Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 1/2014

Uitgave 1/2014

Inhoudsopgave ( 10 Artikelen )

01-01-2014 | Uitgave 1/2014

Editorial

Dr. Alice Brooks, Dr. Annette van den Elzen

01-01-2014 | Uitgave 1/2014

Detectie van submicroscopische chromosomale afwijkingen door middel van array-diagnostiek

De meerwaarde en de valkuilen in de prenatale en postnatale diagnostiek
Mw. dr. P.J.G. Zwijnenburg, Mw. dr. P. Lakeman, Dhr. dr. R. Pfundt, Mw. drs. J.S. Klein Wassink-Ruiter, mw. dr. W.S. Kerstjens-Frederikse, mw. prof.dr. C.M.A. van Ravenswaaij-Arts

01-01-2014 | Uitgave 1/2014

Reikwijdte en betekenis van ciliopathieën in de pediatrische praktijk

Mw. Prof.dr. N.V.A.M. Knoers, Mw. dr. H. Heleen

01-01-2014 | Uitgave 1/2014

Genetische oorzaken van kleine lengte

Mw. dr. Sarina G. Kant, Mw. dr. Marie-José Walenkamp

01-01-2014 | Uitgave 1/2014

Exoom-sequencing in de diagnostiek van ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking

Mw. dr. M.H. Willemsen, mw. dr. T. Kleefstra, mw. dr. H.G. Yntema

01-01-2014 | Uitgave 1/2014

Next-generation sequencing: heeft de volgende generatie nog recht op een open toekomst?

MW.dr. M.C. de Vries, Mw. dr. A.L. Bredenoord

01-01-2014 | Uitgave 1/2014

Een syndroomdiagnose en dan?

Mw. drs. G.C.B. Bindels-de Heus, Mw. dr. A.P.M. van den Elzen, Mw. dr. A.S. Brooks

01-01-2014 | journal club | Uitgave 1/2014

De klinische toepassing van whole-exome sequencing voor het diagnosticeren van mendeliaanse stoornissen

Clinical whole-exome sequencing for the diagnosis of mendelian disorders
Bohn Stafleu van Loghum

01-01-2014 | Journal club | Uitgave 1/2014

Bij prematuur geboren kinderen bij gebruik NIPPV versus CPAP geen gunstig effect op incidentie BPD, (her)intubatie of overlijden aangetoond

A trial comparing noninvasive ventilation strategies in preterm infants
Bohn Stafleu van Loghum

01-01-2014 | Uitgave 1/2014

boekbespreking

Marjoleine Jacobs

Recente publicaties