Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2/2017

Uitgave 2/2017

Inhoudsopgave ( 16 Artikelen )

01-02-2017 | Hoofdredactioneel | Uitgave 2/2017

Wetenschappelijke kwaliteit onder de loep

Wim Otto

01-02-2017 | Zeepkist | Uitgave 2/2017

De halve waarheid

‘Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze / verzuim is gedrag’
André Weel

01-02-2017 | Voor de praktijk | Uitgave 2/2017

Ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid in België

Lode Godderis, Godewina Mylle, Marc Dubois

01-02-2017 | Onderzoek | Uitgave 2/2017

Is langdurig ziekteverzuim voorspelbaar en meetbaar?

Kaat Goorts, Christiane Duchesnes, Sofie Vandenbroeck, Dorina Rusu, Marc Du Bois, Philippe Mairiaux, Lode Godderis

01-02-2017 | Column | Uitgave 2/2017

Na vijven

André Weel

01-02-2017 | Voor de praktijk | Uitgave 2/2017

Aandacht voor levenstaken draagt bij aan preventie en interventie bij reddingswerkers

Illustratie aan de hand van casuïstiek
Heilwine Bakker, Tony Gaillard

01-02-2017 | Voor de praktijk | Uitgave 2/2017

Van bijziend naar brede blik met de verBeterAnalyse

Verzuim en ongevallen bekeken door een andere bril
Jan Sije Huismans, Rik Bijl, Anneke Borgonjen

01-02-2017 | Voor de praktijk | Uitgave 2/2017

Hulpmiddel bij het spreekuur

Adrie Wiechers

01-02-2017 | Voor u gelezen | Uitgave 2/2017

Richtlijn Chronisch Zieken en Werk

Bas Sorgdrager

01-02-2017 | Congresverslag | Uitgave 2/2017

A(n)ios-congres: werken met kanker vraagt communiceren en maatwerk

Judith van Droffelaar, Kevin De Decker

01-02-2017 | Congresverslag | Uitgave 2/2017

Digitalisering en de verzekeringsgeneeskunde

Muntend@m Symposium 2016
Birgit Donker-Cools

01-02-2017 | Interview | Uitgave 2/2017

Philippe Mairiaux: ‘Beleidsvoorbereidend werk is interessant werk voor een hoogleraar’

Rolf Blijleven, Katrien Mortelmans

01-02-2017 | Boekbespreking | Uitgave 2/2017

Beroepsziekten in cijfers 2016

Cees Everaert

01-02-2017 | Uitspraken tuchtcollege | Uitgave 2/2017

Waarschuwing: geen medische klachten rapporteren aan niet-medici

Bas Sorgdrager

01-02-2017 | Beroepsziekten | Uitgave 2/2017

Twee richtlijnen voor registratie: Q-koorts en lymeziekte

Jaap Maas, Bas Sorgdrager

01-02-2017 | Uitgave 2/2017

Van de verenigingen

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties