Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 6-7/2021

Inhoudsopgave (22 Artikelen)

hoofdredactioneel

Actualiteit en afscheid

Wim Otto

inhoud

tbv

voor de praktijk

Fysiek consult, telefonisch consult of videoconsult?

Ria Sandbrink, Els Carsouw, Lex de Jong, André Weel

interview

' Elke arts krijgt te maken met Long COVID-patiënten'

Bart Dollekens, Marjo de Louw

onderzoek in het kort

Het digitale spreekuur in de bedrijfsgezondheidszorg

Michelle van Nieuwenhuizen, Anouk Trumpi, Bas Sorgdrager

onderzoek

Persoons- en ziektegebonden factoren geassocieerd met de verzuimduur na COVID-19

Marloes van Stralen, Erik Noordik, Corné Roelen

interview

' Geruststelling en goede uitleg kan patiënten al erg helpen'

Jozien Wijkhuijs, Joost van der Gulden

onderzoek

Wanneer verricht de verzekeringsarts lichamelijk onderzoek bij een cliënt?

Joy Jacoba Gerarda van den Berg, Jerry Spanjer

onderzoek in het kort

Prevalentie, soorten en combinaties van multiproblematiek bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Kor Brongers, Tialda Hoekstra, Pepijn Roelofs, Sandra Brouwer

onderzoek in het kort

Arbeidsparticipatie bij Ehlers-Danlos-syndroom

Stijn De Baets

voor de praktijk

De bedrijfsarts wikt, de casemanager beschikt?

André Weel, Karien van Roessel, Ria Sandbrink, Frits Stam, Huguette Klumperbeek

beroepsziekten

Beroepsziekte, en toch behoud van werk

Willem Pieter Piebenga, Yvette Sloot

historie

Veertig jaar Arbeid en Gezondheid (2)

André Weel, Hans Dam, Jurjen Breedijk, Piet Kroon

nieuws

nieuws

van de verenigingen

van de verenigingen

Gijsbert van Lomwel