Skip to main content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2020
TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 10/2020

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (16 Artikelen)

01-11-2020 | hoofdredactioneel

Cognitieve achteruitgang bij werkenden - een onzichtbaar probleem
Wim Otto

01-11-2020 | column

Het begint met vergeten…
André Weel

01-11-2020 | voor de praktijk

Niet-aangeboren hersenletsel en werk
Gevolgen op langere termijn
Judith van Velzen, George Beusmans, Coen van Bennekom

01-11-2020 | voor de praktijk

Onzichtbare beperkingen in beeld?
Elza Muller, Jan Hoving, Birgit Donker-Cools

01-11-2020 | voor de praktijk

Ervaringen van patiënten met cognitieve achteruitgang door hersenletsel en veroudering
Henk Lindeman, Nico du Bois

01-11-2020 | voor de praktijk

Wie is er bang voor werknemers met NAH?
Pim Christiaans

01-11-2020 | voor de praktijk

Van subjectieve cognitieve klachten naar geobjectiveerd cognitief functioneren
Fabienne van Vliet, Gert Geurtsen

01-11-2020 | voor de praktijk

Cognitieve achteruitgang door hersenletsel en veroudering
Henk Lindeman, Joukje van der Naalt

01-11-2020 | referaat

Hyperthermie bedreigt ons cognitief functioneren
André Weel

01-11-2020 | voor de praktijk

Dementie op jonge leeftijd: epidemiologie en oorzaken
Jan de Graaf, Anna Postma, Christian Bakker

01-11-2020 | voor de praktijk

Dementie op jonge leeftijd en werk
Jan de Graaf, Anna Postma, Christian Bakker

01-11-2020 | voor de praktijk

Handvatten om persoonlijk functioneren in kaart te brengen
Arend Hamming, Teus Brand

01-11-2020 | voor de praktijk

Een uitdagend vraagstuk voor de bedrijfsarts
Herman Bartstra, Willem Pieter Piebenga

01-11-2020 | interview

'Als wetenschap en praktijk nauw samenwerken worden interventies gewoon beter'
Nannet Alkema

01-11-2020 | van de verenigingen

NVAB
Gijsbert van Lomwel

01-11-2020 | van de verenigingen

NVVG
Hans de Brouwer

Recente publicaties