/2020 Open Access

Een rookvrije omgeving in het belang van het kind

Timor Faber, Leonieke J. Breunis, Jasper V. Been, Brigit Toebes

23-01-2020 | Forum | Uitgave 1/2020 Open Access

Ongewenste effecten van voorlichting over recreatief drugsgebruik

Een toetsingskader bij de ontwikkeling van harm reduction-interventies
Dr. Desirée B. Spronk, Lotte Voorham, Dr. Ferry X. Goossens

23-01-2020 | Forum | Uitgave 1/2020 Open Access

Veertig jaar harm reduction in Nederland: geen schaamte, maar trots!

Anouk de Gee, Daan van der Gouwe

Recente publicaties