Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 4/2017

Uitgave 4/2017

Inhoudsopgave ( 16 Artikelen )

01-04-2017 | Hoofdredactioneel | Uitgave 4/2017

Van uitgang naar ingang

Wim Otto

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

Met kanker terug naar werk: dat kan beter

Werkenden met kanker moeten een beroep kunnen doen op de bedrijfsarts consulent oncologie (BACO)
Cobi Oostveen, Ton Jenner, Leo Elders

01-04-2017 | Onderzoek | Uitgave 4/2017

Ontwikkeling en evaluatie van een meetinstrument om kwaliteit van werken te meten van werkenden die een diagnose kanker hebben (gehad)

Dr. Sietske Tamminga, Dr. Merel de Jong, Dr. Angela de Boer, Prof. dr. Monique Frings-Dresen

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

WIA-beoordeling na behandeling voor kanker; welke factoren weegt de verzekeringsarts?

Peter van Muijen, Saskia Duijts, Daniëlle Kornet-Van der Aa, Allard van der Beek, Han Anema

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

Kanker en werk: problemen van werknemer en werkgever

Dr. Angela de Boer, Dr. Marina Jonkers, Lenja Witlox, Dr. Sietske Tamminga, Prof. dr. Monique Frings-Dresen

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

De Cognitive Symptom Checklist-Work: een vragenlijst voor het meten van werkgerelateerde cognitieve symptomen

Heleen Dorland, Corné Roelen, Ans Smink, Adelita Ranchor, Femke Abma, Ute Bültmann

01-04-2017 | voor de praktijk | Uitgave 4/2017

Re-integratie bij kanker is topsport

Anjo Bloemen

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

Ervaringen van de verzekeringsarts consulent oncologie

Alfons Klarenbeek

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

Vroege oncologische arbeidsrevalidatie bij de politie

Dr. David Bruinvels, Daniëlle Bavelaar, Prof. dr. Neil Aaronson

01-04-2017 | Interview | Uitgave 4/2017

Ragna van Hummel: ‘Poortwachter knelt bij kanker’

Rolf Blijleven, Kees Hertog, Wim Otto

01-04-2017 | Proefschriftbespreking | Uitgave 4/2017

Een perspectief op werkhervatting na kanker en baanverlies

Over interventies en de rol van werkgevers
Martine van Egmond

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

Een model voor kanker en werk

Employment challenges for cancer survivors
André Weel

01-04-2017 | Referaat | Uitgave 4/2017

Werkhervatting na kanker in Duitsland

Reintegrating cancer patients into the workplace
André Weel

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

Werkgerelateerde kanker in maat en getal

Annet Lenderink, Bas Sorgdrager, Henk van der Molen

01-04-2017 | Special kanker en werk | Uitgave 4/2017

Richtlijn Kanker en Werk

Voor het handelen van de bedrijfsarts bij behoud van en terugkeer naar werk
Namens de NVAB

01-04-2017 | Uitgave 4/2017

Van de verenigingen

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties