Skip to main content
Top

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Uitgave 2/2009

Inhoudsopgave (11 Artikelen)

Artikel

Trends in het gebruik van geestelijke gezondheidszorg door ouderen in de periode 1990-2004

M. A. Veerbeek, Y. J. Pijl, G. A. M. Driessen, S. C. de Vries, A. M. Pot

Artikel

Interventies na een gestructureerde medicatie-analyse door klinisch geriater en ziekenhuisapotheker bij klinisch opgenomen kwetsbare oudere patiënten

K. N. van Dijk, D. Z. B. van Asselt, D. Vogel, C. S. van der Hooft, E. N. van Roon, J. R. B. J. Brouwers

Klinische les

Cardiale neveneffecten van cholinesteraseremmers: een reden tot terughoudendheid in voorschrijven?

A. M. Salarbaks, C. M. Boomkamp-Snoeren, E. van Puijenbroek, P. A. F. Jansen, R. J. van Marum

Recente onderzoeksliteratuur

Recente onderzoeksliteratuur

   

Signalementen

Signalementen

   

Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws

   

Congresagenda

Congresagenda