Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 6/2013

Uitgave 6/2013

Inhoudsopgave ( 9 Artikelen )

01-12-2013 | Redactioneel | Uitgave 6/2013

Innovaties in de zorg voor ouderen: van beschrijving en verklaring naar interventies en implementatie

G. I. J. M. Kempen

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Basiszorg in het verpleeghuis: longitudinale weergave van zorgproblemen gemeten door de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

R. J. G. Halfens, E. Meesterberends, J. M. M. Meijers, N. C. van Nie, J. M. G. A. Schols

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

De weg naar een bandenloze zorg in Nederland

J. P. H. Hamers, M. J. M. Gulpers, M. H. C. Bleijlevens, E. Capezuti, E. van Rossum

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Kleinschalig wonen voor ouderen met dementie: de invloed op bewoners, mantelzorgers en medewerkers

H. Verbeek, S. M. G. Zwakhalen, E. van Rossum, G. I. J. M. Kempen, J. P. H. Hamers

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Zicht op Evenwicht. Evaluatie van een landelijk geïmplementeerde cursus gericht op het verminderen van bezorgdheid om te vallen bij zelfstandig wonende ouderen

G. A. R. Zijlstra, M. F. M. T. Du Moulin, J. C. M. van Haastregt, M. de Jonge, G. I. J. M. Kempen, A. van der Poel

01-12-2013 | Recente onderzoeksliteratuur | Uitgave 6/2013

Slapeloosheid, depressie en denken over zelfdoding: een riskante driehoeksverhouding

01-12-2013 | Uitgave 6/2013

Signalementen

01-12-2013 | Jaaropgave | Uitgave 6/2013

Inhoudsopgave vierenveertigste jaargang 2013

01-12-2013 | Congresagenda | Uitgave 6/2013

Congresagenda

Recente publicaties