Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 8/2018

Uitgave 8/2018

Inhoudsopgave ( 23 Artikelen )

01-10-2018 | hoofdredactioneel | Uitgave 8/2018

Bevoegd én bekwaam

Wim Otto

01-10-2018 | lezersforum | Uitgave 8/2018

Lezersforum

Bohn Stafleu van Loghum

01-10-2018 | onderzoek | Uitgave 8/2018

OSA en werk

Kwalitatief onderzoek naar effecten van slaapapneu op het werk en de opsporing hiervan
Reynout van Wanroij, Herwin Machiels

01-10-2018 | onderzoek in het kort | Uitgave 8/2018

De associatie tussen systeemsclerose en beroepsblootstelling aan silica of solventen

Een exploratieve studie
Ellen De Langhe

01-10-2018 | column | Uitgave 8/2018

Besturen: hopeloos?

Iris Homeijer

01-10-2018 | voor de praktijk | Uitgave 8/2018

Nieuwe inzichten in de carcinogenese

Jan-Willem Koten

01-10-2018 | voor de praktijk | Uitgave 8/2018

Nieuwe ontwikkelingen in de kankertherapie

Jan Willem Koten

01-10-2018 | voor de praktijk | Uitgave 8/2018

Secundaire preventie

Bevorderen van duurzaam herstel door het zoeken naar onderliggende medische problematiek
Simone Laanbroek

01-10-2018 | voor de praktijk | Uitgave 8/2018

Een kijkje in elkaars keuken

Inzicht krijgen in de eigen spreekuurvaardigheden met de hulp van anderen
Claudia Maria Greijn, Fred Tromp, Joost van der Gulden

01-10-2018 | column | Uitgave 8/2018

Irritatie als toeterende sirene

Anita Kaemingk

01-10-2018 | referaat | Uitgave 8/2018

Posttraumatische stress bij SEH-verpleegkundigen

Karolien van Nunen

01-10-2018 | voor u gelezen | Uitgave 8/2018

Samen beslissen in de zorg

Beter samenwerken, ook als dat lastig lijkt
Bas Sorgdrager

01-10-2018 | voor u gelezen | Uitgave 8/2018

Jaarverslag Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

Bas Sorgdrager

01-10-2018 | proefschriftbespreking | Uitgave 8/2018

Perfectfit@work

Effectiveness of blended web-based workplace health promotion programs
Rulanda van Kruysbergen

01-10-2018 | proefschriftbespreking | Uitgave 8/2018

Chronic solvent-induced encephalopathy: diagnosis and course

Herman Bartstra

01-10-2018 | congresverslag | Uitgave 8/2018

Global Health and Wellbeing: linking research into practice

Piet Kroon, André Weel

01-10-2018 | studiereis | Uitgave 8/2018

Zweden, een voorbeeldig stelsel?

Nederland heeft ook z’n sterke punt
Ton van Oostrum, Dianne van der Putte

01-10-2018 | congresverslag | Uitgave 8/2018

Waar is die andere diMENSie van preventie?

André Weel, Ingrid Henssen

01-10-2018 | uitspraken tuchtcollege | Uitgave 8/2018

Klacht over diskwalificerende opmerking ongegrond

Bas Sorgdrager

01-10-2018 | uitspraken tuchtcollege | Uitgave 8/2018

Laakbaar gedrag berispt

Bas Sorgdrager

01-10-2018 | beroepsziekten | Uitgave 8/2018

Een verstoorde afweer als risicofactor voor het optreden van een beroepsinfectieziekte

Jaap Maas

01-10-2018 | Nieuws | Uitgave 8/2018

Nieuws

Bohn Stafleu van Loghum

01-10-2018 | van de verenigingen | Uitgave 8/2018

van de verenigingen

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties