Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2017

Uitgave 5/2017

Inhoudsopgave ( 9 Artikelen )

28-08-2017 | Uitgave 5/2017

Inleiding

Anton Hafkenscheid

14-08-2017 | Artikel | Uitgave 5/2017

Vriend of vijand?

Vriendschapsrelaties in de schematherapeutische behandeling van adolescenten
Martine C. van der Laan, Emmeline P. Ravestijn

28-08-2017 | Artikel | Uitgave 5/2017

Tijdig herkennen en behandelen van borderlineproblematiek bij jongeren met MBT-early

Joost Hutsebaut, Dineke Feenstra, Ellen Keur, Benjamin Schäfer, Dawn Bales

25-08-2017 | De Worsteling | Uitgave 5/2017

Schending van volmaaktheid

Schipperen tussen klachtgerichte en persoonsgerichte interventies
Paul de Wit, Anton Hafkenscheid

07-08-2017 | Forum | Uitgave 5/2017

Van subcultuur naar mainstream

Column
Danielle Oprel

04-08-2017 | Gelezen | Uitgave 5/2017

47 redenen om niet in therapie te gaan … en één om het wel te doen

Rianne Kloppenburg

09-08-2017 | Gelezen | Uitgave 5/2017

Mindfulness en de transformatie van wanhoop

Hilda L. van Holten-Basch

08-08-2017 | Gehoord | Uitgave 5/2017

Studiedag verbindend gezag, De Lichtfabriek te Haarlem, 18 april 2017

Henk Rappoldt

25-08-2017 | Uitgave 5/2017

Bijeenkomsten

Recente publicaties