Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 9/2016

Uitgave 9/2016

Inhoudsopgave ( 19 Artikelen )

01-11-2016 | Hoofdredactioneel | Uitgave 9/2016

SOLK, richtlijnen en beroepsziekten

Wim Otto

01-11-2016 | Zeepkist | Uitgave 9/2016

Duurzame inzetbaarheid: niet alleen gezondheid maar juist ook scholing is van belang

Joost van der Gulden

01-11-2016 | Onderzoek | Uitgave 9/2016

Urenbeperking bij SOLK: Welke urenbeperking geven verzekeringsartsen in de praktijk?

Dr. Jerry Spanjer

01-11-2016 | Onderzoek | Uitgave 9/2016

Effectiviteit van een implementatie van het verzekeringsgeneeskundige protocol Depressieve stoornis in de praktijk

Dr. Ton Schellart, Dr. Feico Zwerver

01-11-2016 | Onderzoek in het kort | Uitgave 9/2016

Factoren en motieven geassocieerd met (niet-)deelnemen aan een werkhervattingsprogramma voor vangnetters met een diagnose kanker (RE-CAP)

Martine van Egmond Msc

01-11-2016 | Onderzoek in het kort | Uitgave 9/2016

Effecten van een training in het Belastbaarheidgericht Beoordelingsgesprek (BGB) op de anamnese van verzekeringsartsen

Jerry Spanjer, Sijrike van der Mei, Bert Cornelius, Sandra Brouwer, Jac van der Klink

01-11-2016 | Referaat | Uitgave 9/2016

Hindernissen bij toepassing van de richtlijn ‘Psychische Problemen’

Occupational physicians’ perceived barriers and suggested solutions to improve adherence to a guideline on mental health problems: analysis of a peer group training
André Weel

01-11-2016 | Column | Uitgave 9/2016

Blindganger

Ingeborg van den Bold

01-11-2016 | Voor de praktijk | Uitgave 9/2016

Scan en verbeter het werkvermogen in de organisatie: de ontwikkeling van de gratis online tool Wellfie

Sofie Vandenbroeck PhD, MSC, RN, Liesbeth Aerts MSC, Liesbeth Daenen PhD, Lieve Vandersmissen MD, Lode Godderis MD PhD

01-11-2016 | Voor de praktijk | Uitgave 9/2016

‘Zakendoen met emoties’, besparen op verzuim?

Interview met Marten Klaver, auteur van ‘Zakendoen met emoties. Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling bij SOLK’1
Iris Homeijer

01-11-2016 | Voor de praktijk | Uitgave 9/2016

De belangrijke rol van de bedrijfsarts bij een PMO

Good practices (7)
Amar Biseswar

01-11-2016 | Opinie | Uitgave 9/2016

Raadpleeg niet de DSM, maar de wetenschappelijke literatuur

Simulanten ‘spotten’
Isabella Niesten MSc

01-11-2016 | Opinie | Uitgave 9/2016

Urenbeperking bij SOLK: tijd voor een oplossing voor de interdoktervariatie

Dr. Jerry Spanjer

01-11-2016 | Proefschriftbespreking | Uitgave 9/2016

De discuswerper

Course, prognosis and management of nonspecific musculoskeletal disorders
André Weel

01-11-2016 | Congresverslag | Uitgave 9/2016

Belgische arbeidsgeneesheer krijgt sleutelrol bij re-integratie

50e Vlaamse Universitaire Studiedag voor Arbeidsgezondheidskunde 2016
André Weel, Katrien Mortelmans

01-11-2016 | Interview | Uitgave 9/2016

NCvB-definitie van beroepsziekte niet werkbaar

De rechter kijkt of het een arbeidsgerelateerde aandoening is
Rolf Blijleven, Jurjen Breedijk, Bas Sorgdrager

01-11-2016 | Beroepsziekten | Uitgave 9/2016

Een stoffig relaas, of toch niet?

Erik Stigter, Gerda de Groene, Jos Rooijackers

01-11-2016 | Uitgave 9/2016

Nieuws

Bohn Stafleu van Loghum

01-11-2016 | Uitgave 9/2016

Van de verenigingen

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties