Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 10/2020

Uitgave 10/2020

Inhoudsopgave ( 16 Artikelen )

01-11-2020 | hoofdredactioneel | Uitgave 10/2020

Cognitieve achteruitgang bij werkenden - een onzichtbaar probleem

Wim Otto

01-11-2020 | column | Uitgave 10/2020

Het begint met vergeten…

André Weel

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Niet-aangeboren hersenletsel en werk

Gevolgen op langere termijn
Dr. Judith van Velzen, Dr. George Beusmans, Dr. Coen van Bennekom

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Onzichtbare beperkingen in beeld?

Drs. Elza Muller, Dr. Jan Hoving, Dr. Birgit Donker-Cools

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Ervaringen van patiënten met cognitieve achteruitgang door hersenletsel en veroudering

Drs. Henk Lindeman, Nico du Bois

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Wie is er bang voor werknemers met NAH?

Pim Christiaans

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Van subjectieve cognitieve klachten naar geobjectiveerd cognitief functioneren

Drs. Fabienne van Vliet, Dr. Gert Geurtsen

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Cognitieve achteruitgang door hersenletsel en veroudering

Drs. Henk Lindeman, Prof. dr. Joukje van der Naalt

01-11-2020 | referaat | Uitgave 10/2020

Hyperthermie bedreigt ons cognitief functioneren

André Weel

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Dementie op jonge leeftijd: epidemiologie en oorzaken

Dr. Jan de Graaf, Drs. Anna Postma, Dr. Christian Bakker MSc.

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Dementie op jonge leeftijd en werk

Dr. Jan de Graaf, Drs. Anna Postma, Dr. Christian Bakker MSc.

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Handvatten om persoonlijk functioneren in kaart te brengen

Arend Hamming, Teus Brand

01-11-2020 | voor de praktijk | Uitgave 10/2020

Een uitdagend vraagstuk voor de bedrijfsarts

Herman Bartstra, Willem Pieter Piebenga

01-11-2020 | interview | Uitgave 10/2020

'Als wetenschap en praktijk nauw samenwerken worden interventies gewoon beter'

Nannet Alkema

01-11-2020 | van de verenigingen | Uitgave 10/2020

NVAB

Gijsbert van Lomwel

01-11-2020 | van de verenigingen | Uitgave 10/2020

NVVG

Hans de Brouwer

Recente publicaties